СЪКРОВИЩА ОТ СТАРИТЕ РАКЛИ

2 март (четвъртък) 2017 г., 18.00 часа ДЪРЖАВЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ВЪВ ВАРШАВА ул. „Кредитова“ 1 “СЪКРОВИЩА ОТ СТАРИТЕ РАКЛИ” ТРАДИЦИОННИ НАКИТИ И НОСИИ ОТ ЕТНОГРАФСКИТЕ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ Изложбата представя традиционни накити от цялата българска територия, свързани най-вече с епохата на Българското възраждане (ХVІІІ – ХIХ в.). Подбрани са най-характерните видове украси, изработени  от сребро […]