PROGRAM Bułgarskiego Instytutu Kultury na marzec 2015

28 lutego 2015 (sobota), godz. 17.00

CENTUM KULTURY MŁODYCH

ul. Lokatorska 13, Łódź

OTWARCIE WYSTAWY

BUŁGARIA TO PIĘKNY KRAJ

Wystawa przedstawia bułgarskie pomniki kultury, zwyczaje i przyrodę. Zawiera zwycięskie fotografie z siódmego narodowego online konkursu fotograficznego. Ekspozycja cieszyła się powodzeniem na lotniskach w Sofii, Warnie i Burgas, w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie oraz w Galerii Bułgarskiego Instytutu Kultury. Udostępniona jest przez Centrum Biznesowe miasta Pleven.

Ekspozycja będzie przedstawiona w ramach imprezy kulturalnej „Baba Marta, czyli świętowanie po bułgarsku”. Spotkanie jest zorganizowane przy współpracy z Katedrą Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Bułgarskim Instytutem Kultury. 

2 marca 2015 (poniedziałek), godz. 17.30

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

OBCHODY 3 MARCA – ŚWIĘTO NARODOWE REPUBLIKI BUŁGARII

OTWARCIE WYSTAWY

BUŁGARSCY ŚWIĘCI W HISTORII I KULTURZE

W 864 roku Bułgaria przyjęła chrześcijaństwo i tym aktem została na zawsze w historii świata ośrodkiem duchowości i ziemią prawosławia.

Historia Cerkwi Bułgarskiej wiąże się z działalnością Świętych Braci Cyryla i Metodego, którzy rozpowszechniali Słowo Boże w języku bułgarskim. W ten sposób Bułgaria utrwaliła swoją pozycję jednej z trzech największych cywilizacji europejskich w Europie IX-X wieku.

W 855 r. św. św. Cyryl i Metody stworzyli tzw. piśmiennictwo słowiańskie na podstawie języka starobułgarskiego. Bracia Sołuńscy dali początki literackiemu językowi bułgarskiemu – trzeciemu językowi sakralnemu ówczesnej Europy. Za ich wielkie zasługi dla języka rodzimego i kultury chrześcijańskiej zostali kanonizowani już pod koniec XI w. Papież Jan Paweł II ogłosił św. św. Cyryla i Metodego współpatronami Europy.

Po śmierci św. Metodego uczniowie Braci Sołuńskich przekazywali wiarę i piśmiennictwo innym narodom słowiańskim i w uznaniu tych zasług również zostali kanonizowani. Byli to: Gorazd, Klemens, Naum, Sawa i Angelary, którzy wraz z Cyrylem i Metodym są określani mianem Siedmiu Apostołów Bułgarii, do dziś znanych i cenionych.

Z kolei mnich Iwan (Jan) Rylski jest założycielem wspaniałego Monasteru Rylskiego. Za swoje zasługi został kanonizowany wkrótce po śmierci i uważany jest za głównego patrona Bułgarii.

Św. Eutymiusz Tyrnowski był bułgarskim mnichem, biskupem i ostatnim patriarchą Drugiego Państwa Bułgarskiego. Uznawany jest za wybitnego obrońcę wiary chrześcijańskiej podczas upadku stolicy, Wielkiego Tyrnowa, w dramatycznym 1396 r.

Odrodzenie narodowe XVIII-XIX w. przyniosło narodowi bułgarskiemu nowe siły duchowe. Wtedy to została napisana Słowianobułgarska historia, pierwsze dzieło bułgarskiej historiografii autorstwa Paisjusza Chilendarskiego.

Niniejsza wystawa, przygotowana przez Bibliotekę Narodową „Św. Cyryla i Metodego” w Sofii jest poświęcona pamięci tych i wielu innych bułgarskich świętych i jest wyrazem naszej pokory w obliczu Słowa Bożego i przejawem miłości do Ojczyzny.

3 marca 2015 (wtorek), godz. 11.00

GMACH NEOFILOLOGII UŚ, S. 1.19

Ul. Grota-Roweckiego 5, Sosnowiec

DZIEŃ KULTURY BUŁGARSKIEJ NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM  

OTWARCIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ

BUŁGARIA – KRAJ STAROŻYTNYCH CYWILIZACJI

Z AUTORAMI IVAN MARAZOV I IVO HADZHIMISHEW

Wystawa przedstawia najbardziej znaczące ślady cywilizacji trackiej na terenie Bułgarii.

„Terytorium obecnej Bułgarii leży u zbiegu bardzo ważnych szlaków łączących w starożytności słabo rozwiniętą kulturalnie Europę z kwitnącymi cywilizacjami  Azji Mniejszej. Tędy też odbywała się wędrówka ludów z biednej Północy na bogate Południe oraz przenikanie w odwrotnym kierunku wpływów kulturowych. Wraz z nastaniem epoki brązu zaczął się nowy etap rozwoju myśli starożytnej. Pod koniec tej epoki na Bałkany przybyli Trakowie, drugi co do liczebności lud po Indach. Skarby znalezione na cmentarzyskach Tracji należą do najwspanialszych w Europie. Wiele pięknych przedmiotów zachowało się do naszych czasów dzięki zwyczajowi zakopywania skarbów i pochówkom.“ prof. Iwan Marazow

„Dopiero widząc bogactwo zbiorów rozsianych po całej Bułgarii, zdałem sobie sprawę, że to, co zdołałem sfotografować dla celów tej objazdowej wystawy, to tylko wierzchołek góry lodowej, zaledwie szkic do obrazu bezustannie wzbogacanego o nowe odkrycia. Eksponaty zgromadzone na stałych wystawach naszych muzeów są niewyczerpanym źródłem materiału do studiów porównawczych i badań naukowych. To one umożliwiają nam kontakt z dziedzictwem kultury Bułgarii, kolebki starożytnych cywilizacji.” Iwo Hadżimiszew

W programie:

Słowo Dyrektora Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie Kaliny Stanchevej

Wojna rosyjsko-turecka 1877-78 i jej znaczenie dla wyzwolenia narodu bułgarskiego (wykład dra Petara Lyanguzova z Bułgarskiego Instytutu Kultury)

Splendor cywilizacji Starożytnych Traków (wykład dra Przemysława Piwowarczyka z Katedry Filologii Klasycznej UŚ)

Portrety językowe bułgarskich polityków (wykład doc. Nadezhdy Stalyanowej z Uniwersytetu Sofijskiego)

Dzień kultury bułgarskiej jest zorganizowany przy współpracy Bułgarskiego Instytutu Kultury z Instytutem Filologii Słowiańskiej UŚ i Katedrą Filologii Klasycznej UŚ.

13 marca 2015 (piątek), godz. 18.00

SALON AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

WIECZÓR Z GEORGI’EM GOSPODINOVEM

Zapraszamy swoich przyjaciół i partnerów na spotkanie autorskie w ramach cyklu „Polsko-bułgarskie dialogi” ze znanym bułgarskim pisarzem Georgi’em Gospodinov’em.

Spotkanie jest poświęcone nietypowemu dialogowi – nadchodzącej 14 marca premierze współczesnej opery w Teatrze Wielkim w Poznaniu, do której Georgi Gospodinov napisał libretto oraz jego książkom tłumaczonym na język polski.

Georgi Gospodinov (1968) jest poetą, pisarzem i dramaturgiem, a także jednym z najbardziej czytanych i tłumaczonych bułgarskich twórców. Jest autorem tomików poetyckich „Lapidarium”, „Czereśnia pewnego narodu”, „Listy do Gaustina”, a także antologii „Ballady i rozpady”.

Jego „Powieść naturalna” wydana została w ponad 20 językach na całym świecie, a wśród nich znalazły się tłumaczenia min. na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański i czeski. Recenzje jego dzieła opublikowane zostały na łamach tak prestiżowych pism jak ”New Yorker", "Times", „The Guardian”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i  wielu innych. Polskie tłumaczenie zaś „Powieści naturalnej" wydane zostało przez wydawnictwo „Pogranicze”  z polecenia Olgi Tokarczuk.

Zbiór opowiadań „I inne historie” wydane zostało w 7 językach, a w tym min. po polsku. Nominowane zostało do najbardziej prestiżowej na świecie w tym gatunku literackim nagrody im. Franka O'Connora, a także do nagrody „Angelus” (2012) w Polsce. Jego opowiadanie wybrane zostało również do antologii „Best European Fiction 2010” wydanej w USA. Na podstawie zaś jego opowiadania „Ślepa Wejsza” francuska telewizja „ARTE” nakręciła (w zupełnie nowej technologii) krótki film animowany.

Powieść „Fizyka smutku” (2012) otrzymała narodową nagrodę literacką im. Hristo G. Danowa, a także Nagrodę czytelników za najbardziej kupowaną bułgarską książkę. Otrzymała również Państwową nagrodę „Bułgarskiej Powieści Roku” fundacji „13 wieków Bułgaria”. Powieść ta nagrodzona została na 4 europejskich i międzynarodowych konkursach w Niemczech i we Włoszech. Ogłoszona została dodatkowo przez włoską krytykę za jedną z trzech najważniejszych książek wydanych w 2013 roku. „Z tą powieścią Gospodinov wstrzelił się nie tylko w literaturę bułgarską, lecz także w pierwszą ligę pisarzy europejskich” recenzował niemiecki dziennik Neue Zürcher Zeitung.

„Niewidzialne kryzysy” (zbiór esejów) i „I wszystko stało się księżycem” (tom opowiadań) wydane zostały w 2013 roku i są jednymi z najbardziej poszukiwanych książek w Bułgarii.

Premiera libretta jego autorstwa odbędzie się 14 marca 2015 roku w Operze Poznańskiej.

Sztuka teatralna Gospodinova „Apokalipsa nadchodzi o 6 wieczorem” wystawiona została w Baltimore (USA) w 2014 roku.

Od kwietnia do sierpnia 2015 roku Gospodinov będzie gościem-profesorem na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, gdzie wykładać będzie w dziedzinie twórczego pisania.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W PROGRAMIE DLA BIEŻĄCEGO MIESIĄCA MOGĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE NOWE WYDARZENIA ORAZ ZMIANY, KTÓRE BĘDĄ SUKCESYWNIE AKTUALIZOWANE NA STRONIE WWW.BIKPOLSKA.PL ORAZ NA STRONIE FACEBOOK INSTYTUTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *