ZMANIA W PROGRAMIE BUŁGARSKIEGO INSTYTUTU KULTURY

14 czerwca 2013 (piątek), godz. 18.00

Biblioteka Publiczna w Ursusie

ul. Plutonu Torpedy 47 Warszawa-Ursus

WIECZÓR POŚWIĘCONY WYSTAWIE

BLASK LITER – PIĘKNO I ZNACZENIE CYRYLICY

Ekspozycja będzie dostępna w Bibliotece Publicznej w Ursusie przy ul. Plutonu Torpedy 47 (Warszawa-Ursus) w dniach 7-21 czerwca 2013 r., a uroczystość z nią związana odbędzie się w piątek 14 czerwca 2013 r. o godz. 18.00 pod tym samym adresem.

W związku z okrągłą rocznicą powstania piśmiennictwa słowiańskiego Fundacja „Elena i Iwan Dujczew” we współpracy z  Państwowym Instytutem Kultury Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Bułgarii zainicjowała i przygotowała wystawę „Blask liter – piękno i znaczenie Cyrylicy” (The Ligth of Letters). Ekspozycja składa się z 24 plansz, a komentarze są w języku angielskim.

Utworzenie alfabetu słowiańskiego w IX wieku ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kultury europejskiej. Szerokiemu rozpowszechnieniu chrześcijaństwa na terytoriach zamieszkanych przez różne grupy etniczne podczas Wielkiej Wędrówki Ludów towarzyszy  proces kształtowania własnej tożsamości Słowian. Ich odrębność narodowa i kulturowa jest dodatkowo utrwalana przez możliwość zapisywania Słowa Bożego we własnym języku i przez powstanie oryginalnych utworów literackich na podstawie szeroko pojętego piśmiennictwa chrześcijańskiego. Proces powstania alfabetu słowiańskiego i rozwój literatury wiążą się z Bułgarią, która wówczas jest kolebką słowiańskiej duchowości. Chrześcijańska literatura, która powstała w średniowieczu w Bułgarii w późniejszym czasie została przyjęta i rozwinięta przez Serbów i Rosjan. Tym samym wsparła proces umacniania pozycji prawosławia jako faktor istotnego elementu rozwoju cywilizacyjnego Europy. Wystawa „Blask liter – piękno i znaczenie Cyrylicy” przedstawia najcenniejsze, zdobione bułgarskie średniowieczne rękopisy w okresie Х-ХVІІІ wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *