Program na lipiec i sierpień 2008

  • 2 lipca, środa, godz. 18.00, Galeria „SERDIKA”, ul. Świętokrzyska 32, Warszawa

Otwarcie wystawy  malarstwa
NEWENY BISKUPOWICZ

Urodzona 10.09.1966 r., Newena Biskupowicz ukończyła Uniwersytet techniczny ze specjalizacją ”technika tekstylna”. Później studiowała w Wyższej Szkole im. Julesa Paskina na kierunku „moda”. Kształci się w szkole malarstwa nietradycyjnego Stefki Bałdżiewej i aktualnie studiuje na wydziale malarstwa Nowego Uniwersytetu Bułgarskiego w Sofii. Artystka maluje palcami bezpośrednio na płótnie. Ma na swym koncie 8 wystaw indywidualnych. Jej prace są własnością kolekcji prywatnych we Francji, Rosji, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.

 

  • 8 lipca, wtorek, godz. 18.00, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

Otwarcie wystawy fotografii
„ZABYTKI BUŁGARSKIE POD OCHRONĄ FUNDACJI UNESCO”

Ekspozycja składa się z fotografii obiektów historycznych stanowiących część programu dziedzictwa światowego fundacji UNESCO.
Fotografie są dziełem  Aleksandra Niszkowa.
Sfotografowano siedem obiektów historycznych – Cerkiew w Bojanie (Боянската църква), Skalne cerkwie w pobliżu wsi Iwanowo (Ивановските скални църкви), Grobowiec tracki w Kazanłyk, Jeździec z Madary  (Мадарският конник), Stare miasto Neseberu, monastyr Rylski, Grobowiec w Swesztari   i dwa parki Narodowy park „Pirin”, Rezerwat „Srebrna”.
Wraz ze skarbami natury i kultury  na świecie,  obiekty bułgarskie pod ochroną UNESCO są częścią dziedzictwa, bez którego ludzkość nie była by taka sama.

 

  • 15 lipca, wtorek, godz. 12.00, Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Malczewskiego 16, Radom

Prezentacja wystawy fotograficznej
„ZŁOTE KARTY BUŁGARSKIEGO ŚREDNIOWIECZA”

Wystawa ukazuje kulturę bułgarską w okresie VII –XIX wieku, prezentuje zarówno najwcześniejsze zabytki pogańskiej Bułgarii i zastanej tu ludności chrześcijańskiej,jak również rękopisy, architekturę, sztukę ikonograficzną i freski, emblematyczne dla pierwszego słowiańskiego piśmiennictwa, które włączają Słowian do wielkiej rodziny cywilizacji bizantyjskiej, przyczyniając się zarówno do jej oryginalności oraz różnorodności w ciągu wieków.
Koncepcja wystawy – prof. dr Aksinia Dżurowa, dyrektor Ośrodka badań słowiańsko-bizantyjskich przy Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klimenta Ochrydzkiego.
Autor fotografii – Iwo Hadżimiszew, reprezentant Bułgarskiego Związku Fotografików.

 

  • 21 lipca, poniedziałek, godz. 16.00, Galeria „SORAYA”, ul. Zygmunta Starego 3a, Szczecin

Otwarcie wystawy
IWANA STRATIEWA

Iwan Stratiew urodził się 28 listopada 1960 r. w mieście Tryn w Bułgarii. W roku 1979 ukończył Liceum Plastyczne w Sofii, a w roku 1984 Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego w Błagoewgradzie. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych. Miał ponad 30 indywidualnych prezentacji w Bułgarii i za granicą. Artysta został uhonorowany nagrodami kilku galerii bułgarskich, jak również wyróżnieniem „Złoty dzwonek” w mieście Pernik w roku 1988.
Prace jego są własnością wielu galerii bułgarskich i zagranicznych, jak również znajdują się w kolekcjach prywatnych.
Od roku 1992 jest członkiem Związku Bułgarskich Artystów Plastyków.
 

  • 22 lipca, wtorek, godz. 18.00, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

Pokaz bułgarskiej komedii
„Supermistrz  nad morzem”
(Баш майсторът на море, 1977 r., 69 min.)

Reżyseria: Petar Wasilew
Scenariusz: Ananas Mandadżiew
Zdjęcia: Paweł Miłkow
Występują: Kirił Gospodinow, Swetosłw Peew,
Ludmiła Czeszmedżiewa, Todor Todorow i in.
 
„Supermistrz” wybiera się nad morzem z żoną i synem. Po drodze mijają pole z arbuzami i ładują w samochód kradzione owoce. Samochód psuje się po drodze i zostają zmuszeni do przenocowania w małym miasteczku… 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *