W DNIU 24 MAJA DWÓCH REKTORÓW NA JEDNEJ WYSTAWIE PLAKATÓW

24 maja, w dniu świętych braci Cyryla i Metodego, święta bułgarskiego alfabetu, oświaty, kultury i piśmiennictwa słowiańskiego, Bułgarski Instytut Kultury i Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce przedstawiły wspólną ekspozycję – plakat, której autorami są rektor Państwowej Akademii Sztuki w Sofii prof. Georgi Jankow oraz rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – profesor Błażej Ostoja – Lniski. Projekt ten jest rezultatem wieloletniej współpracy obu uczelni, ze wspólnymi wystawami prac studentów i wykładowców.

Święto rozpoczęło się przemówieniem Margarity Ganewej, ambasadorki Bułgarii w Polsce. Podkreślono w nim znaczenie tradycji święta o prawie dwustuletniej historii. Przesłanie przemówienia powiązało znaczenie starobułgarskiego piśmiennictwa i kultury dla zjednoczenia narodu bułgarskiego z „jednoczącą siłą duchowego dziedzictwa, zachowanego w kulturze niematerialnej, zarówno całej Europy, jak i świata”. Dzieło Cyryla i Metodego stanowi duchowy most między wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem. Papież Jan Paweł II ogłosił równych apostołom braci współpatronami Europy, ponieważ właśnie oni, razem ze swoimi uczniami, poprzez przekazywanie nauk Chrystusa w ojczystym języku, sprawili, że „przesłanie chrześcijaństwa staje się zrozumiałe dla narodów słowiańskich. Margarita Ganewa szczególnie zaakcentowała wkład uczniów  świętych braci, wśród których wyróżniają się postacie świętego Klimenta i świętego Cypriana Bułgarskiego, którzy wzbogacili średniowieczne bułgarskie piśmiennictwo i doprowadzili do utwierdzenia się średniowiecznego języka bułgarskiego jako języka państwowego i liturgicznego nie tylko wśród południowych, ale także wschodnich Słowian.

Kolejna przemowa należała do Kaliny Stanczewej, dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury. Podkreśliła ona związki kulturowe między Polską i Bułgarią, wspominając takie nazwiska jak Iwan Wazow, Christo Botew, Dora Gabe, Petyr Dinekow, Michał Czajkowski, Juliusz Rosenthal czy Henryk Dębicki oraz innych polskich i bułgarskich intelektualistów, którzy w różnym czasie, ale z taką samą pasją działali na rzecz umacniania polsko – bułgarskich więzi kulturowych.

Wśród obecnych na uroczystości znaleźli się honorowy konsul naszego kraju w Gdańsku, polscy intelektualiści, przedstawiciele polskiej Cerkwi Prawosławnej w Warszawie, nasi rodacy i szeroki krąg miłośników bułgarskiej kultury.

Gościem specjalnym była prof. Elena Klenina, która otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury „Złoty wiek” – za wkład w zachowanie i rozwijanie bułgarskiej kultury i duchowości. Profesor Klenina jest ukraińskim archeologiem i historykiem antyku; jej zainteresowania naukowe skupiają się na antycznej historii, rzymskiej i wczesnobizantyjskiej architekturze, historii dunajskiej granicy Cesarstwa rzymskiego, historii religii, kultury i sztuki rzymskich prowincji. Po dwudziestu latach uczestnictwa w pracach konserwacyjno-restauracyjnych w ramach archeologicznej ekspedycji „Novae” blisko miasta Swisztow, w 2017 roku profesor Klenina została kierowniczką kolejnej, tym razem międzynarodowej i interdyscyplinarnej, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Razem z uczonymi z Państwowego Instytutu Archeologii przy Bułgarskiej Akademii Nauk bada „Novae” jako rzymski obóz wojskowy i ośrodek wczesnochrześcijański w prowincji Mizja.

Swoje podziękowania złożyli rektorzy – profesor Jankow i profesor Lniski.

Część oficjalna otwarcia zakończyła się krótkim muzycznym pozdrowieniem – występem chóru przy prawosławnym seminarium duchowym pod kierownictwem Włodzimierza Wołoszuka.

25 maja w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przedstawiono prezentację multimedialną „Bułgarska cyrylica – dawna czy współczesna albo bułgarski design cyfrowy w erze digitalnej” autorstwa doktora Swetlina Balezdrowa z Państwowej Akademii Sztuki w Sofii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *