Информация за БКИ

От 1952 година насам Българският културен институт – Варшава е официалното културно
средище на българската държава на територията на Полша. Ръководен е методически и
финансово от Министерството на културата на Република България и осъществява дейността си
в съответствие с двустранните българо-полски междуправителствени спогодби.
Нашата основна задача е популяризирането на българската култура и изкуство, на българския
език.
Дейността ни като  държавен културен институт зад граница  по своята същност е културна
дипломация,  която с присъщите й изразни средства – в образ, слово, движение, звук, цвят,
видеоарт, мултимедия,  подпомага публичната дипломация в полза на важни държавни
интереси:
– да се утвърждава  позитивния образ на България сред полските артистични, академични,
медийни и експертни среди, способни да влияят върху  публичното мнение;
– да се разширяват  знанията за България и нейния принос и влияние в историята, културата и
науката за развитието на Европа и света – от материалното наследство от древните
цивилизации по българските земи до авангардните имена и проекти в изкуството;
– да се насърчават  нови партньорства между двете държави и в общото европейско
пространство.

Институтът организира и подкрепя партньорски дейности и програми, обмен на  идеи, проекти
и културни продукти в полза на по-доброто взаимно познаване и разбиране.
Работим във взаимодействие с държавни институции, културни институти, неправителствени
организации, артистични екипи и отделни творци. От ноември 2008-ма БКИ-Варшава е
постоянен член на EUNIC – Европейската мрежа на националните културни институти.
Българският културен институт във Варшава е с отворени врати за всички, които вярват в
универсализма на културата и в националната ѝ разнородност. Той е територия за разнолики
артистични прояви. Галерията с две изложбени зали може да се трансформира и в музикален
салон, и в кинозала, и в конферентно пространство. Да се насища това пространство с
редуващи се експозиции живопис, иконография, графика, фотография, скулптура, инсталации,
видеоарт, с концерти, филми, литературни и академични срещи, е важно – за да задържаме и
множим кръга вярна публика.

Другата ни стратегическа задача е да отидем при тези, които не идват при нас.  Българската
културна продукция печели нови позиции, когато излиза от института – изнасяна в популярни
салони и на реномирани сцени във Варшава, в големи и по-малки полски градове,
самостоятелно или заедно с полски творци.

Изложбените зали, библиотеката и читалнята на института са на разположение на приятелите
на българската култура всеки делник от 9.00 до 17.30 часа.