OTWARCIE WYSTAWY „ŚLADAMI PISANEK”

8 marca 2016 (wtorek), godz. 18.00
Państwowe Muzeum Etnograficzne
ul. Kredytowa 1, Warszawa

OTWARCIE WYSTAWY „ŚLADAMI PISANEK”

news_4039_214616460Qiaca_sarafkina

Wystawa „Śladami pisanek” Muzeum Historycznego w Welingradzie została stworzona przez autorów plansz – Georgi Kumanova i Petara Ruseva, przy współpracy z prof. Svetlą Rakshievą – pracownikiem naukowym oraz redaktorem.
Pomysł wystawy narodził się w wyniku sporu dotyczącego tego, czy tradycja malowania jajek w Wielkanoc jest jednym z najstarszych, charakterystycznych w całej Europie obyczajów, czy też jest ona typowa narodom słowiańskim, za pośrednictwem których rozprzestrzeniła się w centralno- i zachodnioeuropejskich krajach.
Większość członków ekipy jest z Welingradu – jednego z bułgarskich miast, gdzie to malowanie wielkanocnych jajek przy użyciu pisaka i czystego wosku pszczelego jest odwieczną tradycją, która żyje do dziś. Zainteresowanie porównaniem estetyk i narodowych obyczajów innych krajów popchnęło ich do podążania śladami pisanek.
Zaczęło się w 2005 roku od samodzielnych podróży dwóch inżynierów chemii – dra Petara Ruseva i Diany Rusevej po Centralnej Europie. Od 2007 roku w ciągu kilku ekspedycji badania były kontynuowane przy uczestnictwie dwóch etnologów – prof. Svetli Rakshievej z Instytutu Etnologii i Folklorystyki z Muzeum Etnograficznym Bułgarskiej Akademii Nauk i Georgi Kumanova – kuratora Muzeum Historycznego w Welingradzie. Różnorodne profesjonalne spojrzenia oraz zainteresowania połączyły się w jedno interdyscyplinarne badanie o muzeograficznym rezultacie. Przeplatające się wędrówki obejmowały Niemcy, Austrię, Węgry, Chorwację, Słowenię, Rumunię, Ukrainę, Słowację, Czechy, Serbię oraz oczywiście Bułgarię.
Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:
– Jakie tradycje malowania i przyozdabiania jajek wielkanocnych funkcjonują w Europie?
– Jakie są dawne techniki rysowania oraz farbowania, barwniki, przyrządy i instrumenty, ornamentyka i motywy? W jaki sposób wróciły one do użytku?
– Jakie są cechy wspólne technik i motywów ozdabiania wielkanocnych jajek w różnych krajach, a także czym one się od siebie różnią?
– Do jakiego stopnia tradycje te są kultywowane do dziś?
– Jaką rolę pełnią muzea oraz rozmaite organizacje działające na rzecz rozwoju i wspierania tradycyjnych rzemiosł w procesie prezentowania i popularyzowania tradycji malowania pisanek w każdym kraju Europy?
– Oraz oczywiście – jakie miejsce wśród tradycji europejskich zajmuje bułgarska? Co ją od nich odróżnia, a co do nich upodabnia?
Wszystko to dzieje się jednocześnie z wymianą doświadczeń (muzeologicznych oraz profesjonalnych) i wymianą kulturową zachodzącą poprzez miejscowe pokazy, łącznie z „dialogiem” piór (tam, gdzie język stanowił nieprzekraczalną barierę), wymianę upominków oraz tradycyjnych wzorów malowania jaj, literaturę i publikacje, techniki restauracji i konserwacji.
Na zamieszczonych na planszach zdjęciach udało się uchwycić dusze tradycji z każdego kraju, estetykę i koloryt wielkanocnych jajek w kontekście kultury i folkloru. Wystawiane przedmioty, typowe wzory pisanek oraz pióra z różnych państw, podobnie jak broszury, katalogi i materiały reklamowe muzeów prezentujące tę tradycję stanowią część największej w Bułgarii kolekcji, która została zebrana przez Muzeum Historyczne w Welingradzie. Prezentacja multimedialna wzbogaca to wszystko o obrazy, kolory i muzykę ludową odwiedzonych krajów.
Wystawę uzupełniają trzy panele, które pokazują bułgarskie tradycje malowania i barwienia wielkanocnych jajek.
Uczestnicy badania – etnolodzy i chemicy – nadal nie rozstrzygnęli sporu dotyczącego tego, skąd wzięła się tradycja oraz w jakich kierunkach działały wpływy kulturowe. Ekipa ma nadzieję, że ta wielobarwna panorama wielkanocnych tradycji europejskich ucieszy publikę odwiedzającą warszawskie muzea w Warszawie. Po raz pierwszy poza Bułgarią zostanie ona wystawiona w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *