ФОТОЕКСПОЗИЦИЯ

4 юни (вторник) 2019 г., 17.30 ч. ОБЛАСТНА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА В КРАКОВ ул. Райска 1, Краков ФОТОЕКСПОЗИЦИЯ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ – НАСЛЕДСТВО ОТ ХИЛЯДОЛЕТИЯ Следи от хилядолетна история и култура във фотоекспозиция на студенти и преподаватели от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив, куратор доцент д-р Никола Лаутлиев, ръководител катедра „Приложни изкуства“. Организира БКИ […]