Program na kwiecień 2009

  • 3 kwietnia 2009 (piątek), godz. 18.00, Galeria SERDIKA, ul. Świętokrzyska 32, Warszawa

Otwarcie wystawy malarstwa NIKOŁAJA IWANOWA

Nikołaj Iwanow jest muzykiem, kompozytorem i malarzem. Urodził się w roku 1959 w rodzinie muzyków. Gra na fortepianie od piątego roku życia, a na gitarze od piętnastego. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Fresków. Od roku 1982 gra w młodzieżowych zespołach. W roku 1991 tworzy zespół OM Art. Formation o brzmieniu etno-jazzowym.
Aktualnie zespół wydał ponad 15 płyt w Bułgarii i za granicą. Zespół jest również twórcą muzyki filmowej do ponad 20 filmów fabularnych i dokumentalnych.
Nikołaj Iwanow jako artysta-plastyk ma na swym koncie ponad 15 wystaw indywidualnych.

  • 8 kwietnia 2009 r. (środa), godz. 11.30, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski, sala V Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Prezentacja przekładu książki Jerzego Andrzejewskiego

„TRZY POWIEŚCI: CIEMNOŚCI KRYJĄ ZIEMIĘ; BRAMY RAJU; NIKT”

Jerzy Andrzejewski (1909-1983) –  jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich XX w. 
Na podstawie jego najbardziej znanej powieści Popiół 
i diament został napisany scenariusz głośnego filmu Andrzeja Wajdy pod tym samym tytułem. Jerzy Andrzejewski urodził się w Warszawie. W 1936 r. ukazał się drukiem jego pierwszy tom opowiadań Drogi nieuniknione. Rozgłos przynosi mu druga książka – powieść Ład serca (1938), którą uważa się za początek nurtu europejskiego humanizmu katolickiego w prozie. W latach okupacji hitlerowskiej jest aktywnym działaczem ruchu oporu. Jerzy Andrzejewski jest autorem 23 książek powieści i opowiadań, które zostały przetłumaczone i sfilmowane w wielu krajach. 
Jest oceniany jako kandydat do Nagrody Nobla. Zdaniem wielu krytyków jego proza (w szczególności jego powieść Miazga z 1979 r., która miała wiele perypetii), zapoczątkowała epokę postmodernizmu w literaturze polskiej. Zawarte w obecnej książce trzy powieści, które różnią się formą i treścią, zostały napisane w różnych latach, ale posiadają wszystkie charakterystyczne cechy prozy Andrzejewskiego.

O wartości oryginalnej twórczości Jerzego Andrzejewskiego
 i jego roli w polskiej kulturze świadczą polskie i zagraniczne nagrody. Dwie z nich są najważniejsze – 1950 r. Order Sztandaru Pracy – І st., a w 2006 г. został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

  • 14 kwietnia 2009 r. (wtorek), godz. 18.00, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

Prezentacja książki

„RZYMSKI ŚLAD.ZAPISKI TŁUMACZA”
(Римски потайности.Записки на преводача )

autorstwa Asena Marczewskiego.
tłumaczenie: Hanna Karpińska

Świat międzynarodowej polityki, salony władzy, piękne kobiety i wspaniałe przyjęcia – takie są przeciętne wyobrażenia o pracy tłumacza rządowego. Rzeczywistość, jak zwykle, daleko od nich odbiega. O blaskach i cieniach tej pracy opowiada autor książki, który spędził kilkanaście lat 
w Ambasadzie Bułgarii w Rzymie. Doskonała znajomość włoskiego umożliwiała mu wstęp do miejsc nieosiągalnych 
dla zwykłych śmiertelników i znajomość z wielkimi tego świata, m.in. tłumaczył podczas kilkudziesięciu audiencji udzielonych przez trzech kolejnych papieży przedstawicielom Bułgarii. Był także tłumaczem podczas procesu Bułgarów oskarżonych o udział w zamachu na Jana Pawła II. Wie o tym procesie wszystko, bo choć przesłuchujący i świadkowie się zmieniali, to on nigdy nie schodził z posterunku. Ma na temat „bułgarskiego śladu” własną opinię, popartą sensacyjnymi faktami i dokumentami…  Marczewski z humorem i ironicznym dystansem przedstawia codzienność pracy w ambasadzie, przytacza ciekawe anegdoty z oficjalnych spotkań i prywatnych kontaktów z papieżami i politykami, oprowadza po zakątkach Rzymu nieznanych większości turystów, ujawnia pikantne szczegóły włoskiego stylu życia.

  • 16 kwietnia 2009 r. (czwartek), godz. 18.00, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

Próba czytania  wierszy bułgarskiej artystki 
Swetły Georgiewej  połączone  z akompaniamentem na gitarze w jej wykonaniu.

Urodzona  w roku 1955  w Sofii, Swetła Georgiewa ukończyła Akademię sztuk Pięknych w Sofii w roku
 1987. Ma na swym koncie ponad 20 wystaw indywidualnych. Tworzy w dziedzinie grafiki drukarskiej, jest autorem kilku fresków, mozaik,  opracowań książek. Jej prace są własnością wielu galerii i kolekcji prywatnych w kraju i zagranicą. Komponuje i wykonuje pieśni do słów swojej poezji. Koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą w 
Holandii,  Polsce, Francji. W roku 1996 ukazały się
 3 płyty z jej balladami.   W Polskim Instytucie
 Kultury w Sofii często prezentuje recitale, które składają się z jej piosenek autorskich, z własnej 
poezji zainspirowanej poezją  Wisławy Szymborskiej.

W roku 1998 ukazał się jej pierwszy zbiór wierszy „Wilczyca w klasztorze”.   Jej druga książka to „Niewypite morze”.

  • IX ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI 16-17 kwietnia 2009 r.

16 kwietnia (czwartek), godz. 11.00. Dom Literatury,  ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

Uroczyste otwarcie z udziałem p. Sławomira Ratajskiego (sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO)
Występy artystów:   Jonki Hristowej,  
Aleksandry Szwed oraz młodzieży szkolnej.
W  programie również prezentacja wierszy o warszawie oraz wręczenie Nagrody Światowego 
Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO.

godz. 15.00 Spotkanie z redaktorami naczelnymi 
pism literackich :
Ryszardem Tomczykiem (Tygiel Elbląski)
Andrzejem Dębkowskim (Gazeta Kulturalna)
Krzysztofem Bieńkowskim (Znaj)

godz.16.30 Spotkanie z tłumaczami polskiej poezji.
godz.18.00 Poeci poetom – Goście honorowi z 
Grecji i Egiptu
godz. 20.00 Artyści w Warszawie –
 koncert poetycki przy kolumnie Zygmunta.

17 kwietnia  (piątek) 
godz. 8.00 – 13.00 Spotkania autorskie w szkołach i placówkach kulturalnych na terenie Warszawy i Mazowsza ( udział w spotkaniu wezmą również Ełka Njagołowa i Kalina Teljanowa) 


godz. 15.00  Dom Literatury – Sesja literacka poświęcona 200 rocznicy urodzin J. Słowackiego. 
godz. 18.00 Dom Kultury Śródmieście (ul. Smolna 9): Spotkanie z poetami zagranicznymi. Prezentacja książki hiszpańskiego poety M. Muñoza Ulica próżna.        

                           

 

  • 17 kwietnia 2009 r. (piątek), godz. 17.00, Galeria SORAYA, ul. Zygmunta Starego 3a, Szczecin Otwarcie wystawy akwareli IWANA DODOWA

Urodzony w roku 1960 w Sofii, Iwan Dodow ukończył Liceum Plastyczne w roku 1979, a w 1986 Akademię Sztuk Pięknych w Sofii.  Jest artystą, który specjalizuje 
się w technice akwarelowej, zajmuje się również ilustracją książek i architekturą wnętrz .Iwan Dodow ma na swym koncie wiele wystaw w galeriach bułgarskich oraz zagranicznych, między innymi warto wymienić – Kultur Model Art Gallery, Passau –  Niemcy; Gallery  Neuburger Landhaus, Neuburg –  Niemcy; Gallery Filchhofen –  Niemcy; Skijebo Library Vasteras – Szwecja. 
Jego prace są własnością wielu zbiorów prywatnych 
w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, we Włoszech, Francji, Austrii, Izraelu i in.
 

  • 21 kwietnia 2009 r. (wtorek), godz. 18.30, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

 

PRZECZYTANE W TŁUMACZENIU
spotkanie literackie z udziałem tłumaczy literatur europejskich.

„Przeczytane w tłumaczeniu” to projekt, realizowany w ramach EUNIC Warszawa, zainicjowany przez Duński Instytut Kultury. W projekcie tym Bułgarski Instytut Kultury jest jednym z głównych partnerów, obok Austriackiego Forum Kultury, Instytutu Goethego, Bułgarskiego Instytutu Kultury, Ambasady Grecji, Węgierskiego Instytutu Kultury, Ambasady Holandii, Instytutu Camőes, Ambasady Szwecji, Instytutu Słowackiego,  British Council oraz Instytutu Cervantesa.

Bohaterami projektu są młodzi, znajdujący się na początku kariery tłumacze, którzy przeczytają fragmenty tekstów  z literatury danego kraju, w oryginale i w tłumaczeniu, poprzedzając je krótkim wystąpieniem na temat autora i dzieła, na którym skupili swoją uwagę.

Dimitrina Lau-Bukowska – znana bułgarska poetka
i tłumaczka literatury polskiej na język bułgarski i bułgarskiej na język polski. Autorka dwóch tomów poezji wydanych w Bułgarii. Ważniejsze przekłady z literatury polskiej, 
m.in. Tryptyk Rzymski Karola Wojtyły – Jana Pawła II (2005), Poezje wybrane Zbigniewa Herberta (2001), 19 tomów prozy – powieści, publicystyka naukowa, filozofia (W. Gombrowicz, Janusz Głowacki, Leszek Kołakowski i in.), 18 sztuk teatralnych (W. Gombrowicz, S.I. Witkiewicz, Jerzy Broszkiewicz, 
St. Przybyszewska). Laureatka nagród polskich i bułgarskich .

Trzecie z cyklu spotkanie ze zdolnymi, początkującymi tłumaczami, którzy przedstawią fragmenty współczesnej prozy europejskiej, w Polsce jeszcze nieznanej.

Spotkanie poświęcone będzie również literaturze bułgarskiej, którą przedstawi dr Agata Mokrzycka

22 kwietnia 2009 r. (środa), godz. 16.30, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Slawistyki, Nowy Humanik  (Aula), pl. Skłodowskiej-Curie 5,  Lublin

Próba czytania  wierszy bułgarskiej artystki Swetły Georgiewej  połączone  z akompaniamentem na gitarze w jej wykonaniu. Wieczór poprowadzi znany bułgarski beletrysta, dziennikarz i scenarzysta Krystju Pastuchow
 

  • „DNI KULTURY BUŁGARSKIEJ”, 22 – 24 kwietnia 2009, Dom Darmstadt, ul. Stary Rynek 8, Płock

22 kwietnia 2009 r.,  godz. 18.00 – otwarcie wystawy grafiki bułgarskiej 
Prezentacja prac  współczesnej grafiki bułgarskiej z kolekcji  Związku Bułgarskich Artystów Plastyków w Sofii – Atanas Wasylew,  Michaił Petkow, Dimo Kolibarow, Aleksy Naczew, Swilen Błażew, Stefan Markow, Stojan Canew, Iwan Ninow, Stefan Bożkow, Maria Duhtewa, Weliko Marinczewski, Elena Panajotowa.
Po otwarciu wystawy zapraszamy na lampkę bułgarskiego wina.

23 kwietnia 2009, godz. 18.00 – wieczór poetycki
Próba czytania  wierszy bułgarskiej artystki Swetli Georgiewej  połączone  z akompaniamentem na gitarze w jej wykonaniu.

24 kwietnia 2009, godz. 17.00 – pokaz filmów dokumentalnych (w języku polskim)
„Polskie ślady w Bułgarii” , „Egzarcha Stefan”, „Magia Rodopów”, oraz filmów dotyczących  ciekawych zakątków Bułgarii. „Podróże kulinarne” Roberta Makłowicza
 w Bułgarii.
Prezentacja tradycyjnych potraw kuchni bułgarskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *