Program na listopad 2010

  • 3 listopada 2010 (środa), godz. 18.00, FOTOPLASTYKON WARSZAWSKI, Al. Jerozolimskie 51, Warszawa


Otwarcie wystawy stereoskopowych fotografii z terenów Bułgarii
„NA ZŁOTYCH PIASKACH BUŁGARII”
BUŁGARIA Z LAT 60- TYCH XX WIEKU

W czasie listopadowej wystawy zobaczyć będzie można zdjęcia Sofii, Nesebaru, Baczkowa, Plovdivu, Pomorie, Słonecznego Brzegu, Złotych Piasków, Warny a także rodopskich gór. Zdjęć zostało wykonanych w czasie podróży na początku lat 60-tych XX wieku. Spora część fotografii przedstawia architektoniczne dziedzictwo Bułgarii od malowniczych pozostałości starożytnych rzymskich budowli w Warnie poprzez XIV wieczny monastyr w Baczkowie po socrealistyczny sofijski dom towarowy CUM. Wbrew stereotypowemu tytułowi tylko nieliczne zdjęcia prezentują plaże słynnych czarnomorskich kurortów, Słonecznego Brzegu i Złotych Piasków.

Wystawie towarzyszy konkurs („Wczasy w Bułgarii”) na najciekawsze wakacyjne zdjęcie z Bułgarii. Więcej informacji na stronie fotoplastikonu i na facebooku. Otwarciu wystawy 3 listopada będzie towarzyszyć oprawa muzyczna. Zaśpiewa Weronika Grozdew Kołacińska, a na dudach zagra Jacek Grekow.

Zdjęcia pochodzące ze zbiorów Danuty Szlajmer prezentowane będą codziennie (z wyjątkiem poniedziałków niedziel i świąt) w godzinach od 10 do 18 w oficynie kamienicy przy Al. Jerozolimskich 51, od 2 do 13 listopada 2010.

       

  • 5 listopada 2010 (piątek), godz. 18.00, DWÓR ARTUSA, Rynek Staromiejski 6, Toruń


Otwarcie wystawy fotograficznej
„BUŁGARIA-KRAJ STAROŻYTNYCH CYWILIZACJI”
autorstwa prof. Iwana Marazowa i fotografika Iwo Hadżimiszewa.


Wystawa przedstawia najbardziej znaczące ślady cywilizacji trackiej na terenie Bułgarii.

„Terytorium obecnej Bułgarii leży u zbiegu bardzo ważnych szlaków łączących w starożytności słabo rozwiniętą kulturalnie Europę z kwitnącymi cywilizacjami Azji Mniejszej. Tędy też odbywała się wędrówka ludów z biednej Północy na bogate Południe oraz przenikanie wpływów kulturowych. Wraz z nastaniem epoki brązu zaczął się nowy etap rozwoju myśli starożytnej. Pod koniec tej epoki na Bałkany przybyli Trakowie, drugi  co do liczebności lud po Indach. Swą obecność zaznaczyli zostawiając po sobie liczne, bogato wyposażone groby. Skarby znalezione na cmentarzyskach Tracji należą do najwspanialszych w Europie. Wiele pięknych przedmiotów zachowało się do naszych czasów dzięki zwyczajowi zakopywania skarbów i pochówkom. Mimo licznych wpływów z zewnątrz, Trakom udało się zachować swoją odrębność kulturową. Relief przedstawiający galopującego na koniu trackiego jeźdźca jest odwiecznym symbolem odwagi ludu, który osiągnął w ten sposób nieśmiertelność.”
– prof. Iwan Marazow

„Dopiero widząc bogactwo zbiorów rozsianych po całej Bułgarii, zdałem sobie sprawę, że to, co zdołałem sfotografować dla celów tej objazdowej wystawy, to tylko wierzchołek góry lodowej, zaledwie szkic do obrazu bezustannie wzbogacanego o nowe odkrycia. Eksponaty zgromadzone na stałych wystawach naszych muzeów są niewyczerpalnym źródłem do studiów porównawczych i badań naukowych. To one umożliwiają nam kontakt z dziedzictwem kultury Bułgarii, kolebki starożytnych cywilizacji.”
– Iwo Hadżimiszew

 

  • 9  listopada 2010 (wtorek), godz. 18.00, BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY, Al. Ujazdowskie 33/35


Otwarcie wystawy z cyklu wystaw Litewskiego Związku Artystów
"KOLEKCJA ZWIĄZKU MALARZY LITEWSKICH"

Jest to wystawa grafiki litewskiej zorganizowana w galerii Bułgarskiego Instytutu Kultury w ramach międzynarodowej współpracy artystycznej i z okazji 75-lecia istnienia związku malarzy na Litwie. To druga część wspólnego przedsięwzięcia po wystawie bułgarskich grafików Maria Duchteva i Ivan Ninov w Galerii Związku Litewskich Artystów w kwietniu b.r.

Ten ważny dla litewskich artystów jubileusz zaznaczy retrospektywna wystawa najoryginalniejszych litewskich malarzy, należących do kręgu profesjonalnych twórców z Litwy. Organizatorzy się starali przedstawić niepełną, lecz różnorodną panoramę litewskich grafik, różnorodność gatunków i stylów, dominujących prądów i tendencji malarskich. Głównym celem wystawy jest zestawienie twórczości kilku pokoleń  malarzy. Są to grafiki zmarłych już artystów – Arvydasa Stanislavasa Každailisa, Petrasa Repšysa, Antanasa Kmieliauskasa. Starsze pokolenie reprezentują: Irena Daukszajte, Elwira Kriaucziunajte, Jurate  Stauskajte, Nijole Szaltianite, Birute Stanczikajte, , Mikalojus Povilas Vilutis i inni. Ze swoimi artystycznymi  inspiracjami nie ustępuje im najmłodsze pokolenie: Tadas Ginderas, Lida Dubauskiene, Egle Kuckaite, Kęstutis Grigaliūnas, Egidijus Rudinskas i inni.

 

  • 16  listopada 2010 (wtorek), godz. 15.45-18.45, STAROMIEJSKI DOM KULTURY, Rynek Starego Miasta 2, Warszawa


BAJKI MIĘDZYKULTUROWE

Celem projektu jest wykazanie uniwersalnego i wartościowego przekazu bajek bez względu na pochodzenie utworu i jego odbiorcy. Podniesienie świadomości międzykulturowej uczestników projektu oraz rozbudzenie chęci dalszego poznawania podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi kręgami kulturowymi. Aktywizacja potencjału twórczego i rozwinięcie zdolności wyrażania siebie wśród uczestników.
Uczestnicy projektu to 10-15 dzieci, 6-8 lat – Ognisko Wychowawcze Stara Prochownia, Warszawa; 5-7 os. dorosłych,  wywodzących się z innego, niż polski, kręgu kulturowego.

Partnerami w tym projekcie to Staromiejski Dom Kultury, Bułgarski Instytut Kultury, Fundacja Krzewienia Kultury Japońskiej Sakura, Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce, Fundacja Afryka Inaczej, Indo Polish Friendship Association Bułgarski Instytut Kultury przedstawi bajkę "Chytry podpłomyk" („Житената питка”). Tłumaczenie Liliana Bardijewska.

 

  • 18 listopada 2010 (czwartek), godz. 11.00, UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, s. 102, Lublin


WYKŁAD DOC. DR KATI MICHAJŁOWEJ PT.
“DZIAD WĘDROWNY W KULTURZE LUDOWEJ SŁOWIAN”
(„СТРАНСТВАЩИЯТ ПЕВЕЦ ПРОСЯК ВЪВ ФОЛКЛОРНАТА КУЛТУРА НА СЛАВЯНИТЕ”).

Na podstawie różnorodnego materiału ze wszystkich Słowian dziad wędrowny zostanie przedstawiony jako typowy przykład profesjonalizmu w folklorze i poddany analizie pod względem typologii, semantyki, funkcji i repertuaru. Szczególny akcent podczas wykładu stawia się na religijno-legendarne pieśni w repertuarze dziadów wędrownych i zagadnienia chrześcijaństwa ludowego.

Katia Michajłowa urodziła się w Sofii. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Sofijskim im. Św. Klimenta Ochridskiego. Specjalizacje w zakresie literatury polskiej i etnolingwistyki odbyła na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje w oddziale Folklor Słowiański i Bałkański Instytutu Etnologii i Folklorystyki z Muzeum Etnograficznym Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Badania jej obejmują zagadnienia religijności ludowej i folkloru religijnego, śpiewu epickiego, mitologii i folkloru słowiańskiego, obrzędowości dorocznej, stereotypów etnicznych, tożsamości kulturowej i religijnej Polaków w Bułgarii i Bułgarów w Polsce. Posiada w swym dorobku naukowym ponad 100 rozpraw naukowych, opublikowanych w Bułgarii i za granicą (bardziej szczegółowo zob. na http://www.folklor.bas.bg). Większość jej prac naukowych ma charakter komparatystyczny i oparta jest na bazie ogólnosłowiańskiej.

 

  • 23  listopada 2010 (wtorek), godz. 19.00, BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY, Al. Ujazdowskie 33/35


UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI 200-LECIA URODZIN FRYDERYKA CHOPINA

w wykonaniu

Aleksandra Varro
Kompozycje na fortepian z aranżacją na lewą rękę

W programie: Nocturne op.9, Polonaise op.40, 2 waltzes, Nocturne (Chopin,Liszt), 3 etudes

Urodził się w Warnie w bułgarsko-węgierskiej rodzinie. Studiował w Budapeszcie, gdzie doskonalił umiejętność gry na pianinie i organach. Pracował jako nauczyciel muzyki w Warnie i Budapeszcie. Dawał koncerty fortepianowe i organowe. W 1992 z racji niedowładu (paraliżu) prawej ręki zaczął koncertować używając tylko lewej ręki. Poza Bułgarią i Węgrami niejednokrotnie koncertował w Niemczech, Austrii, Słowacji, Czechach, Polsce oraz Szwajcarii. Specjalnie dla niego tworzą sztuki kompozytorzy z Bułgarii, Węgier, Austrii, Niemiec, Słowacji, niektóre z nich zostały nagrane.  Nagrania pochodzą z zapisów radiowych  z radia w Zurrichu, Budapesztu i Sofii. Jest członkiem stowarzyszenia "Liść"  w Budapeszcie w którym żyje.  
 

  • 25  listopada 2010 (czwartek), godz. 18.00, WILEŃSKA GALERIA OBRAZÓW (ul. Didžioji 4), Wilno


KONCERT ALEXANDRA VARRO (FORTEPIAN, BUŁGARIA) W RAMACH SALONIKU CHOPINOWSKIEGO W WILEŃSKIEJ GALERII OBRAZÓW

w wykonaniu
Aleksandra Varro
Kompozycje na fortepian z aranżacją na lewą rękę

W programie: utwory F. Chopina

Alexander Varro urodził się w Warnie (Bułgaria), posiada bułgarsko-węgierskie korzenie. Studia gry na fortepianie i organach ukończył w Budapeszcie. Od 1992 r. w związku z uszkodzeniem nerwu prawej ręki, stał się pianistą leworęcznym, co wyróżnia go wśród innych pianistów. Zaczął również sam dostosowywać utwory znanych kompozytorów dla osób leworęcznych. Zagrał lewą ręką ponad 250 koncertów w Bułgarii, Węgrzech, Austrii, Słowacji, Czechach, Polsce i Szwajcarii. Nagrał dwie płyty.

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona!

Współorganizatorzy:
Instytut Polski w Wilnie, Muzeum Sztuki Litwy, Ambasada Bułgarii na Litwie, Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *