RELIKWIE Z „ŚWIĘTYCH GÓR RODOPY” BUDZĄ PODZIW W POLSCE

Od 1 czerwca wystawa „Boskie objawienia w świętych górach Rodopy” goszczą w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu – w północnowschodniej Polsce, w regionie o bogatej tradycji prawosławnej. Zjawiskowa wystawa artefaktów sakralnych i unikatowych ikon przedstawia rozwój wyobrażeń o Bogu i boskości na przestrzeni siedmiu tysiącleci od neolitu do końca okresu bułgarskiego odrodzenia narodowego w rejonie Asenowgradu, który nazywany jest „Rodopską Świętą Górą”. Miasto zawdzięcza tę sławę największemu nagromadzeniu w Bułgarii miejsc kultu od czasów prehistorycznych, przez starożytność i średniowiecze, po okres bułgarskiego odrodzenia narodowego.

Ewolucję wyobrażeń ludzi o Bogu i świecie duchowym przedstawiają unikatowe eksponaty, które podzielone zostały na kilka działów według porządku tematycznego i chronologicznego. Dział „Bogowie u początków cywilizacji” obejmuje najstarsze przedmioty kultowe, idole oraz figurkę Bogini Matki z V/VII tysiąclecia p.n.e. Zbiór przedmiotów ze starożytnych świątyń z rejonu Asenowgradu zawiera płaskorzeźby i statuetki Trackiego Jeźdźcy, Mitry, Zeusa, Hery, Hermesa i innych czczonych w tym regionie bóstw. Dział „Świątynia chrześcijańska – dom boży” przedstawia sztukę cerkiewną – fragmenty fresków, starodruków, rzeźb w drewnie, ikon i naczyń liturgicznych. W unikatowej kolekcji zatytułowanej „Święci – orędownicy ludzi przed Bogiem” zaprezentowane są zjawiskowe ikony z XVI-XIX w., które noszą ślady różnych artystów i szkół ikonograficznych. „Obcowanie ze zjawiskową średniowieczną bułgarską sztuka ikonograficzną jest świętem ducha i jedności chrześcijaństwa prawosławnego” – powiedział w emocjonalnej przemowie na otwarciu wystawy Biskup Supraski Grzegorz.

Unikatowa ekspozycja po raz pierwszy opuściła Bułgarię. „To dla nas ogromy zaszczyt, że pierwsze przedstawienie wystawy poza granicami kraju ma miejsce właśnie w Polsce. Po wzbudzeniu ogromnego zainteresowania w maju w Warszawie, w czerwcu wystawa gości w Monasterze w Supraślu” – oznajmiła przed licznymi gośćmi dyrektorka Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Kalina Stanczewa.

Monaster, założony w XV w., był znaczącym ośrodkiem kulturalnym, a w jego bibliotece przechowywanych jest wiele słowiańskich rękopisów. Wśród nich odnaleziono Kodek Supraski napisany ręką Retko – uważany za jeden z najważniejszych kodeksów Presławskiej Szkoły Piśmienniczej z czasów „złotego wieku” cara Symeona. Cenny zbiór żywotów świętych i kazań z X w. jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”.

            Prezentacja wystawy w Warszawie i Supraślu była możliwa, dzięki współpracy z Muzeum Historycznym w Asenowgradzie, wsparciem Ministerstwa Kultury Bułgarii i błogosławieństwu Metropolity płowdiwskiego Nikołaja – ikonograficzne arcydzieła są bowiem własnością cerkwi i monasterów Metropolii płowdiwskiej.

Wystawa gości w Polsce w ramach festiwalu „Bułgarska kultura – unikatowe dziedzictwo, awangardowa teraźniejszość”, organizowanego pod patronatem Ministerstwa Kultury Bułgarii.

Serią wydarzeń na trwającym 100 dni festiwalu uczczona zostanie 65-rocznica istnienia Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *