WYKŁAD DRA JORDANA EFTIMOWA

W dniu 29 października w Galerii Bułgarskiego Instytutu Kultury miał miejsce wykład dra Jordana Eftimowa pt.: „Strategie utrwalania pozycji pisarzy bułgarskich w Bułgarii po roku 1990. Nagrody literackie w Bułgarii po roku 1990. Bułgarska literatura i kino bułgarskie”.

Zmiany w społeczeństwie bułgarskim po roku 1990 dotyczyły również sfery literatury i jej cech charakterystycznych. Zniknęły zcentralizowane wydawanie i dystrybucja książek oraz zideologizowane radio i telewizyjne edycje literackie w bułgarskiej przestrzeni publicznej. Pod koniec lat 90. w czasopismach dla młodzieży pojawili się autorzy, którzy rozpowszechniali nie tylko wartości amerykańskiej literatury lat 60., ale również wprowadzili po raz pierwszy literaturę cyberpunku. Literatura zaczęła pełnić funkcję popularyzatorską i znajduje swoje miejsce również w gatunkach telewizyjnych typu Talk-show oraz w serwisach społecznościowych jak Facebook.

Jordan Eftimow ukończył bułgarystykę na Uniwersytecie im. Św. Klemensa z Ochrydy w Sofii. Obronił pracę doktorską w zakresie historii literatury. Jest bułgarskim poetą i krytykiem literackim. W chwili obecnej wykłada teorię literatury na Nowym Uniwersytecie Bułgarskim w Sofii.  

W 1993 roku wydał swój pierwszy zbiór wierszy „Metafizyka metafizyk” i został laureatem nagrody z prestiżowego konkursu poetyckiego Wiosna Południowa. Do 2013 roku opublikował wiele wierszy, utworów prozy, kilka rozpraw naukowych i popularyzatorskich, jest redaktorem naczelnym czasopisma „Księgarnia”. Zainicjował Kawiarnię Literacką – Helikon. To najpopularniejsze forum radiowe i telewizyjne z ambitnym celem przedstawiania literatury.

Bułgarski literaturoznawca działa również w dziedzinie artystycznej. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych był członkiem grupy artystycznej Limbourg Brothers i wziął udział w festiwalach Sofia Underground 2 i Sofia Underground 3, poświęconych współczesnej bułgarskiej awangardzie literackiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *