WYSTAWA „BOSKIE OBJAWIENIA W ŚWIĘTYCH GÓRACH RODOPY” GOŚCI W POLSCE

DSC0513511 maja, w dzień świętych równoapostołów i nauczycieli Europy Cyryla i Metodego, Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie zaprezentował wystawę „Boskie objawienia w świętych górach Rodopy”. Zbiór zabytkowych artefaktów przedstawia rozwój kultu bóstw na przestrzeni siedmiu tysiącleci – od neolitu do końca okresu bułgarskiego odrodzenia narodowego (końca XIX w.)  w rejonie Asenowgradu, który nazywany jest „Małą Jerozolimą” i „Rodopską Świętą Górą”. Miasto zawdzięcza tę sławę największemu nagromadzeniu w Bułgarii miejsc kultu od czasów prehistorycznych, przez starożytność i średniowiecze, po okres bułgarskiego odrodzenia narodowego.

„To dla nas ogromy zaszczyt, że pierwsze przedstawienie tej unikatowej ekspozycji poza granicami Bułgarii, ma miejsce właśnie w Polsce. Zawdzięczamy to współpracy z naszymi partnerami z Muzeum Historycznego w Asenowgradzie, gminą Asenowgrad, a także wsparciu Ministerstwa Kultury Bułgarii oraz udzielonemu błogosławieństwu przez metropolitę płowdiwskiego Nikołaja – za co chcielibyśmy serdecznie podziękować” – powiedziała Kalina Stanczewa, dyrektorka Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Obecni na otwarciu liczni goście byli pod ogromnym wrażeniem unikatowych zabytków kultury. Dyrektor Muzeum Historycznego w Asenowgradzie, Iwan Dukow, oraz kuratorka wystawy – Mina Christemowa, otrzymali gratulacje za wyjątkowo profesjonalne zorganizowanie eskpozycji.

Aby jak najlepiej zobrazować ewolucję wyobrażeń ludzi o Bogu i świecie duchowym, przedmioty kultu zostały podzielone na kilka działów według porządku tematycznego i chronologicznego. Dział „Bogowie u początków cywilizacji” obejmuje najstarsze przedmioty kultowe, idole oraz figurkę Bogini Matki z V/VII tysiąclecia p.n.e. Zbiór przedmiotów ze starożytnych świątyń z rejonu Asenowgradu zawiera płaskorzeźby i statuetki Trackiego Jeźdźcy, Mitry, Zeusa, Hery, Hermesa i innych czczonych w tym regionie bóstw. Dział „Świątynia chrześcijańska – dom boży” przedstawia sztukę cerkiewną – fragmenty fresków, starodruków, rzeźb w drewnie, ikon i naczyń liturgicznych. W unikatowej kolekcji zatytułowanej „Święci – orędownicy ludzi przed Bogiem” zaprezentowane są zjawiskowe ikony z XVI-XIX w., które noszą ślady różnych artystów i szkół ikonograficznych.

Najlepsze życzenia z okazji święta złożył ojciec Anatol Szydłowski i warszawski chór „Ikos”.

Swoją obecnością zaszczycili również JE Emił Jałnyzow – ambasador Republiki Bułgarii, przedstawiciele Ambasady Bułgarskiej oraz polskich instytucji kulturalnych, jak również liczni wielbiciele sztuki polskiej i bułgarskiej.

Do końca maja wystawa „Boskie objawienia w świętych górach Rodopy” będzie dostępna w Warszawie, a od 1 czerwca w Muzeum Ikon w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu, w północnowschodniej Polsce – regionie o bogatej tradycji prawosławnej.

Wystawa gości w Polsce w ramach festiwalu „Bułgarska kultura – unikatowe dziedzictwo, awangardowa teraźniejszość”, organizowanego pod patronatem Ministerstwa Kultury Bułgarii. Serią wydarzeń na trwającym 100 dni festiwalu uczczona zostanie 65-rocznica Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *