DZIESIĘCIOLECIE BUŁGARII W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE. WYSTAWA DOKUMENTACYJNA ORAZ PANEL DYSKUSYJNY

IMAG1039Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Z tej okazji Bułgarski Instytut Kultury zorganizował w Domu Spotkań z Historią wernisaż wystawy dokumentacyjnej przygotowanej przez Archiwum Bułgarskiej Akademii Nauk – „Wpływ Bułgarii na różnorodność kulturową i historyczną Zjednoczonej Europy”. Po otwarciu ekspozycji odbył się panel dyskusyjny, którego tematem było dziesięciolecie Bułgarii w Zjednoczonej Europie. Zaproszeni goście – dr Walery Kacunow (dyrektor Archiwum BAN), Galia Chimiak (Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego – PAN) oraz Leszek Hensel (ambasador RP w Bułgarii w latach 2010-2014) dyskutowali o aktualnej sytuacji w Bułgarii oraz uwarunkowaniach historycznych wpływających na polityczny i społeczny obraz kraju. Prowadzącą i moderatorką spotkania była Sylwia Siedlecka z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.

IMAG1018Wystawa jest poświęcona Dniowi Europy. Archiwum BAN jest pierwszym powstałym narodowym archiwum, w którym przechowywane są dokumenty od chwili założenia Bułgarskiego Towarzystwa Literackiego w Braile w 1869 r. Dokumenty te są świadectwem działalności bułgarskich literatów i uczonych, ukazują rozwój nauki i kultury, jak również pierwszej instytucji akademickiej. Wśród nich znajdują się autobiografie i dokumenty biograficzne, rękopisy prac, dzienniki, pamiętniki oraz wspomnienia bułgarskich uczonych, polityków, działaczy społecznych i kulturowych. Tę mozaikę dopełniają obrazy olejne, akwarele, szkice i karykatury. W archiwum przechowywane są również prace akademika Iwana Sziszmanowa, który z entuzjazmem opowiedział się za ideą Zjednoczonej Europy i uczestniczył jako członek Prezydium na I Kongresie Paneuropejskim w Wiedniu w 1926 r.

Na panelu dyskusyjnym goście starali się odpowiedzieć na takie pytania jak: czym była idea europejska dla Bułgarów w XIX i XX w.? Kim są dzisiejsi bohaterzy na bułgarskiej scenie politycznej? Dlaczego Polacy tak mało wiedzą o Bułgarach? Ponadto poruszone zostały kwestie wpływu jarzma Imperium Osmańskiego, bliskości Bułgarii z Rosją oraz transformacji ustrojowej po 1989 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *