PROGRAM Bułgarskiego Instytutu Kultury na wrzesień 2013

12 września 2013 (czwartek), godz. 18.00

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

 

WYKŁAD W RAMACH CYKLU BUŁGARSKIEGO INSTYTUTU KULTURY

WYKŁADY O KULTURZE, JĘZYKU, TRADYCJACH I HISTORII BUŁGARII

DR RADOST ŻELEZAROWEJ

REALNE I NIEREALNE STEREOTYPY BUŁGARII I BUŁGARÓW W PRZESZŁOŚCI I CZASACH TERAŹNIEJSZYCH

Radost Żelezarowa ukończyła bohemistykę na Uniwersytecie im. Św. Klemensa z Ochrydy w Sofii. Obroniła pracę doktorską pt. „Asymetria leksykalna w językach bułgarskim i czeskim”. Jej działalność naukowa nawiązuje do językoznawstwa kontrastywnego, problematyki przekładu w obrębie języków słowiańskich oraz badania stereotypów „swój” i „obcy” w językach słowiańskich.

Od 1991 roku jest redaktorem czasopisma naukowego „Językoznawstwo porównawcze” Wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Sofii. Prowadzi lektorat nauki języka czeskiego, wykłady z teorii i praktyki przekładu dla studentów slawistów i ćwiczenia z pracy technicznej nad tekstem popularyzatorskim i naukowym. Jest autorem przekładów z języka czeskiego, rosyjskiego i słowackiego.

W swoim wykładzie pt. „Realne i nierealne stereotypy Bułgarii i Bułgarów w przeszłości i czasach teraźniejszych” dr Żelezarowa przedstawi niektóre cechy Bułgarów z punktu widzenia obcokrajowców. Ten zewnętrzny punkt widzenia pomoże uzupełnić realne wyobrażenie o nas samych i uświadomi niektóre własne cechy charakteru i nawyki, o których uważamy, że są ogólnoludzkie lub wręcz przeciwnie, nieistotne dla nas, lecz ważne dla innych. Mimo globalizacji każda narodowość zachowuje swoją indywidualność i charakter. Studia nad nimi uczą nas tolerancji i pomagają odkryć siebie od nowa.

18 września 2013 (środa), godz. 18.00

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

WYSTAWA

UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

NARODOWEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH IM. ILIJI PETROWA W SOFII

GRAFICZNE PRZESŁANIA NA PAPIERZE

Autorzy:

Antonia-Maria Tonewa, Bożena Serafimowa. Wenelina Popowa, Wieliczko Rakleow, Georgi Ginkow, Ekaterina Fyrczewa, Elena Fyrczewa, Iwajło Todorow, Lora Dinewa, Paulina Genewa, Radostina Jordanowa, Tina Hamze (uczniowie)

Sneżina Biserowa, Aleksandra Gogowa (nauczyciele)

Wystawa obejmuje prace z projektów szkolnych Sobór Archanielski  i  Edykt Tolerancyjny Galeriusza, prace dyplomowe, książki autorskie „Save me” Bożeny Serafimowej i „Straszna bajka” Antonii-Marii Tonewej, plakaty Iwajła Todorowa oraz dzieła artystyczne nauczycieli  Sneżiny Biserowej i Aleksandry Gogowej.

Przedstawione są gatunki: martwa natura, pejzaż, portret, kompozycja, ekslibris. Wśród technik wykonania można wymienić: akwaforta, akwatinta, jak również siligrafia i siligrafia w kombinacji z drukiem cyfrowym.

Uczniowie Narodowej Szkoły Sztuk Pięknych im. Iliji Petrowa W Sofii samodzielnie wybrali zakres projektu. Tematyka nawiązuję do problemów, związanych z rolą, która człowiek odgrywa w społeczeństwie i w środowisku przyrodniczym. Prace uczestniczyły w wystawach w Toruniu, Sofii, Malborku, Niszu, Szanghaju, Kantonie i Aradzie. W chwili obecnej niektórzy z uczniów zdały egzaminy wstępne i są studentami Akademii Sztuk Pięknych w Sofii.

Kuratorami wystawy są Bożena Serafimowa, Wenelina Popowa, Radostina Jordanowa i Tina Hamze. Młode malarki mają wyjątkową motywację twórczą i zostały wielokrotnie wyróżnione podczas różnych konkursów. Ich prace widnieją w wielu katalogach razem z dorobkiem malarskim znanych artystów.

W ostatnich latach uczniowie tworzą pod kierunkiem Sneżiny Bistrowej. Malarka jest wykładowcą z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym w Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Sofii, w Uniwersytecie im  Św. Klemensa z Ochrydy w Sofii i w Narodowej Szkoły Sztuk Pięknych im. Iliji Petrowa. Podczas XVII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2011 uczniowie Sneżiny Biserowej zostali wyróżnieni, a Narodowa Szkoła Sztuk Pięknych im. Iliji Petrowa została laureatem nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W roku 2012 wychowankowie artystki otrzymali dyplomy Ministra Kultury Republiki Bułgarii.     

23-27 września 2013 (poniedziałek-piątek)

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Europejski Dzień Języków (EDJ) jest obchodzony w 2013 roku po raz dwunasty, a w Warszawie po raz ósmy. Jest to święto wielojęzyczności, podczas którego prezentujemy bogate dziedzictwo językowe Europy i zachęcamy do nauki języków obcych. EDJ został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku. 

Obchody tegorocznej edycji EDJ, której hasło brzmi „Włącz się!”, potrwają w Warszawie od 23 do 27 września. W programie znajdą się lekcje pokazowe języków obcych, warsztaty teatralne, wielojęzyczne warsztaty debaty publicznej, a także międzynarodowa konferencja na temat motywacji w edukacji językowej.

Patronami honorowymi Europejskiego Dnia Języków w Warszawie są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Prezydent m. st. Warszawy.

Imprezę organizuje grupa publicznych instytucji kulturalnych i oświatowych. Są wśród nich członkowie EUNIC Warszawa, czyli warszawskiego oddziału stowarzyszenia narodowych instytutów kultury i ambasad państw członkowskich UE, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego, których zadaniem jest informowanie publiczności w Polsce o działaniach i inicjatywach Unii Europejskiej, a także Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, wdrażająca w Polsce unijne programy edukacyjne. Do grona organizatorów należą także Uniwersytet Warszawski, Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy – Przystanek Książka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Teatr Ochoty oraz Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej.

Obchody EDJ w Warszawie mają charakter niekomercyjny. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny (ale na większość wymagane jest wcześniejsza rejestracja).

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Bułgarski Instytut Kultury przygotował pokazowe lekcję języka bułgarskiego pt.:

АБВ – praktyczna nauka języka bułgarskiego dla każdego. Lekcja pierwsza.

24 września – lekcje pokazowe w Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga Płd., ul. Meissnera 5, godzina 12.00

25 września – lekcje pokazowe w bibliotece Przystanek Książka, ul. Grójecka 42, godzina 17.00

26 września – lekcje pokazowe i kawiarenka językowa w Instytucie Romanistyki UW, ul. Dobra 55, godzina 10.00

 

24 września 2013 (wtorek), godz. 19.00

PIWNICA LARGACTIL, STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY

Rynek Starego Miasta 2, Warszawa

POKAZ BUŁGARSKICH FILMÓW DOKUMENTALNYCH

PROJEKT

DYSKUSYJNEGO KLUBU STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY

PRZEZ SOFIĘ DO WOLNOŚCI

Scenariusz i realizacja: Barbara Rogalska, Produkcja: Boby Film Production

Czas trwania: 30 min, Rok produkcji: 2008

Mało znana karta historii polsko-bułgarskich losów w czasie II Wojny Światowej. Dyplomaci z Ambasady Bułgarii w Warszawie utworzyli w 1939 r. konspiracyjną grupę, tzw. Grupę „B”. Grupa w składzie – Krum Cokow, Trifon Puchlew i Władysław Ikonomow – przewoziła nielegalne dokumenty, zdjęcia oraz pieniądze na trasie Sofia – Bukareszt – Berlin – Warszawa. Dzięki nim świat mógł po raz pierwszy zobaczyć wstrząsające zdjęcia z okupowanej Warszawy. Ratowano również działaczy ruchu oporu w Warszawie wydając nielegalne zaświadczenia o zatrudnieniu w Ambasadzie Bułgarskiej. Ponadto do 1941 r. przez Sofię do Turcji i dalej na Zachód przerzucono ponad 300 osób, w większości oficerów. Było to możliwe dzięki tzw. „Grupie przerzutowej”, składającej się w głównej mierze z Polaków mieszkających na stałe w Bułgarii. Byli to przede wszystkim dwaj bracia Zdzisław i Bronisław Zembrzuscy. Członkowie obydwu grup zapłacili wysoką cenę za swoje bohaterskie czyny.

POLSKIE ŚLADY W BUŁGARII

Scenariusz i realizacja: Bożydar Sławow, Produkcja: Boby Film Production

Czas trwania: 30 min, Rok produkcji: 2007

Wycieczka po różnych miastach Bułgarii, w których odnaleźć można rzeczy związane z Polską. W Burgas znajduje się pomnik Adama Mickiewicza, w Warnie – Muzeum Władysława III Jagiełły. Właśnie tam Stanisław Szumanow kończy pracę nad serialem dokumentalnym o wojennych wyprawach młodego króla z lat 1443-1444. Zobaczymy również Widin i Szumen, gdzie znalazła się znaczna część emigrujących po Wiośnie Ludów Polaków. Podróż po Bułgarii kończy wizyta w Sofii.

MAGIA RODOP

Scenariusz i realizacja: Bożydar Sławow , Produkcja: Boby Film Production , czas trwania: 6min.

Ten film muzyczny ukazuje piękno Rodop przez pryzmat przepięknej muzyki rodopskiej.

W programie pokaz filmów i dyskusja z Bogusławem Sławowem reżyserem i producentem  (Bobby Film Production).

Pokaz realizowany we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury.

30 września 2013 (poniedziałek), godz. 19.00

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana

ul. Karasia 2, Warszawa

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TŁUMACZA 2013

TŁUMACZ W TEATRZE

Międzynarodowy Dzień Tłumacza jest oficjalnie obchodzony 30 września, w dniu św. Hieronima, tłumacza Biblii i patrona tłumaczy. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie tłumaczy, którzy współtworzą światową literaturę, bez nich czytelnik nie miałby dostępu do większości książek, pisanych w obcych dla niego językach. Jednak mimo swej ciężkiej pracy autorzy przekładów zostają zwykle w cieniu samego tekstu i autora oryginału. Jak istotną rolę w obcowaniu z inną literaturą i kulturą odgrywa tłumacz, bardzo celnie ujął Ryszard Kapuściński: „przekładając tekst, otwieramy innym nowy świat, tłumaczymy go, a tłumacząc – przybliżamy, pozwalamy w nim przebywać, uczynić go cząstką naszego osobistego doświadczenia.”

W programie tegorocznej imprezy przewidujemy czytanie fragmentów tłumaczeń dramatów Wiliama Szekspira oraz dyskusja.

30 września 2013 odbędą się lekcje w warszawskich liceach ogólnokształcących, prowadzone przez tłumaczy literackich. Bułgarski Instytut Kultury przygotował lekcję dotyczącą języka bułgarskiego: „Tłumaczenie z języka słowiańskiego na język słowiański – wydaje się to łatwe?!”

Organizatorzy

EUNIC Warszawa, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Teatr Polski w Warszawie, Ambasada Królestwa Niederlandów, Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, British Council, Bułgarski Instytut Kultury, Duński Instytut Kultury, Goethe-Institut, Instituto Camões, Rumuński Instytut Kultury, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia, Węgierski Instytut Kultury, Żydowski Instytut Historyczny, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *