Przeczytane w tłumaczeniu


Instytut Reportażu i Eunic Cluster Warszawa zapraszają na otwarty "Wieczór Niespodziewanych Inspiracji Polskiej Szkoły Reportażu Instytutu.
"Przeczytane w tłumaczeniu". Młodzi tłumacze przedstawią przełożone przez siebie fragmenty reportaży autorów z Austrii, Norwegii i Szwajcarii:

1.  Florian Klenk: "Das Horrorhaus". Przekład: Agnieszka Grądek.

Das Horrorhaus/Straszny dom” wraz z innymi reportażami Floriana Klenka publikowanymi na łamach austriackiego tygodnika „Falter“ ukaże się nakładem wydawnictwa Paul Zsolnay na początku 2011 roku. Tytuł książki nie jest jeszcze znany. W ciągu ostatnich lat Florian Klenk, zastępca redaktora naczelnego „Faltera”, stał się jednym z najlepszych dziennikarzy śledczych w Austrii. W swoich tekstach, doskonałych pod względem językowym i merytorycznym, zajmuje się wątpliwymi praktykami austriackiego sądownictwa, w tym problematycznymi interpretacjami prawa imigracyjnego. Otrzymał za nie wiele renomowanych nagród.


2. Simen Saetre: "Petromania". Przekład: Jagoda Grudzień.

Dochody z wydobycia ropy robią w ciągu krótkiego czasu z kilku osób bogaczy. Prowadzi to do dziwnych konsekwencji – zostają oni zarażeni swego rodzaju chorobą, nazwaną przez autora "petromanią". W książce czytelnik znajdzie wiele osobistych spostrzeżeń na temat ery ropy naftowej oraz opisy spotkań ze zwykłymi ludźmi oraz tymi reprezentującymi zarówno sektor publiczny jak i firmy naftowe w krajach bliskiego wschodu.

3. Eugen Sorg i Nathan Beck: "Unbesiegbar. Reportagen". Przekład: Łukasz Żebrowski.

Na książkę Eugena Sorga (tekst) i Nathana Becka (fotografie) składa się siedem reportaży o obszarach objętych działaniami wojennymi lub innymi konfliktami zbrojnymi (Afganistan, Jemen, Liberia, Somalia, Kolumbia). Uzupełnieniem tekstu są zdjęcia przedstawiające głównych bohaterów reportaży – ludzi, których mimo różnych narodowości i ról, jakie pełnili lub nadal pełnią w opisywanych konfliktach, łączy jedno: uważają się za niezwyciężonych. Oprócz przekonania o własnym męstwie i odwadze zdaje się ich łączyć jeszcze jedno: negatywne nastawienie do tak zwanej cywilizacji Zachodu i USA. Ludzie ci, walczący także w bratobójczych wojnach domowych i klanowych, w zdumiewający sposób przyzwyczaili się do brutalnej rzeczywistości. Nierzadko pomijani przez media skupiające się na „wielkich” wydarzeniach, w reportażach Sorga zajmują miejsce szczególne – jako czynni uczestnicy, a jednocześnie ofiary konfliktów mają możliwość wyrażenia swej opinii.
Prowadzenie: Mariusz Szczygieł i Joanna Czudec
Organizatorzy:

– Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia
– Eunic Cluster Warszawa- Instytut Reportażu
 Czas: Czwartek, 22 kwietnia, GODZ. 19.30.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *