PROGRAM Bułgarskiego Instytutu Kultury na luty 2013

 • 13 lutego 2013 (środa), godz. 18.00

  BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

  Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

 

OTWARCIE WYSTAWY Z OKAZJI 14 LUTEGO – ŚWIĘTA WINA

 O TAJEMNICACH WINA ORAZ

PROSFORA

Z NARODOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO BUŁGARSKIEJ AKADEMII NAUK

autorstwa Igliki Miszkovej, Svetli Rakszievej, Ani Lulevej, Emila Portalskiego,

Atanaski Stanczevej oraz Jani Janczevej 

Czym jest wino?

Darem bogów, lekarstwem duszy i ciała, zawsze aktualnym napojem?

Jakie było wino – w dniach powszednich i podczas świąt naszych przodków?

Wystawa „zdradza” niektóre z tajemnic wina. Opowieść zaczyna się od czasów trackich, a kończy się we współczesności. Pełna jest mądrości i wiedzy na temat świata i Bułgarów, którzy przygotowywali i pili wina. Rolnicy „mają w stosunku do wina szacunek religijny, prawie taki sam jak do pszenicy”. Produkcja wina jest źródłem utrzymania, winobranie to święto, wino towarzyszy człowiekowi od urodzenia aż do śmierci.

W chrześcijańskiej tradycji wino powiązane jest z chlebem. Chleb z pieczątką cerkiewną nabiera znaczenia ofiary. Niektóre obrazy prezentowane podczas wystawy poświęcone są przygotowaniu chleba do Świętej Liturgii oraz przygotowaniu pieczątek do prosfory w klasztorach na Świętej Górze (Athos).

Bułgarski Instytut Kultury serdecznie dziękuję Pani Igliki Miszkovej – Kurator wystawy z Narodowego Muzeum Etnograficznego  w Sofii. 

 • 18 lutego 2013 (poniedziałek), godz. 18.00

  BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

  Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

 

PANORAMA FILMÓW ANDREJA AŁTYPARMAKOWA

IN MEMORIAM

POKAZ FILMU DOKUMENTALNEGO

W RAMACH OBCHODÓW 140 ROCZNICY STRACENIA WASYLA LEWSKIEGO

APOSTOŁA BUŁGARSKIEJ WOLNOŚCI

LEWSKI PRZED SĄDEM PORTY OTOMAŃSKIEJ I OSĄDEM HISTORII

/ponowny pokaz/

scenariusz: prof. Dojno Dojnow
reżyseria: Andrej Ałtyparmakow
zdjęcia: Stefan Ałtyparmakow

Film opowiada o procesie sądowym (1872-1873) przeciwko Wasylowi Lewskiemu i jego zwolennikom. Autorzy filmu przedstawiają w nowym świetle fakty związane z procesem oraz walką mocarstw o panowanie nad Bosforem.

Film ukazuje Apostoła Lewskiego jako najwybitniejszą postać historyczną bułgarskiego ruchu rewolucyjnego w tym okresie.

Film wyświetlany jest w bułgarskiej wersji językowej.

 • 25 lutego 2013 (poniedziałek), godz. 18.00

  BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

  Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

WYKŁAD W RAMACH OBCHODÓW 140 ROCZNICY STRACENIA WASYLA LEWSKIEGO – APOSTOŁA BUŁGARSKIEJ WOLNOŚCI  PROF. DRA HAB. DARIUSZA KOŁODZIEJCZYKA

WASYL LEWSKI ORAZ BUŁGARSKIE „ODRODZENIE NARODOWE”

 NA TLE EPOKI

Prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk jest Dyrektorem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1990 roku jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, a od 2001 roku jest doktorem habilitowanym. Od 2010 roku – profesor Instytutu Historii PAN. Specjalizuje się w historii dyplomacji, nowożytnej Polski i historii powszechnej XVI-XVIII w. oraz Turcji i stosunków polsko-tureckich.

XIX wiek przyniósł na wschodzie i w centrum Europy falę tzw. ruchów narodowowyzwoleńczych, które w przeciągu kilku następnych dekad miały przyczynić się do rozpadu wielonarodowych imperiów oraz powstania państw narodowych. Autor śledzi podobieństwa, ale też różnice bułgarskich oraz polskich ruchów niepodległościowych. Stawia pytanie, czy rozpad imperiów Osmanów i Romanowów, przeciwko którym skierowane były te ruchy, był nieunikniony.

 • 28 lutego 2013 (czwartek), godz. 18.00

  BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

  Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

 

WYKŁAD W RAMACH CYKLU BUŁGARSKIEGO INSTYTUTU KULTURY

WYKŁADY O KULTURZE, JĘZYKU, TRADYCJACH I HISTORII BUŁGARII

PROF. DRA HAB. PETARA SOTIROVA

JĘZYK OJCZYSTY NA OBCZYŹNIE CZYLI O JĘZYKU I ZACHOWANIACH JĘZYKOWYCH BUŁGARÓW W POLSCE

Petar Sotirov jest profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej. Zajmuje się problematyką z zakresu socjolingwistyki i psycholingwistyki. Jest autorem kilku książek i licznych artykułów opublikowanych w różnych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Z pochodzenia jest Bułgarem, od 15 lat mieszka i pracuje w Polsce.

Czy Bułgarzy zachowują swój język ojczysty w polskim otoczeniu językowym bądź podlega on zapomnieniu? Co dziwi i co dręczy Bułgarów w Polsce w stosunku do miejscowej rzeczywistości językowej? Jaka jest sytuacja językowa wśród bułgarskich wspólnot zagranicznych? Czy dzieci  bułgarskich przesiedleńców uczą się języka bułgarskiego? Wczesny bilingwizm – pożyteczny czy szkodliwy? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć prelegent bazując na obserwacji zachowań Bułgarów zamieszkałych w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej.

 

NOWE KSIĄŹKI W BIBLIOTEKI BUŁGARSKIEGO INSTYTUTU KULTURY

 1. Български Хроники, т. 1-4, Стефан Цанев, София 2006
 2. И други истории, Георги Господинов, Пловдив 2001
 3. Има ли кой да ви обича, Калин Терзийски, Пловдив 2009
 4. Майките, Теодора Димова, София 2006
 5. На изток от Запада, Мирослав Пенков, София 2011
 6. Нашингтон, Михаил Вешим, София 2010
 7. Органът на мълчанието, Ружа Лазарова, София 2012
 8. Грандкафе Кристал, Георги Райчевски, Пловдив 2012
 9. Българчето от Аляска: софийски разкази, Деян Енев, София 2011
 10.  

 BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO

DO DOKONYWANIA ZMIAN W PROGRAMIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *