ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА. ФИЛМ. РАЗКАЗ ЗА ПОКЛОНИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

24 януари (вторник) 2017 г., 18 часа БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ бул. „Уяздовске“ 33/35, Варшава   ОТКТРИВАНЕ НА ФОТОГРАФСКА ЕКСПОПЗИЦИЯ „ТРАКИЙСКИ КУЛТОВИ СРЕДИЩА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ“ АВТОР НА ИЗЛОЖБАТА: СВЕТЛОЗАР СТОЯНОВ Тракийските гробници и светилища са най-добре запазените свидетелства за монументалната култова архитектура на древните траки. Обичайно те са засипани в надгробни могили. B България има […]

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА „СТРАТЕГИЯТА НА ПАЛИМПСЕСТА“

12 януари (четвъртък) 2017 г., 18 часа БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ бул. „Уяздовске“ 33/35, Варшава Блажей Остоя Лниски (род. 1974) професор по изобразително изкуство, занимава се с живопис и графика. Следвал е в Художествената Академия във Варшава. От 1999 година работи в Катедрата по графика на същата академия; ръководител на Работилницата за литография; декан (2012-2016, 2016-2020). […]