Epitafium – Milan Duśkov

Dnia 25 marca odszedł od nas Milan Duśkov, teatrolog z wykształcenia, społecznik z zamiłowania, tłumacz literatury, lektor języka serbskiego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, przyjaciel Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Był zafascynowany kulturą, literaturą i folklorem bałkańskim i chciał przybliżyć swoim studentom ciekawą tysiącletnią kulturę tego rejonu, tak mało znaną w Europie. Był twórcą zespołu muzycznego „Bałkany śpiewają”, który wykonywał zarówno pieśni ludowe jak i popularne serbskie, macedońskie, a także bułgarskie, albańskie i greckie, z wykorzystaniem nowych środków wyrazu, które czyniły je bardziej interesujące dla odbiorców.

Jego pasja społecznikowska znalazła ujście w tworzeniu przedstawień teatralnych. Ostatnio zespół studentów z Jego Uniwersytetu wystawił przedstawienie wg sztuki Mrożka „Dom na granicy”, które zostało bardzo dobrze przyjęte przez publiczność.

Pracując na Uniwersytecie w  Gdańsku założył Miesięcznik internetowy, w którym pojawiały się teksty na temat krajów byłej Jugosławii. Po przeniesieniu się na uniwersytet w Toruniu redagował „Kurier Bałkański” – w którym między innymi drukowano impresje studentów po ich pierwszej  podróży na Bałkany, fragmenty z ich prac licencjackich, tłumaczenia utworów m.in. bułgarskich.

W czasie zajęć ze studentami starał się ich prowokować do kreatywności, wzbudzić ich ambicje i uświadamiać im ich własne możliwości. Zmuszał ich do wysiłku, do zmagania się z obcym językiem w celu wyrażania swoich uczuć i  poszerzania horyzontów. Dzielił się z nimi swoja wiedzą, swoim doświadczeniem i widzeniem świata.

Odszedł człowiek w pełni sił twórczych, mający jeszcze wiele planów i zamierzeń.

Wspominamy Go ciepło i dziękujemy mu za czas, który było nam dane z nim spędzić, za jego twórcze inspiracje, za przyjaźń, rozmach i śpiew.

Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *