„ЛЯТО С ИСТОРИЯТА“ ВЪВ ВРОЦЛАВ

На 23 юли във Вроцлав, Европейска столица на културата, в рамките на проекта „Лято с история“ ще бъде открита експозицията “La belle epoque”. Изложбата представя разликите между пропаганда и реалност по време на тоталитарните режими в Източна Европа. Изготвена е от Института за национална памет с участие на държави от бившия източен блок – Румъния, […]

ПРЕЗ ЮЛИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ СЛЕДНИТЕ НАШИ ИЗЛОЖБИ

След вернисажа им на  30 юни, две експозиции, организирани от БКИ – Варшава под патронажа на Министерството на културата на България до края на септември ще бъдат експонирани в Центъра за художествена култура във Вроцлав. Неговите галерии и ателиета са включени във  вроцлавските ”Пространства за красотата” – приоритетните градски зони, върху които се разгръща  програмата […]