СИНТЕЗ НА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА – В ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО

Изложбата „Графика с добавена реалност“ на арт групата Co – Interaction гостува едновременно в две галерии във Варшава – в Българския културен институт и във Висшето училище по приложна информатика и управление. Проектът „Божествена комедия“ по Данте Алегиери съдържа творби с добавена или обогатена реалност /Augmented reality AR/, надграждайки модела на възприемане на графично изображение […]

Откриване на изложбите „България през очите на Поляците“

На 16 март 2022 във Варшава финалът на 6-я конкурс „Моето българско пътуване“ бе увенчан с две изложби и обявяване на лауреатите – 9 полски граждани с общо 45  фотографии, документиращи най-ярки впечатления от миналогодишното им пребиваване в България. Част от отличените конкурсни материали оформят пленерна експозиция „България през очите на поляци“, разположена пред фасадата […]

МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР С ПОСЛАНИЕ ЗА СОЛИДАРНОСТ

Целият съботен ден – 26 февруари премина под знака на български пролетни ритуали  и обичаи и постави начало на празничната програма за отбелязване на националния празник за деня на Освобождението. През деня българи и поляци от кръга приятели на Българския културен институт имаха възможност сами да изработят свои мартеници – събрани в галерията и с […]

ИЗЛОЖБИ ОТ БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА НАУЧНА СРЕЩА

През февруари 2022 година по време на XVI Международен научен семинар „Природа и култура“ в Арборетума в Болестрашице, Българският културен институт представи изложбите „От Дионис до Трифон Зарезан“ и „Българското розово злато“. Първата експозиция илюстрира легенди за култа към най-почитания в Тракия бог  – Дионис, покровител на възраждащата се за нов живот природа. Показаното онагледява […]