Prezentacja książki: 1989 – Jesień Narodów

Pierwsze polskie studium historyczne na temat Jesieni Narodów 1989 r. zostało zaprezentowane w Warszawie

Prezentacja książki „1989 – Jesień Narodów”, wydanej przez polskie wydawnictwo „Trio”, odbyło się 27 stycznia 2010 roku w Warszawie we współpracy z Bułgarski Instytutem Kultury. Studium trzech młodych polskich historyków i politologów Adama Burakowskiego, Aleksandra Gubrynowicza oraz Pawła Ukielskiego poświecone jest wydarzeniom sprzed ponad 20 lat, w wyniku których rozpadł się system komunistyczny w Centralnej i Wschodniej Europie.

Prowadzący autorski wieczór dr Antoni Dudek – recenzent naukowy książki, podkreślił, że na polskim rynku w końcu pojawia się badanie porównawcze dotyczące rozwoju spraw w Bułgarii, NRD, Rumunii, na Węgrzech i w Czechosłowacji pod koniec 1989 roku. Przypomniał, że dotychczas w Polsce zostało wydanych wiele naukowo – popularnych książek na temat najnowszej historii Polski, ale na temat tego okresu w pozostałych państwach satelitarnych byłego Związku Radzieckiego wciąż brakuje wyczerpującej publikacji.

W swoim przemówieniu przed publicznością zgromadzoną w sali warszawskiego „Domu Spotkań z Historią” autorzy książki ( każdy z nich jest jednocześnie pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN) jednomyślnie podsumowali, że rozpoczęta jesienią 1989 roku przemiana jest owocem kilku jednocześnie działających faktorów, miedzy innymi nacisku ze strony społeczeństwa, działań rządzących oraz międzynarodowej sytuacji. W odpowiedzi na pytanie prowadzącego autorzy opowiedzieli o tym, na ile wydarzenia w Polsce wpłynęły na rozwój i formę przemian w pozostałych państwach. Trzej współautorzy przedstawili zaciekawionej publiczności fakty związane z dramatycznymi wydarzeniami, m.in. wcześniejsze ogłoszenie wschodnioniemieckiego rządu 9 listopada 1989 r., o otworzeniu granic, (następstwo prób przekraczania muru berlińskiego), czy pozwolenie władz Czechosłowacji na wiec na Placu Wacława w Pradze 17 listopada 2010 ( wywołał w kolejnych dniach „Aksamitną Rewolucję”) czy też o Rewolucji Rumuńskiej.

Ksiązka łączy dwa względnie krótkie wstępy, w których dokonano próby analizy porównawczej wewnątrzpolitycznej sytuacji w Centralnej u Wschodniej Europie na tle pierestrojki Michaiła Gorbaczowa. Podstawowa część studium zawiera pięć rozdziałów ze szczegółowych chronologicznym opisem rozwoju wydarzeń w Bułgarii, NRD, Rumunii, na Węgrzech oraz w Czechosłowacji przed, w czasie oraz po początku przemian. W bibliografii dotyczącej rozdziału na temat Bułgarii wskazano podstawowe prace akademickie w Polsce na temat najnowszej historii Bułgarii, jak również kilka memorialnych i dokumentalnych publikacji w języku bułgarskim. Wydanie opatrzone jest także w listy dat i ważnych wydarzeń w pięciu państwach, jak również z cennym indeks osób.

Niestety w książce „1989 – Jesień Narodów” nie dokonuje się analizy rozmiaru represji w badanych państwach (a w konsekwencji tego także i strach wśród ludności), jak również tego w jakim stopniu komunistyczne ruchy w tych państwach były zależne od Kremla i okresu przed II wojną światową. Takie kontrastowe podejście lepiej wyjaśniłoby różnice w pozycjach wyjściowych poszczególnych krajów w drodze do demokracji i ekonomiki rynkowej.

Na koniec prezentacji książki goście kontynuowali debatę przy lampce bułgarskiego wina, ofiarowanego przez BIK – Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *