Relacja ze spotkania we Wrocławiu

22 stycznia 2009 r. w Hotelu Park Plaza we Wrocławiu, noworoczna impreza pana Jana Chorostowskiego – Honorowego Konsula Republiki Bułgarii w Polsce. W dowód uznania za prowadzoną działalność odznaczona została Dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury, pani Michaela Todorova.

Relacja ze „Spotkania twórców”

3-go grudnia 2008 r. w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa i rzeźby pt. „Spotkanie twórców”. Wydarzeniem tym uświetniono 90-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Bułgarią. Impreza została zrealizowana pod patronatem i wsparciem finansowym pana Jana Chrostkowskiego – Honorowego Konsula Republiki Bułgarii we Wrocławiu. Wystawa, zorganizowana przez Związek Polskich […]

Relacja z festiwalu poezji słowiańskiej

W dniach 21-23 października w warszawskim Domu Literatury odbył się Festiwal poezji słowiańskiej. Uczestniczyli w nim goście z Rosji, Białorusi, Bułgarii, Ukrainy, Czech, Słowacji i Polski. Ze strony bułgarskiej gośćmi byli poeci: Dimitrina Lau-Bukowska, Ełka Njagołowa i Dimityr Hristow. Podczas festiwalu wręczone zostały nagrody i dyplomy. Ełka Njagołowa otrzymała „Białego anioła”, nagrodę za poezję, przyznaną […]

Relacja z projekcji filmu "Radoj Ralin i czas"

22-ego października w sali Bułgarskiego Instytutu Kultury odbyła się projekcja filmu „Radoj Ralin i czas” w reżyserii dokumentalisty Iłko Dundakowa. Pokaz otworzy cykl projekcji „Dla upamiętnienia Iłko Dundakowa”. Iłko Dundakow jest autorem 45 dokumentalnych i 7 fabularnych filmów. Ukończył dziennikarstwo na Sofijskim Uniwersytecie im. Klimenta Ohridskiego i Wydział Filmu Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Został […]