Program na kwiecień 2008

  • 01. 04. /wtorek/, godz. 15.00, Uniwersytet Warszawski, Sala im. św.św. Cyryla i Metodego, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa,

Z cyklu

"Wykłady o kulturze, języku, tradycjach i historii Bułgarii",

Bułgarski Instytut Kultury wspólnie z Instytutem Slawistyki Południowej i Zachodniej Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na wykład:
"JĘZYK BUŁGARSKI – NOWY JĘZYK W UNII EUROPEJSKIEJ"

znanego bułgarskiego językoznawcy i tłumacza

prof. Władko Murdarowa

Władko Murdarow

urodził się w roku 1948 w Sofii.

1967
– ukończył filologię bułgarską na Uniwersytecie Sofijskim.

1975
– został uhonorowany tytułem "doktora filozofii" Uniwersytetu Wiedeńskiego.

1981-1984
– lektor języka bułgarskiego na Uniwersytetach w Salzburgu i Wiedniu.

1990
– specjalizacja w Monachium na stypendium DAAD.

1991-1995
Dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Wiedniu "Haus Wittgenstein".

1996
– został wybrany na członka Rady zarządzającej Bułgarskiej Akademii Nauk.

1999
– ukończył pracę doktorską i uzyskał tytuł "doktora nauk filologicznych".

Od roku 2001 jest adiunktem.

W latach 2001-2002 jest członkiem zarządu Narodowego Funduszu "Kultury"

2003
– Redaktor naczelny czasopisma "Język bułgarski".

Ważniejsze wyróżnienia:

2000
– uhonorowany dyplomem za wkład na rzecz w rozwoju i popularyzacji kultury bułgarskiej przyznawanym przez Ministerstwo Kultury Republiki Bułgarii.

2001
– odznaczony Krzyżem Honorowym przez prezydenta Republiki Austrii za osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki.

2002
– laureat Państwowej Nagrody Austriackiej za przekład literacki.

2004
– uhonorowany nagrodą główną im. Hristo G.Danowa za wkład w piśmiennictwo bułgarskie.

2006
– otrzymuje premię Urzędu Kanclerskiego Austrii za sukcesy w działalności translatorskiej oraz nagrodę Związku Tłumaczy Bułgarskich za przekłady sztuk teatrralnych.

Władko Murdarow jest tłumaczem ponad 130 tekstów klasyków i współczesnych autorów niemieckich, między innymi Jochanna Wolfganga Goethe, Artura Schnitzlera, Friedricha Schillera, Bertolta Brechta, Ericha Kestnera, jak również dramaturgów austriackich XX wieku – T.Bernhardta, B.Bauera, B.Schwaba, M.Helfera, których sztuki wystawiane są w teatrach sofijskich.

 

  • 03.04./czwartek/, godz. 18.00, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

Promocja książki:

CZŁOWIEK O WIELU IMIONACH

Antologia prozy bułgarskiej przełomu XX i XXI wieku

Idea, wybór i redakcja: Galia Simeonova – Konach
(wydawnictwo: Varsovia-Serdica Warszawa 2007)

"Literatura bułgarska w Polsce jest znana i odbierana gLównie przez pryzmat egzotycznego kodu Bałkanów oraz romantycznej postaci hajduka. Nazywano ją "literaturą słonecznego Południa, winnic i gorącej ziemi".

Książka Człowiek o wielu imionach. Antologia prozy bułgarskej przełomu XX i XXI wieku, przedstawia polskiemu Czytelnikowi nieznaną Bułgarię.

W opowieściach o latach politycznych i gospodarczych transformacji po roku 1989, jak w talii kart, mieszają się historia, postmoderne realia egzystencji współczesnego człowieka, symbole zaczerpnięte z folkloru czy Antyku; dionizyjski strumień południowej mentalności zlewa się z czarną makabreską alogicznej rzeczywitości, z młodzieżowymi subkulturami i erotyką".

Galia Simeonova – Konach
 

  • 08.04. /wtorek/, godz. 11.00, Uniwersytet Jagielloński, Czytelnia Instytutu Filologii Słowiańskiej, Kraków, Al. Mickiewicza 9

Promocja bułgarskiego przekładu książki

"CZAS BEZ POŻEGNAŃ – WYBÓR POEZJI I PROZY"

Księdza

JANA TWARDOWSKIEGO

przekład: Dimitrina Lau-Bukowska
(wydawnictwo Libra Scorp, Burgas, 2007)

Ks. Jan Twardowski

– poeta, autor wielu książek, tłumaczonych na kilkanaście języków. Jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej liryki religijnej. Jego twórczość cieszy się ogromną popularnością. Ks. Twardowski pisał też prozę stanowiącą rozważania katechetyczne o problemach modlitwy i wiary.

Laureat wielu nagród, m.in. Pen Clubu 1980, Fundacji Alfreda Jurzykowskiego 1980, Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dimitrina Lau-Bukowska – znana bułgarska poetka i tłumaczka literatury polskiej na język bułgarski i bułgarskiej na język polski. Autorka dwóch tomów poezji wydanych w Bułgarii.
Ważniejsze przekłady z literatury polskiej: m.in. Tryptyk Rzymski Karola Wojtyły – Jana Pawła II (2005), Poezje wybrane Zbigniewa Herberta (2001), 19 tomów prozy – powieści, publicystyka naukowa, filozofia (W. Gombrowicz, Janusz Głowacki, Leszek Kołakowski i in.), 18 sztuk teatralnych (W. Gombrowicz, S.I. Witkiewicz, Jerzy Broszkiewicz, St. Przybyszewska). Laureatka polskich i bułgarskich nagród.
Spotkanie zorganizowane wspólnie z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

  • 10.04./czwartek/, godz. 18.00, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

Otwarcie wystawy pt. "EUROPA O BUŁGARII".

Ekspozycja składa się z faksymile starych map geograficznych, dzieł podróżników i geografów z całego świata, poczynając od starożytności do chwili obecnej. Mapy prezentują rozwój historyczny naszych ziem od starożytności do okresu Odrodzenia bułgarskiego.

Wystawa stanowi część zbiorów bułgarskiego kolekcjonera dr Symeona Symowa.
 

  • 15.04./wtorek/, godz. 18.00, Galeria "SERDIKA", ul. Świętokrzyska 32, Warszawa

Otwarcie wystawy malarstwa

STOJANA BOŻKIŁOWA

Stojan Bożkiłow urodził się 8 stycznia 1974 roku w mieście Sandanski. W dziedzinie malarstwa tworzy od roku 1996.

1999
– Ukończył Południowo – Zachodni Uniwersytet im. Neofita Rylskiego w Błagoewgradzie.

Znaczące wystawy:

2005
– Strasburg, Francja

2006
– Galeria "Autograf", Płowdiw; Galeria "Grita", Sofia;

Bułgarski Instytut Kultury – Berlin

2007
– Galeria "Autograf", Płowdiw

Bierze udział w wielu bułgarskich i zagranicznych wystawach i plenerach.

W roku 2004 został odznaczony nagrodą "Malarstwo" podczas narodowej wystawy STRUMA.
 

  • 16.04./środa/, godz. 18.00, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, III piętro, sala 316, Warszawa

Dyskusja panelowa z serii

PAŃSTWO BOŻE

pt.

"Kościół Narodowy – Prawosławie w Europie"
Główny wykładowca: ks. Konstantin
(Przełożony Prawosławnego Seminarium Duchownego w Sofii)

Impreza zorganizowana wspólnie przez Austriackie Forum Kultury i Bułgarski Instytut Kultury.
 

  • 17.04./czwartek/, godz. 16.00, Galeria "SORAYA", ul. Elizy Orzeszkowej 28, Szczecin

Otwarcie wystawy fotograficznej pt.

"Bułgaria –
kraj starożytnych cywilizacji"

autorstwa prof. Iwana Marazowa

i

fotografika Iwo Hadżimiszewa

Wystawa przedstawia najbardziej znaczące ślady cywilizacji trackiej na terenie Bułgarii.

"Terytorium obecnej Bułgarii leży u zbiegu bardzo ważnych szlaków łączących w starożytności słabo rozwiniętą kulturalnie Europę z kwitnącymi cywilizacjami Azji Mniejszej.
Tędy też odbywała się wędrówka ludów z biednej Północy na bogate Południe oraz przenikanie w odwrotnym kierunku wpływów kulturowych.
Wraz z nastaniem epoki brązu zaczął się nowy etap rozwoju myśli starożytnej. Pod koniec tej epoki na Bałkany przybyli Trakowie, drugi co do liczebności lud po Indach.
Skarby znalezione na cmentarzyskach Tracji należą do najwspanialszych w Europie. Wiele pięknych przedmiotów zachowało się do naszych czasów dzięki zwyczajowi zakopywania skarbów i pochówkom.

prof. Iwan Marazow

"Dopiero widząc bogactwo zbiorów rozsianych po całej Bułgarii, zdałem sobie sprawę, że to, co zdołałem sfotografować dla celów tej objazdowej wystawy, to tylko wierzchołek góry lodowej, zaledwie szkic do obrazu bezustannie wzbogacanego o nowe odkrycia. Eksponaty zgromadzone na stałych wystawach naszych muzeów są niewyczerpanym źródłem materiału do studiów porównawczych i badań naukowych. To one umożliwiają nam kontakt z dziedzictwem kultury Bułgarii, kolebki starożytnych cywilizacji."

Iwo Hadżimiszew
 

  • 19.04./sobota/, Kino Paradiso, Al. Solidarności 62

W ramach festiwalu

"BALKAN EXPRESS"

odbędzie się

Dzień Bułgarski w kinie Paradiso

godz. 18.15 – Skradzione oczy (Stolen Eyes)
Reż. Radoslav Spassov, 101 min., Bułgaria – Turcja 2004

Nagroda dla Wesełej Kazakowej w kategorii Najlepsza Rola Żeńska na MFF w Moskwie 2005 Nagroda w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Bułgarski na MFF w Sofii 2005

Historia niewiarygodnej i niewytłumaczalnej miłości pomiędzy turecką kobietą i bułgarskim mężczyzną. Ivan jest uczestnikiem "procesu odrodzenia". Ajten za wszelką cenę stara się zapobiec bułgaryzacji Turków. On jest odpowiedzialny za pieczęcie, konieczne do wydania nowych dokumentów w czasie przymusowej zmiany nazwisk. Ona próbuje je ukraść. Ich nieoczekiwane spotkanie stanie się początkiem niezwykłych uczuć i wielkich dylematów.
wstęp: 10 zł

godz. 20.00
Bułgarski Instytut Kultury

zaprezentuje:

    * krótkie filmy dokumentalne Bożydara Sławowa
    * wystawę "Cyrylica – nowy alfabet w Unii Europejskiej"

Wystawa składa się z plakatów przygotowanych przez twórców i studentów grafiki związanych z Państwową Akademią Sztuki w Sofii, które interpretują graficzny potencjał cyrylicy współczesnej i u początków.

godz. 20.45
Bunt L. (L’s Revolt)
pokaz przedpremierowy
Reż. Kiran Kolarov
115 min., Bułgaria 2006

31. MFF w Montrealu – "Focus on World Cinema";

11. MFF Sofia – "Filmy Bułgarskie".

Jest rok 1986. W czasie nocy i balu maturalnego Loris, absolwent elitarnej szkoły języków obcych postanawia uciec na Zachód. Gdy jego koledzy świętują, on napełnia wodą dętkę od roweru i wskakuje na statek. Nie wie jednak, że ktoś, kto poczuł się tej nocy skrzywdzony, był świadkiem tajemnej ucieczki. Odtąd jego życie potoczy się zupełnie innym torem…
Młody, utalentowany chłopak niespodziewanie stanie się więźniem politycznym. Wszechobecny cynizm i przemoc psychiczna zmienią Lorisa w obojętnego i zimnego obserwatora. Czy po takim doświadczeniu uda mu się na nowo odnaleźć w życiu sens?
wstęp: 10 zł

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *