DZIEŃ BUŁGARSKIEJ OŚWIATY I KULTURY ORAZ PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO W BUŁGARSKIM INSTYTUCIE KULTURY

Dzień Bułgarskiej Oświaty i Kultury oraz Piśmiennictwa Słowiańskiego jest jednym z najważniejszych świąt w Bułgarii. To czas zadumy nad kulturowym dziedzictwem, jakie pozostawili po sobie pierwsi słowiańscy nauczyciele – święci bracia Cyryl i Metody. Z okazji obchodów 21 maja 2016 roku w Bułgarskim Instytucie Kultury gościł jeden z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej literatury bułgarskiej – Zachary Karabaszliew, a także, wchodzący dopiero w świat piśmiennictwa, uczniowie Szkoły Bułgarskiej im. Dory Gabe w Warszawie oraz studenci II roku bułgarystyki Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Uroczystość odbyła się pod patronatem Ambasady Republiki Bułgarii.

Obchody rozpoczęły się od przemowy Zachary’ego Karabaszliewa – bułgarskiego pisarza, dziennikarza, redaktora i autora sztuk teatralnych. Gościa Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, gdzie prezentował przełożoną na język polski przez Hannę Karpińską powieść „18% szarości”. Historię, która w Bułgarii uzyskała status bestsellera i została uhonorowana prestiżową  nagrodą „Bułgarska Książka Roku”. Autor, który był zaszczycony, że promocja jego książki zbiegła się ze świętem bułgarskiego piśmiennictwa, podkreślił, że 24 maja to nie tylko święto słowiańskiego alfabetu i jego twórców – świętych braci Cyryla i Metodego – lecz przede wszystkim powinien być to czas zadumy nad wartością, jaką jest język sam w sobie. Zachary Karabaszliew wyznał publiczności, że to właśnie nostalgia za rodzimym językiem była dla niego najtrudniejsza w czasie pierwszych miesięcy na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem żył przez siedemnaście lat i stało się to dla niego inspiracją do napisania powieści „18 % szarości”. Mimo że angielski nie stanowi już dla niego żadnej bariery językowej, to pisarz jest wdzięczny losowi, że mógł wrócić do Bułgarii i pracować z tym, co zrozumiał, że jest dla niego najważniejsze – z językiem. Zachary Karabaszliew został redaktorem największego wydawnictwa w Bułgarii, poświęca się pisaniu książek (z których każda została nagrodzona) oraz scenariuszy.

Pisarz poprosił również, by każdy z gości wypowiedział się jaką wartość stanowi dla niego język. Do tej żywej dyskusji włączyła się tłumaczka z języka bułgarskiego na język polski (w tym powieści „18% szarości”) – Hanna Karpińska. Wyjawiła, że dla niej znajomość bułgarskiego była otrzymaniem „drugiego życia”. Zachary Karabaszliew dodał, że Hanna Karpińska jest najznamienitszą tłumaczką z jaką kiedykolwiek miał przyjemność pracować. Pod wpływem jej skrupulatności przeprowadził redakcję książki i jak sam przyznał – stał się lepszym pisarzem.

Autor był również pod wielkim wrażeniem obecności na spotkaniu Ambasadora Republiki Bułgarii Emiła Jałnyzowa oraz działalności dyrektorki Bułgarskiego Instytutu Kultury, Kaliny Stanczewej, na rzecz propagowania bułgarskiej kultury w Polsce.

Po wystąpieniu Zachary’ego Karabaszliewa na stanowisku w Galerii Bułgarskiego Instytutu Kultury można było nabyć egzemplarze polskiej edycji powieści „18% szarości” z własnoręczną dedykacją pisarza.

Następnie przedstawienie uczniów Szkoły Bułgarskiej im. Dory Gabe w Warszawie poprzedziła krótka przemowa Symeonki Welewej. Nauczycielka podkreśliła jak ważnym okresem dla najmłodszych jest poznawanie alfabetu, który jest tak naprawdę postawieniem pierwszego kroku w kierunku kontynuacji kultury słowiańskiego piśmiennictwa i literatury. Po występie artystycznym odbył się quiz na temat Dzieła św. Cyryla i Metodego i ich roli w kulturze Słowian, a uczestnicy, którzy udzielili prawidłowe odpowiedzi, nagrodzeni zostali imiennymi dyplomami.

Kolejnym punktem programu była prezentacja studentów II roku bułgarystyki Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW o naukowo-studenckim projekcie „Malownicza Bułgaria”, w której wzięli udział wraz z ośmioma europejskimi bułgarystykami. Jego efektem była dwujęzyczna publikacja na temat geografii literackiej Bułgarii. Dodatkowo w dniach 11-18 września wybrani wykładowcy i studenci wzięli udział w międzynarodowej konferencji wędrownej w 4 bułgarskich miastach: Sofii, Płowdiwie, Dobricz i Wielkim Tyrnowie, gdzie zaprezentowali wyniki prowadzonych badań. Uczestnikami projektu byli: dr Sylwia Siedlecka, mgr Yordanka Ilieva-Cygan oraz studenci: Dominika Jankowska, Angelika Kosieradzka, Robert Rubaj, Angelika Serek, Viktoria Kozłowska, Patrycja Maczkanowa, Zuzanna Rostek.

Spotkanie uwieńczyło przemówienie Ambasadora Republiki Bułgarii – Emiła Jałnyzowa – w którym wyraził niezmierną radość, że pierwsze w Polsce obchody 24 maja miał zaszczyt spędzić w gronie wybitnego przedstawiciela bułgarskiej literatury, jak również tych najmłodszych, wchodzących dopiero w świat bułgarskiego piśmiennictwa, a także polskich studentów bułgarystów. Wyjawił, że w ostatnim czasie odbył spotkania z wykładowcami i studentami bułgarystki, po których jest pod wrażeniem zainteresowania językiem i kulturą bułgarską w Polsce. Ambasador Bułgarii ma również nadzieję, że uczniów szkół bułgarskich i studentów bułgarystyki będzie z roku na rok przybywało. Na znak uczczenia 24 maja jako święta oświaty Emił Jałnyzow podarował także nauczycielom Szkoły Bułgarskiej im. Dory Gabe ikonę przedstawiającą pierwszych słowiańskich nauczycieli – św. św. Cyryla i Metodego.

Tekst: Pamela Kaczmarek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *