ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ В ГАЛЕРИЯТА НА БКИ – ДВАМА РЕКТОРИ НА ЕДНА ИЗЛОЖБА „ПЛАКАТ“

На 24 май в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Българският културен институт и Посолството на Република България в Полша организираха представянето на съвместна експозиция плакат с автори ректорът на Националната художествена академия в София – проф. Георги Янков и  ректорът на Академията за изящни изкуства във Варшава – проф. Блажей Остоя Лниски. Този проект е резултат от дългогодишното партньорство на двете сродни висши учебни заведения, със съвместни творчески изложби на техни студенти и преподаватели.

Празничната вечер бе открита със слово на посланика на Р България във Варшава Н. Пр. Маргарита Ганева, в което бе подчертана важността на традицията на празника с почти двестагодишна история. Посланието обвърза значимостта на старобългарската книжнина и култура за единението на българската нация  с „обединителната сила на духовното наследство, запазено в нематериалната култура, както на цяла Европа, така и на целия свят.“ Делото на Св. Кирил и Методий представлява духовен мост между източното и западното християнство. Папа Йоан Павел II обявява братята равноапостоли за съпокровители на Европа, защото именно те и учениците  им, чрез разпространението на Христовото учение на роден език, „правят посланието на християнската вяра разбираемо за славянските народи“. Специален акцент в словото на посланик  Ганева бе поставено върху приноса на  последователите на светите братя, сред които се отличават фигурите на Св. Климент и Св. Киприан Български, които утвърждават средновековния българския език като държавен и богослужебен език не само сред южните, но и сред източните славяни и успяват да обогатят средновековната славянска книжовност.

Последва слово на директора на Българския културен институт – Калина Станчева, в което се очертаха взаимните културни връзки между Полша и България. Споменати бяха имената на Иван Вазов, Христо Ботев, Дора Габе, Петър Динеков, Михал Чайковски, Юлий Розентал, Хенрик Дембицки и др. полски и български интелектуалци, които по различно време, но с еднаква страст са работили за утвърждаването на укрепването на полско-българските културни връзки.

Сред присъстващите на тържественото отбелязване на 24 май бе почетния консул на страната ни в Гданск, полски интелектуалци, представители на полската православна църква във Варшава, наши сънародници и широк кръг ценители на българската култура.

Специален гост бе проф. Елена Кленина, на която бе връчена  наградата на Министерството на културата „Златен век” за принос в съхранението и развитието на българската култура и духовност. Проф. Кленина е украински археолог и историк на античността, с научни интереси в областта на древната история, римска и ранновизантийска архитектура, история на Долнодунавския лимес, история на религията, културата и изкуството на римските провинции. След двадесет години участие в консервационно-реставрационните дейности в археологическата експедиция „Нове“ край гр. Свищов, през 2017 г. проф. Кленина става ръководител на международната интердисциплинарна археологическа такава на Познанския университет „Адам Мицкевич“, която заедно с учени от АИМ при БАН проучва NOVAE като римски военен лагер и раннохристиянско средище в провинция „Мизия“.

Думи на благодарност отправиха ректорите – проф. Янков и проф. Лниски.

Официалната част на откриването завърши с кратък музикален поздрав – църковни песнопения на хора към Варшавската православна духовна семинария с ръководител проф. Влоджимеж Волошук.

На 25 май във Варшавската академия за изящни изкуства бе представена мултимедийна презентация „Българската кирилица – древна и съвременна, или българския цифров дизайн в дигиталната епоха“ на д-р Светлин Балездров от Националната художествена Академия в София.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *