Informacje o BIK

Od roku 1952 Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie jest oficjalnym ośrodkiem kultury Republiki
Bułgarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod względem merytorycznym i finansowym jest
administrowany przez Ministerstwo Kultury Republiki Bułgarii i prowadzi swoją działalność
w oparciu o porozumienia zawarte między rządami Polski i Bułgarii.

Naszym podstawowym zadaniem jest upowszechnianie kultury, sztuki bułgarskiej i języka rodzimego.
Działalność państwowego instytutu kultury zagranicą jest w istocie dyplomacją kulturową, która
swoimi charakterystycznymi środkami wyrazu, słowem, obrazem, kolorem, ruchem, dźwiękiem,
sztuką wideo i multimediami wspiera dyplomację publiczną na rzecz ważnych racji stanu, m. in.:
– wzmocnienie pozytywnego wizerunku Bułgarii wśród artystycznych, akademickich i medialnych
polskich kręgów i środowisk eksperckich zdolnych do wpływania na opinię publiczną;
– poszerzenie wiedzy na temat Bułgarii i jej wpływu na historię, kulturę i naukę dla rozwoju Europy
i świata – od materialnego dziedzictwa starożytnych cywilizacji na ziemiach bułgarskich do projektów
eksperymentalnych w sztuce;
– wspieranie nowych partnerstw pomiędzy dwoma krajami i wspólnej przestrzeni europejskiej.

Instytut organizuje i wspiera działania partnerskie i programy, wymianę pomysłów, projektów
i produktów kulturowych na rzecz lepszego wzajemnego poznania się i zrozumienia. Współpracujemy
z instytucjami państwowymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, zespołami
artystycznymi i indywidualnymi twórcami. Od listopada 2008 roku Bułgarski Instytut Kultury jest
członkiem EUNIC, czyli sieci międzynarodowych instytucji kulturowych, zrzeszającej państwa
członkowskie Unii Europejskiej.

Drzwi Bułgarskiego Instytutu Kultury są otwarte dla wszystkich, którzy wierzą w uniwersalizm kultury
i jej narodową różnorodność. Jest to instytucja umożliwiająca poznanie różnorakich przejawów
artystycznych. Galeria składa się z dwóch sali wystawowych i może być przekształcana w salę
koncertową, kinową czy konferencyjną. Ważne jest dla nas, aby utrzymać i rozszerzać krąg
publiczności – nasycając tę przestrzeń na przemian wystawami malarstwa, ikonografii, grafiki,
fotografii, rzeźby, instalacji, sztuką wideo, koncertami, filmami, spotkaniami literackimi i naukowymi.

Naszym następnym zadaniem strategicznym jest wyjść do tych, którzy nie przychodzą do nas.
Bułgarski produkt kulturowy zdobywa nowych odbiorców, wychodząc z Instytutu na popularne
i znane sceny i salony nie tylko w Warszawie, ale także w dużych i mniejszych miastach Polski,
samodzielnie lub wspólnie z polskimi artystami.

Sale wystawowe, biblioteka i czytelnia Instytutu są dostępne dla przyjaciół kultury bułgarskiej
w dniach roboczych w godzinach 9.00 – 17.30.