Uroczystość z okazji 24 maja – Dnia Bułgarskiej Oświaty, Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego

 Dnia 20 maja 2009 r. w Pałacu Potockich w Warszawie, z okazji 24 maja – Dnia Bułgarskiej Oświaty, Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego odbył się uroczysty koncert w wykonaniu znanego skrzypka Stefana Kamiłarowa  przy akompaniamencie Iweliny Kazandżiewej.
W programie wykonano utwory Panczo Władigerowa, Josepha Haydna, Henryka Wieniawskiego i Wolfganga  Mozarta.
Dyrektor Instytutu Pani Michaela Todorova przywitała gości i  wręczyła doroczne nagrody Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii, przyznawane za wkład w popularyzację i rozwój kultury bułgarskiej za granicą. W tym roku odznaczeni zostali: prof. Wiara Małdżiewa – Kierownik Zakładu Języków Słowiańskich i Bałkanistyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika  w Toruniu i prof. Petyr Sotirow – Kierownik Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 Bułgarski Instytut Kultury przyznał dyplom uznania doc. dr Marioli Mostowskiej  za  zasługi   na   rzecz popularyzacji kultury   bułgarskiej   w   Polsce oraz za serce i zapał włożone w pracę  przy organizacji  licznych  wspólnych  przedsięwzięć.
W związku z kończącą się kadencją  pracownika Instytutu Pana Aleksandra Trifonowa, otrzymał on dyplom uznania Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii oraz  Dyrektora Bułgarskiego Instytutu, za swoją wyjątkowo odpowiedzialnie i gorliwie wykonaną pracę. .
Pani Todorova podkreśliła, że uroczystość odbyła się pod patronatem i przy wsparciu finansowym Konsula Honorowego Republiki Bułgarii we Wrocławiu Pana Jana Chorostowskiego, z pomocą Dyrektora, Studium Europy Wschodniej Pana Jana Malickiego, który  nieodpłatnie udostępnił salę. Sponsorem tego wydarzenia była również firma Domain Menada, która zaoferowała wino bułgarskie.
Podczas uroczystości wręczono upominek Bułgarskiej Szkole im. Dory Gabe przy  Ambasadzie Republiki Bułgarii w Warszawie – drukarkę zakupioną ze środków uzyskanych ze sprzedaży unikatowych martenic w dniu 1 marca b.r.

Na sali byli obecni – Ambasador Korei, Ksiądz Anatol Szydłowski i inni przedstawiciele Kościoła Prawosławnego w Warszawie,   Minister Pełnomocny Republiki Bułgarii Pan Iwajło Iwanow, Konsul Generalny Republiki Bułgarii Pan Nikołaj Wanczew, Konsul Honorowy Republiki Bułgarii we Wrocławiu Pan Jan Chorostowski, Konsul Generalny  Rosji, Pierwszy Sekretarz  Ambasady Ukrainy, Pierwszy Sekretarz  Ambasady Gruzji, Pierwszy Sekretarz  Ambasady Indonezji,  przedstawiciele europejskich instytutów kultury w Polsce, wykładowcy języka bułgarskiego na różnych uniwersytetach w Polsce, wielu Bułgarów oraz przedstawiciele polskich  środowisk kulturalnych. W trakcie spotkania dyskutowano o zasięgu i tradycji obchodów  Dnia Św. Cyryla i Metodego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *