JUBILEUSZOWA WYSTAWA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z OKAZJI 65. ROCZNICY POWSTANIA NARODOWEJ SZKOŁY SZTUK PLASTYCZNYCH IM. ILIJI PETROWA.

12 maja – 15 czerwca GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA W TORUNIU Bułgarski Instytut Kultury wraz z Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zorganizują i przedstawią Jubileuszową Wystawę Rzeźby i Malarstwa z okazji 65. rocznicy powstania Narodowej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Iliji Petrowa w Sofii. Jej uczniowie, co roku otrzymują nagrody i […]