SEUTHOPOLIS I NOVAE ŚLADY STAROŻYTNYCH KULTUR NA BUŁGARSKICH ZIEMIACH.

W Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie otwarto wystawę fotograficzną „Królewska nekropolia trackiego miasta Seuthopolis”. Z okazji trwającego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego wiele z wydarzeń poświęciliśmy tematyce historii i dawnych kultur na bułgarskich ziemiach. Ta ekspozycja jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że ukazuje najlepiej zachowane i najznamienitsze trackie grobowce w Bułgarii, lecz także uwiecznione zostały na zdjęciach przez wybitnych fotografików – Iwo Hadżimiszewa, inż. Stefana Papkcziewa, Iwo Kosewa oraz Stefana Dimowa. Z innej perspektywy została ukazana również Kotlina Kazanłycka, w której położona jest Dolina Róż, ponieważ na wystawie rozkryte zostały tajemnice jej unikatowych zabytków – dziewięciu trackich grobowców wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bogate w elementy architektoniczne i malarskie przedstawiają tradycyjne trackie wierzenia, rytuały pogrzebowe i bez względu na pełnioną wspólną funkcję, każdy z nich jest unikatowy. Odkryto w nich również przedmioty, które są wyjątkowe na skalę światową – naczynia wykonane z metali szlachetnych, piękną biżuterię, broń, złotą maskę, a także wykonaną z brązu głowę króla Seutesa III.

Gośćmi specjalnymi wernisażu byli członkowie Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej „Novae” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – dr hab. Andrzej Biernacki oraz dr Elena Klenina. Starożytne miasto Novae leży nad Dunajem w północnej Bułgarii w okolicy współczesnego miasta Swisztow. Było ono w czasach rzymskich i bizantyjskich ważnym centrum najpierw militarnym, a od IV w. n.e także cywilnym. Wykopaliska archeologiczne rozpoczęły się w 1960 roku i od samego początku były prowadzone przez Uniwersytet Warszawski oraz Bułgarską Akademię Nauk. Badacze z Uniwersytetu w Poznaniu przyłączyli się w 1970 roku. Andrzej Biernacki i Elena Klenina opowiedzieli pokrótce o niezwykłej historii Novae oraz o zaskakujących tegorocznych odkryciach. Publiczność Bułgarskiego Instytutu Kultury jako pierwsza miała szansę zobaczyć na zdjęciach odnalezioną w Novae głowę Sabazjosa – fragmentu rzeźby boga utożsamianego z Dionizosem.

Szczegóły: https://www.facebook.com/BulgarskiInstytutKultury/videos/256431565062455/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *