„АЛХИМИЯ НА ШЕГАТА“ ОТ КАЗАНЛЪК ГОСТУВА НА ВАРШАВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

На 6 март в галерията на Висшата школа по приложна информатика и управление към Полската академия на науките във Варшава бе открита „Алхимия на шегата” – изложба карикатура. Проектът се осъществява  в сътрудничество на Българския културен институт с Художествената галерия в град Казанлък.

На вернисажа Дора Зарчева – куратор на експозицията и нейният автор Николай Фитков разказаха, че освен с магията на българската роза и с богатството на тракийското изкуство, Казанлък се слави като „градът на художниците“ и притежава една от най-старите и най-богати художествени галерии в България.

Самият основател на галерията  Иван Енчев – Видю е автор на сатирични илюстрации, които се появяват в български хумористични издания от началото на XX век. Казанлък е дал на историята на българската карикатура и други две важни имена – Димитър Чорбаджийски – Чудомир и Теню Пиндарев. Интересен е фактът, че самото начало на българското карикатурно изкуство е свързано с илюстрациите на полския емигрант и учител в Браила Хенрик Дембицки – близък сътрудник на Ботевите сатирични издания, считан за основоположник на българската политическа карикатура.

Николай Фитков се явява наследник и продължител на традицията на хумористичната рисунка в град Казанлък. Неговата „Алхимия на шегата”, отразена в 40 рисунки,  направи силно впечатление на събраните в галерията   над петдесет студенти във Висшата школа по приложна информатика и управление, които  бяха заинтригувани от  поясненията на карикатуриста за темите,  които избира, за  кодовете на сатиричните творби и техниката на рисуването им.

Николай Фитков сподели и интересни моменти от творческия си път – участия в над 100 международни конкурса за карикатура и скулптура, за голяма част от които е получил награди и отличия.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *