UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY

1 maja (wtorek) 2018 r. PARK ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE PAŁAC NA WYSPIE AMFITEATR INSYGNIA WŁADZY – TRACKIE ZŁOTO ZE ZBIORÓW NARODOWEGO MUZEUM HISTORYCZNEGO W SOFII Goszczenie ekspozycji w Warszawie odbędzie się w ramach programu kulturalnego Prezydencji Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej oraz pod znakiem europejskiego roku dziedzictwa kulturowego. Złoty wieniec – korona i sygnet są zabytkowymi artefaktami […]