PROGRAM Bułgarskiego Instytutu Kultury na listopad 2013

4 listopada 2013 (poniedziałek), godz. 18.00

GALERIE DAP ZPAP

ul. Mazowiecka 11a, Warszawa 

OTWARCIE WYSTAWY

AMBASADOROWIE SZTUKI

W GALERIACH OW ZPAP W WARSZAWIE

Najnowszym przedsięwzięciem ZPAP jest wystawa Ambasadorowie Sztuki. To wydarzenie o charakterze międzynarodowym. Udział w wystawie wezmą artyści z różnych państw Europy oraz artyści ze wszystkich Okręgów Związku Polskich Artystów Plastyków – jednej z najstarszej tego typu organizacji na świecie.

W wystawie uczestniczy bułgarski artysta Todor Ovcharov. Ukończył studia w Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Sofii. Tworzy w zakresie grafiki. Wśród ważniejszych wystaw, w których uczestniczył można wymienić: 8 Międzynarodowe Triennale Grafiki KOCHI, Japonia; Międzynarodowe Biennale Grafiki Guanlan, Chiny; VI, V Międzynarodowa Wystawa Rytownictwa Cremona, Włochy; XVI, XV, XIV, XI Międzynarodowe Biennale Grafiki Warna, Bułgaria; V Międzynarodowe Triennale Grafiki Praga, Czechy i inne.

5 listopada  2013 (wtorek), godz. 18.00  

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

OTWARCIE WYSTAWY I PERFORMANCE

 ANTONII DUENDE

ZNAKI SAKRALNE

Antonia Duende jest bułgarską artystką. Ukończyła malarstwo w Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Sofii. Za pomocą Fundacji im. Heinricha Bölla ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Sztuki w Berlinie, a później przez krótki czas wykładała na Uniwersytecie Sztuki w niemieckiej stolicy. Prowadziła warsztaty w Niemczech, Polsce, Francji, Hiszpanii, Tajlandii, Indiach oraz Bułgarii. Obecnie zajmuje się kontekstualnością sztuki.

Malarka ma za sobą dużo indywidualnych i wspólnych wystaw. Główna część jej twórczości jest poświęcona poszukiwaniu sensu znaków i skoncentrowana na wpływie wizualnym, który utwory wywierają. W ostatnich latach podstawowy warsztat twórczy Antonii Duende to „Ślady Głagolicy”. Przestawiła ona ten projekt i inne dzieła malarskie w wielu stolicach europejskich – w Paryżu, Berlinie, Zagrzebiu i innych oraz w Indiach i Peru.

Każde dzieło z cyklu „Znaki sakralne“ to frottage na papierze chińskim z tak zwanej Płyty Baszczańskiej, napisanej chorwacką głagolicą. Za pomocą wielowarstwowej obróbki papieru akwarelami i przez dodawanie elementów z innych systemów kodowych, takich jak partytury, symbole sakralne, teksty pisane innym alfabetem, malarka inicjuje dialog między różnymi warstwami kulturowymi. Stara się własnym językiem artystycznym umiejscowić głagolicę w kontekście globalnym.

PERFORMANCE ANTONII DUENDE „ZNAKI SAKRALNE“

Performance przedstawia dialog pomiędzy słynną bułgarską pieśnią liryczną  „Piękny jesteś, mój lesie” napisaną w 1875 roku przez Lubena Karawełowa a wschodnioazjatycką tradycją kaligrafii, kiedy artysta w stanie najwyższej koncentracji kaligrafując znaki piśmienne łączy się z tym co boskie – albowiem piosenka „Piękny jesteś, mój lesie”, opowiada o pięknie bułgarskiej przyrody i o dążeniu duszy do połączenia się z nią.

22-24 listopada 2013 (piątek-niedziela)

GALERIA PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 102, KINO CHARLIE PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205,RESTAURACJA BUŁGARSKA 69 PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 69, Łódź

DNI BUŁGARII W LODZI

KULTURA I SMAKI

22 listopada 2013 (piątek)

18:00 Otwarcie wystawy fotograficznej  Bułgaria kraj starożytnej cywilizacji z autorami Iwan Marazow i Iwo Hadżimiszew (Galeria przy ul. Piotrkowskiej 102)

Wystawa przedstawia najbardziej znaczące ślady cywilizacji trackiej na terenie Bułgarii.

Terytorium obecnej Bułgarii leży u zbiegu bardzo ważnych szlaków łączących w starożytności słabo rozwiniętą kulturalnie Europę z kwitnącymi cywilizacjami  Azji Mniejszej. Tędy też odbywała się wędrówka ludów z biednej Północy na bogate Południe oraz przenikanie w odwrotnym kierunku wpływów kulturowych. Wraz z nastaniem epoki brązu zaczął się nowy etap rozwoju myśli starożytnej. Pod koniec tej epoki na Bałkany przybyli Trakowie, drugi co do liczebności lud po Indach. Skarby znalezione na cmentarzyskach Tracji należą do najwspanialszych w Europie. Wiele pięknych przedmiotów zachowało się do naszych czasów dzięki zwyczajowi zakopywania skarbów i pochówkom.

Prof. Iwan Marazow

Dopiero widząc bogactwo zbiorów rozsianych po całej Bułgarii, zdałem sobie sprawę, że to, co zdołałem sfotografować dla celów tej objazdowej wystawy, to tylko wierzchołek góry lodowej, zaledwie szkic do obrazu bezustannie wzbogacanego o nowe odkrycia. Eksponaty zgromadzone na stałych wystawach naszych muzeów są niewyczerpanym źródłem materiału do studiów porównawczych i badań naukowych. To one umożliwiają nam kontakt z dziedzictwem kultury Bułgarii, kolebki starożytnych cywilizacji.

Iwo Hadżimiszew

Wystawa będzie dostępna od 22.11 do 29.11.2013 roku

Pokazy filmów dokumentalnych

20:00 „Statki są pełne” (kino Charlie przy ul. Piotrkowskiej 203/205)

Reżyseria: Kostadin Bonew; Scenariusz: Władi Kirow, Władimir Gniatowski
Bułgaria 2005; 63’, język bułgarski z polskimi napisami

Film rekonstruuje niezwykłą podróż kilku tysięcy żydowskich dzieci w latach drugiej wojny światowej. Tysiące dzieci, uciekających od koszmaru wojny, przejechało wówczas przez terytorium Bułgarii i dotarło do Ziemi Obiecanej – Palestyny. Podróż  odbyła się dzięki pomocy wielu ludzi – dyplomatów, polityków, a nawet przypadkowych podróżnych.

23 listopada 2013 (sobota)

12:30 Warsztaty kulinarne (Restauracja Bułgarska 69 przy ul. Piotrkowskiej 69)

Pokazy filmów dokumentalnych

16.00 „Wyrszec. Miasto kobiet badante(kino Charlie przy ul. Piotrkowskiej 203/205)

Reż. Stefan Komandarew; Scenariusz: Diana Iwanowa
Bułgaria 2009; 75’ język bułgarski z polskimi napisami

„Miasto kobiet badante” to film o nowych wschodnioeuropejskich realiach. Opowiada o historii małego miasta Wyrszec, położonego w Bułgarii północno-zachodniej. Życie w nim się zmieniło w związku z rolą, którą jego mieszkanki pełnią na rynku usług Starego Kontynentu. „Badante” w języku włoskim to zawód, polegający na opiekowaniu się starszymi lub umierającymi ludźmi. Bułgarskie emigrantki z miasta Wyrszec najczęściej wybierają właśnie ten sposób zarobkowania. To powoduje, że w miasteczku dzieci są wychowywane tylko przez ojców, a niektóre rodziny się rozpadają.

Pokazy filmów dokumentalnych

18.00 „Imigranci” (kino Charlie przy ul. Piotrkowskiej 203/205)

Reż. Andrej Altyparmakow; Scenariusz: Andrej Ałtyparmakow
Bułgaria 2009; 76’, język bułgarski z polskimi napisami

Film o życiu kilku rodzin bułgarskich, które mieszkają w okolicach Walencji i o ich przyjaciołach, którzy ich podtrzymują na duchu. Wszyscy opowiadają swoją historię emigracji, prawdziwą i szczerą – o łzach, bólu, nostalgii, milczeniu. Film przedstawia również przyjaźń i życzliwość ze strony Hiszpanów, którzy także przeżyli ciężkie lata na emigracji.

20.00 Spotkanie ze współczesną literaturą bułgarską (Galeria przy ul. Piotrkowskiej 102)

Studenci bułgaryści Uniwersytetu Łódzkiego czytają wybrane fragmenty tekstów współczesnych bułgarskich pisarzy, takich jak Georgi Gospodinov, Silvia Czolewa, Kalin Terzijski. Teksty zostały przetłumaczone przez studentów.

24 listopada 2013 (niedziela)

12:00  Warsztaty tańca i śpiewu bułgarskiego (Galeria przy ul. Piotrkowskiej 102)

14:00 Podróż smakiem po Bułgarii – degustacja typowych dla głównych regionów Bułgarii dań

(Restauracja Bułgarska 69 przy ul. Piotrkowskiej 69)

Pokazy filmów dokumentalnych

16.00 „Europolis” (kino Charlie przy ul. Piotrkowskiej 203/205)
Reż. Konstantin Bonew; Scenariusz: Władi Kirow
Bułgaria/ Austria 2009; 80’ język bułgarski, rosyjski i rumuński z polskimi napisami
Nagrody: Złoty Ryton 2009, Płowdiw

„Europolis” to bułgarsko-austriacka produkcja o mieście Sulina, położonym w delcie Dunaju, przy samym ujściu do morza. Tytuł filmu zapożyczony został od tytułu powieści, którą napisał w roku 1933 komendant położonego tu portu rzecznego. Sulina była wówczas pełnym życia miastem z urzędowym językiem francuskim, którego obywatele mówili w 27 językach. Autor książki już wówczas jednak dostrzegał symptomy powolnego zamierania portu i miasta, a jego proroctwo niestety się spełniło.

Pokazy filmów dokumentalnych

18.00 „Korytarz nr 8”  (kino Charlie przy ul. Piotrkowskiej 203/205)

Reż. Boris Despodow; Scenariusz: Boris Despodow
Bułgaria 2008; 74’, język bułgarski z polskimi napisami

„Korytarz nr 8” to projekt UE dotyczący budowy drogi łączącej wybrzeże Morza Czarnego z wybrzeżem Morza Adriatyckiego i południowymi Włochami. Celem inicjatywy jest połączenie 926 km przebiegających przez kraje, których mieszkańcy na przestrzeni wieków przeżywali wiele trudnych momentów. Dotychczas została zrealizowana tylko część projektu. Mimo tego reżyser Boris Despodow postanowił podjąć podróż Korytarzem nr 8.

20.00  Wieczór z poezją bułgarską  (Galeria przy ul. Piotrkowskiej 102)

Dni Bułgarii w Łodzi będą objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej.

Organizatorzy: Fundacja Open Europe Foundation 69 Restauracja Bułgarska, Bułgarski Instytut Kultury

Patronem medialnym przedsięwzięcia jest czasopismo Słowo Żydowskie.

26 listopada 2013 (wtorek), godz. 15.00

STAROMIEJSKI DOM KULTURY

Rynek Starego Miasta 2, Warszawa

BAJKI  MIĘDZYKULTUROWE

Bajki Międzykulturowe to program edukacji kulturalnej, podczas którego osoby wywodzące się z innego niż polski, kręgu kulturowego, czytają tradycyjną dla siebie bajkę grupie dzieci z ogniska wychowawczego. Czytanie bajek wzbogaca prezentację jej kontekstu kulturowego. Dorośli, podczas warsztatów literackich, tworzą bajkę wystawioną jako inscenizacja teatralna angażująca wszystkich uczestników projektu.  Dzieci, w trakcie warsztatów plastycznych wykonują ilustracje do wysłuchanych bajek.

Bułgarski Instytut Kultury uczestniczy od samego początku projektu w roku 2010. W poprzednich edycjach zostały zaprezentowane bajki „Chytry podpłomyk”, „Złe słowo”, „Bieda” w tłumaczeniu Liliany Bardijewskiej. W tym roku przedstawiona zostanie kolejna bułgarska bajka ludowa w tłumaczeniu Kruma Krumova.

28-29 listopada 2013 (czwartek-piątek),

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

ul. Przedzamcze 11/15, Toruń

DNI BUŁGARII W TORUNIU

28 listopada 2013, godz. 11.00-13.30

Sala Widowiskowa MDK

Wykład studentów UMK pt. „Co każdy o Bułgarii wiedzieć powinien”

Projekcja filmu „Odkryj na nowo Bułgarię” (Produkcja Biura Podróży Hispaniola) – około 15 min (http://www.bulgariaonline.pl/)

Finał konkursu (wiktorynki) dla młodzieży dotyczący wiedzy o Bułgarii

Młodzież z MDK i studenci UMK będą mieć okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat Bułgarii.

godz. 16.00 – 17.30

Sala 203 II p. MDK

Pokaz multimedialny z podróży studentów UMK po Bułgarii.

29 listopada 2013, godz. 16.00 – 18.00

Pracownia Plastyczna MDK, parter sala nr. 6

Warsztaty dla rodzin – wykonywanie bułgarskich martenic (biało-czerwonych nicianych laleczek) i surwaczek.

godz. 18.00-19.10

Sala Widowiskowa MDK

Pokaz filmów dokumentalnych

„Polskie ślady w Bułgarii”

Scenariusz i realizacja: Bożydar Sławow, Produkcja: Boby Film Production

Czas trwania: 30 min, Rok produkcji: 2007

Wycieczka po różnych miastach Bułgarii, w których odnaleźć można rzeczy związane z Polską. W Burgas znajduje się pomnik Adama Mickiewicza, w Warnie – Muzeum Władysława III Jagiełły. Właśnie tam Stanisław Szumanow kończy pracę nad serialem dokumentalnym o wojennych wyprawach młodego króla z lat 1443-1444. Zobaczymy również Widin i Szumen, gdzie znalazła się znaczna część emigrujących po Wiośnie Ludów Polaków. Podróż po Bułgarii kończy wizyta w Sofii.

 „Przez Sofię do wolności”

Scenariusz i realizacja: Barbara Rogalska, Produkcja: Boby Film Production

Czas trwania: 30 min, Rok produkcji: 2008

Mało znana karta historii polsko-bułgarskich losów w czasie II Wojny Światowej. Dyplomaci z Ambasady Bułgarii w Warszawie utworzyli w 1939 r. konspiracyjną grupę, tzw. Grupę „B”. Grupa w składzie – Krum Cokow, Trifon Puchlew i Władysław Ikonomow – przewoziła nielegalne dokumenty, zdjęcia oraz pieniądze na trasie Sofia – Bukareszt – Berlin – Warszawa. Dzięki nim świat mógł po raz pierwszy zobaczyć wstrząsające zdjęcia z okupowanej Warszawy. Ratowano również działaczy ruchu oporu w Warszawie wydając nielegalne zaświadczenia o zatrudnieniu w Ambasadzie Bułgarskiej. Ponadto do 1941 r. przez Sofię do Turcji i dalej na Zachód przerzucono ponad 300 osób, w większości oficerów. Było to możliwe dzięki tzw. „Grupie przerzutowej”, składającej się w głównej mierze z Polaków mieszkających na stałe w Bułgarii. Byli to przede wszystkim dwaj bracia Zdzisław i Bronisław Zembrzuscy. Członkowie obydwu grup zapłacili wysoką cenę za swoje bohaterskie czyny.

godz. 19.15

Otwarcie wystawy  fotograficznej  pt. „Bułgaria moja miłość – bałkański kraj oczami polskich fotografów”

Ekspozycja prezentuje prace Mirka Osipa i Piotra Ostrowskiego.

Wystawa "Bułgaria Moja Miłość – bałkański kraj oczami polskich fotografów" to efekt dwumiesięcznej podróży autorów po Bułgarii. Wyprawa Mirka Osipa i Piotra Ostrowskiego miała miejsce w sierpniu i wrześniu 2006 roku i zaowocowała ogromnym materiałem zdjęciowym. Autorzy starali się dotrzeć w najodleglejsze zakątki kraju, by ukazać więcej niż typowe turystyczne atrakcje. Z materiałów nadesłanych redakcji wynika, że jest na co popatrzeć, a z pewnością warto poznać w Bułgarii nie tylko Złote Piaski. Co ciekawe, projekt był realizowany w przeddzień wstąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej, co nadaje mu dodatkowego smaczku.

godz. 18.00 

Hol MDK

Będą otwarte dwa stoiska Bułgarskich Twórców Ludowych

Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu, UMK w Toruniu, Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie

MALI KURATORZY

Projekt realizowany przez Teatr Ochoty, Komisję Europejską, Bułgarski Instytut Kultury, Instytut Camõesa, Instytut Goethego, Rumuński Instytut Kultury oraz Instytut Słowacki.

Jak dzieci patrzą na sztukę dorosłych? Czym zajmuje się kurator? Jak powstaje wystawa?

Projekt Mali kuratorzy skierowany jest do dzieci w wieku 8-10 lat. Celem projektu jest wprowadzenie uczestników w tajniki pracy kuratora sztuki poprzez cykl warsztatów, który zakończy się uroczystym wernisażem. Pod okiem Marii Świerżewskiej oraz lektorów języków bułgarskiego, niemieckiego, rumuńskiego, portugalskiego i słowackiego dzieci nie tylko poznają wybitne dzieła sztuki, ale także słownictwo i kontekst kulturowy, w jakim powstały. Uczestnicy warsztatów samodzielnie wybiorą i oprawią obrazy, a także stworzą tekst kuratorski i koncepcję ekspozycji. Otwarcie wystawy stworzonej od podstaw przez małych kuratorów odbędzie się 17 grudnia 2013 roku w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

Bułgarski Instytut Kultury przeprowadzi zajęcia z dziećmi dnia 1 grudnia 2013 roku w swojej siedzibie przy al. Ujazdowskie 33/35 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Rejestracja za pośrednictwem strony internetowej projektu rozpocznie się 4 listopada 2013: http://malikuratorzy.wordpress.com/zgloszenia/

Organizatorzy: Komisja Europejska, Bułgarski Instytut Kultury, Goethe Instytut, Instytut Camõesa, Instytut Słowacki, Rumuński Instytut Kultury

Partnerzy: Teatr Ochoty, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

Patroni medialni: Qlturka.pl, Radio Bajka, Czasdzieci.pl, Gaga, TVP Kultura

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO

 DO DOKONYWANIA ZMIAN W PROGRAMIE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *