Program na październik 2010

  • 1 października 2010 (piątek), godz. 18.00, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35

 

Otwarcie wystawy ceramiki szklanej z pleneru polsko-bułgarskiego “Zakład szklanych kwiatów” w Borowec, zorganizowanym przez Zrzeszenie “Light Day” i polską młodzieżową organizację Youth for the Development of the Rural Areas Association

“Zakład szklanych kwiatów” jest programem międzynarodowej wymiany młodzieży. То warsztat sztuki, w którym bierze udział młodzież w wieku 15-25 lat z Bułgarii i Polski. Temat jest zatytułowany “warsztat szkła” i skupia się na tworzeniu witraży i malowanego szkła. Głównym celem projektu jest budowanie bardziej tolerancyjnego i solidarnego stosunku do innych członków rodziny europejskiej za pomocą sztuki. Poprzez wspólne zajęcia łatwiej przebrnąć przez stereotypy i różnice kulturowe.” Gośćmi podczas otwarcia wystawy będą Boyan Aleksandrov z zrzeszenia Light Day i Marcin Komaiszko z polskiej młodzieżowej organizacji Youth for the Development of the Rural Areas Association

 

  • 5 października 2010 (wtorek), godz. 18.00, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35

W ramach cyklu BIK-Warszawa „Wykłady o kulturze, języku, tradycji i historii Bułgarii” wykład doc. dr Kati Michajłowej pt. "O dziadach wędrownych u Słowian" (За странстващите певци просяци в славянството").

Na podstawie różnorodnego materiału ze wszystkich Słowian dziad wędrowny zostanie przedstawiony jako typowy przykład profesjonalizmu w folklorze i poddany analizie pod względem typologii, semantyki, funkcji i repertuaru. Szczególny akcent podczas wykładu stawia się na religijno-legendarne pieśni w repertuarze dziadów wędrownych i zagadnienia chrześcijaństwa ludowego.

Katia Michajłowa urodziła się w Sofii. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Sofijskim im. Św. Klimenta Ochridskiego. Specjalizacje w zakresie literatury polskiej i etnolingwistyki odbyła na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje w oddziale Folklor Słowiański i Bałkański Instytutu Etnologii i Folklorystyki z Muzeum Etnograficznym Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Badania jej obejmują zagadnienia religijności ludowej i folkloru religijnego, śpiewu epickiego, mitologii i folkloru słowiańskiego, obrzędowości dorocznej, stereotypów etnicznych, tożsamości kulturowej i religijnej Polaków w Bułgarii i Bułgarów w Polsce. Posiada w swym dorobku naukowym ponad 100 rozpraw naukowych, opublikowanych w Bułgarii i za granicą (bardziej szczegółowo zob. na http://www.folklor.bas.bg). Większość jej prac naukowych ma charakter komparatystyczny i oparta jest na bazie ogólnosłowiańskiej.

 

  • 12 października 2010 (wtorek), godz. 9.00-14.00, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, Lipiny 40, 26-425 Odrzywół

II Lipińskie Dni Kultury

Udział Bułgarskiego Instytutu Kultury w mini EXPO zorganizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach.

Impreza jest pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Przysuskiego oraz Wójta Gminy Odrzywół, Narodowego Centrum Kultury z/s w Warszawie, TVP Kielce i Radia Plus Radom.

 

  • 16 października 2010 (sobota), godz. 14:00, Wrocław, Kamienica Artystyczna, ul. Przejście Garncarskie 2, w Rynku

 

Opowiadania PRZECZYTANE W TŁUMACZENIU w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu

Opowiadanie bułgarskiej autorki Eleny Aleksjewy „TŁUMACZ” („Преводачът”) czasopismo „Летература”, nr 21/1999 – s. 58-59;
Tłumaczenie – Joanna Szeretucha

Projekt „Przeczytane w tłumaczeniu”, realizowany od 2009 roku, jest wspólnym przedsięwzięciem instytutów kultury i ambasad państw europejskich zrzeszonych w EUNIC (European Union National Institutes for Culture). Twórcom projektu zależy na promowaniu w Polsce współczesnych literatur europejskich i nowych talentów translatorskich; pragną oni również rozpocząć otwartą dyskusję na temat zawodu tłumacza i jego roli na rynku wydawniczym i w świecie literackim.

W 2010 zaplanowanych jest siedem spotkań od kwietnia do grudnia. Podczas każdego z nich 3 – 4 tłumaczy prezentuje fragment wybranej i przetłumaczonej przez siebie książki. Każde ze spotkań dotyczy innych obszarów językowych, a także innego gatunku literackiego. Na październikowym spotkaniu młodzi adepci przekładu zmierzą się z opowiadaniami.

Przetłumaczone i zaprezentowane podczas spotkań teksty są publikowane w miesięczniku literackim LAMPA oraz na stronie www.ksiazka.net.pl/tlumacze w zakładce Tłumaczenia.
 
Koordynacja: Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia
Organizacja: Austriackie Forum Kultury, Instytut Camoesa, Bułgarski Instytut Kultury, British Council, Duński Instytut Kultury, NORLA, Ambasada Królestwa Norwegii, Instytut Słowacki, Rumuński Instytut Kultury, Instytut Goethego w Warszawie.
Współpraca: LAMPA, portal księgarski ksiazka.net.pl
Patron: PIK


  • 19 października 2010 (wtorek ), godz. 18.00, Galeria SERDIKA, ul. Świętokrzyska 32, Warszawa

Otwarcie wystawy
KATERINY ORTHWEIN (grafika) i DANIELA LUDWICZUKA (rzeźba)
pt. „A mówiłaś, że mnie kochasz…”

KATERINA ORTHWEIN urodzona w Bułgarii. Studia i dyplom w ASP Sofia na Wydziale Grafiki u prof. Piotra Czuklewa. Udział w około 50 wystawach w Bułgarii, Polsce, Danii, Włoszech, Francji, Kanadzie, Szwecji, i Japonii. Miała 25 indywidualnych wystaw – w tym 5 w Japonii. Otrzymała kilkanaście wyróżnień oraz srebrny i złoty medal na Międzynarodowych konkursach Academie Internationale de Lutece w Paryżu w 1982 i 1983. Otrzymała również srebrny medal na 9.Salon International de Peinture, Sculpture, Tapicerie, Paris d’ Ivri w 1992. Wybitny grafik – 15 lat działalności w dziedzinie grafiki artystycznej w technice litografii w Doświadczalnej Pracowni Litografii ZPAP. Maluje, ilustruje książki dla dzieci, rysuje. Uprawia grafikę użytkową i wydawniczą – 10 lat w swoim prywatnym wydawnictwie Proxima.

ADRES: ul. Krucza 47 a m.3, 00-509 Warszawa, tel.0. 691-589-448,
e -mail: katarzyna.orthwein@wp.pl
strona: www.icons.com.pl/katerina.orthwein

DANIEL LUDWICZUK ur. w 1957 w Rabce. Studiował na  Politechnice Warszawskiej. Mieszka i pracuje na Podlasiu we wsi  Kamianka kolo  Rzewuszek.
Uczestnik wielu plenerów w Polsce (Platerów) oraz zagranicą  między innymi w Nidzie na Litwie, Zaporożu i Szajanie na Ukrainie, Bombaju w Indiach. Udział w wielu wystawach zbiorowych  m. in. w Warszawie,  Greena (Dania), Mińsku (Białoruś) i indywidualnych  w Siedlcach, Białej Podlaskiej, Siemiatyczach, Andrychowie, Olsztynie i Warszawie.

ADRES: Kamianka 19, 08-210 Platerów,
e-mail: daniel.lu@op.pl,
strona: www.ludwiczuk.free.ngo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *