DZIEŃ AKADEMICKI W GALERII, OTWARCIE WYSTAWY NA POCZĄTKU BYŁA LITERA. BUŁGARIA I SŁOWIAŃSKIE ALFABETY

25 listopada (środa), godz. 11.00
BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY
Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

DZIEŃ AKADEMICKI W GALERII

To kolejne z cyklu spotkań poświęconych bułgarystyce uniwersyteckiej w Polsce. Spotkanie odbędzie się w dniu poświęconym św. Klemensowi Ochrydzkiemu (840–916) – jednemu z bezpośrednich uczniów słowiańskich apostołów Cyryla i Metodego i kontynuatorów ich dzieła. Ten biskup, tłumacz i autor pierwszych oryginalnych dzieł starobułgarskich tworzył w schrystianizowanym już państwie bułgarskim w IX-X wieku. We współczesnej kulturze bułgarskiej św. Klemens Ochrydzki stał się symbolem akademickiej myśli humanistycznej. W nadchodzącym 2016 roku obchodzić będziemy 1100 rocznicę śmierci św. Klemensa.

W ramach dnia Akademickiego zaprezentują się bułgaryści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

OTWARCIE WYSTAWY

NA POCZĄTKU BYŁA LITERA. BUŁGARIA I SŁOWIAŃSKIE ALFABETY

11Wystawa jest poświęcona twórcom słowiańskiego pisma i misji świętych braci Cyryla i Metodego wśród Słowian zachodnich. Na 22 planszach można prześledzić historię wszystkich rodzajów i typów piśmienności, jakie zostawiły swój ślad na ziemiach bułgarskich – od greckich, łacińskich, głagolickich i cyrylickich inskrypcji rytych w kamieniu, zapisów utrwalanych w ceramice i metalu, poprzez narodziny bułgarskich ksiąg i ważnych dla slawistyki rękopisów, historię rozwoju słowiańskich alfabetów w okresie średniowiecza i odrodzenia narodowego, aż do naszych dni.

Ekspozycja została przygotowana przez Naukowe Centrum Cyrylo-Metodejskie przy Bułgarskiej Akademii Nauk. Polskiego tłumaczenia dokona li wykładowcy przedmiotów bułgarystycznych z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

WYKŁADY I PREZENTACJE

Wykład dr Mai Iwanowej (lektorki bułgarskiego języka, literatury i kultury na UAM) na temat Święty Klemens Ochrydzki przez wieki.
Prezentacja polsko-bułgarskiego tomu pokonferencyjnego Bułgaria tradycyjna i nowoczesna, którą poprowadzą prof. Mariola Walczak-Mikołajczakowa i dr Patryk Borowiak.

Liczymy na dialog i dyskusję z kolegami bułgarystami i sympatykami bułgarystyki.

Wydarzenie to organizowane jest wspólnie z Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM, przy wsparciu Naukowego Centrum Cyrylo-Metodejskiego Bułgarskiej Akademii Nauk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *