PROGRAM Bułgarskiego Instytutu Kultury na październik 2013

8-10 października 2013 (wtorek-czwartek), godz. 18.00 FUNDACJA JUDAICA – CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ ul. Meiselsa 17, Kraków SPOŁECZEŃSTWO BUŁGARSKIE I MNIEJSZOŚĆ ŻYDOWSKA W BUŁGARII w ramach programu Bajit Chadasz SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ 8 października 2013 (wtorek), godz. 18.00 OTWARCIE WYSTAWY „SIŁA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO: LOS ŻYDÓW W BUŁGARII” Ekspozycja zawiera 23 plakaty ze zdjęciami i tekstem, […]