KONCERT SYMFONICZNY W BIAŁYMSTOKU

Uroczysty Koncert z okazji 100-lecia Stosunków Dyplomatycznych pomiędzy Bułgarią a Polską odbył się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 12 października 2018 r. Orkiestra Symfoniczna z solistą maestro Ljudmił Angełow oraz pod batutą maestro Władimira Kiradźiewa przedstawiła kompozycje Feliksa Dobrzyńskiego, Edwarda Elgara, Maurycy Moskowskiego oraz Panczo Władigerowa. Koncertowi towarzyszyły gromkie oklaski oraz bis. Partnerem […]

SEUTHOPOLIS I NOVAE ŚLADY STAROŻYTNYCH KULTUR NA BUŁGARSKICH ZIEMIACH.

W Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie otwarto wystawę fotograficzną „Królewska nekropolia trackiego miasta Seuthopolis”. Z okazji trwającego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego wiele z wydarzeń poświęciliśmy tematyce historii i dawnych kultur na bułgarskich ziemiach. Ta ekspozycja jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że ukazuje najlepiej zachowane i najznamienitsze trackie grobowce w Bułgarii, lecz także uwiecznione zostały na […]

KONCERT MŁODYCH TALENTÓW Z ŻYRARDOWA

Międzynarodowy Dzień Muzyki został uczczony w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie koncertem młodych talentów z Żyrardowa. W marcu tego roku między gminą Trjawna, a miastem Żyrardów podpisana została umowa o współpracy. Od tej pory na poziomie lokalnym trwa niezwykle bogata wymiana kulturalna. Bułgarscy artyści dwukrotnie gościli w Żyrardowie, a 1 października br. to uczniowie ze […]

POKAZ FILMU „SOFIA – HISTORIA EUROPY” ORAZ SPOTKANIE Z ARTUREM NOWACZEWSKIM

Z okazji Dnia Niepodległości Bułgarii oraz Stolicy Bułgarii i chrześcijańskiego święta Wiary, Nadziei, Miłości i Sofii Bułgarski Instytut Kultury zorganizował w Domu Spotkań z Historią w Warszawie pokaz filmu dokumentalnego „Sofia – historia Europy” oraz spotkanie z pisarzem podróżnikiem Arturem Nowaczewskim. 17 września, w dniu kiedy bułgarska Cerkiew składa cześć świętym męczennicom Wierze, Nadziei i […]