BABA MARTA, ALBO POCZĄTEK WIOSNY

W gablocie na otwartej przestrzeni zaprezentujemy największą martenicę w Warszawie, która wybrana została w marach 3. edycji konkursu Bułgarskiego Instytutu Kultury. Od grudnia 2017 roku martenica została wpisana na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Według starej bułgarskiej tradycji martenicę nosi się jako amulet dla zdrowia oraz znak radości z okazji nadchodzącej wiosny.