OTWIARCIE WYSTAWY „BUŁGARSCY ŚWIĘCI W HISTORII I KULTURZE”

Dnia 2 marca 2015 roku w Galerii Bułgarskiego Instytutu Kultury w ramach Obchodów Święta Narodowego Bułgarii została otwarta wystawa „Bułgarscy Święci w historii i kulturze”.

Na uroczystym otwarciu byli obecni Jego Ekscelencja Wasilij Takew – Ambasador Bułgarii i prof. Georgi  Minczew – dyrektor Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Impreza kulturowa miała niezwykłe powodzenie, wśród gości byli dyplomaci i profesorowie, wielu Polaków – przyjaciół kultury bułgarskiej oraz przedstawicieli bułgarskiej wspólnoty w Warszawie.

Ekspozycja została otwarta przez Jego Ekscelencji Wasilija Takewa, który podkreślił powód otwarcia wystawy, a mianowicie 137 rocznicę wyzwolenia Bułgarii. Ten akt byłby niemożliwy bez duchowości Bułgarów.

Jej wyrazem są Bułgarskimi Świętymi. Więcej o nich opowiedział w swoim niezwykle ciekawym wykładzie prof. Georgi Minczew. Zaznaczył on, że  w 684 roku Bułgaria przyjęła chrześcijaństwo i tym aktem została na zawsze w historii świata ośrodkiem duchowości i ziemią prawosławia.

Historia Cerkwi Bułgarskiej wiąże się z działalnością Świętych Braci Cyryla i Metodego, którzy rozpowszechniali Słowo Boże w języku bułgarskim. W ten sposób Bułgaria utrwaliła swoją pozycję jednej z trzech największych cywilizacji europejskich w Europie IX-X wieku.

W 855 r. św. św. Cyryl i Metody stworzyli tzw. piśmiennictwo słowiańskie na podstawie języka starobułgarskiego. Bracia Sołuńscy dali początki literackiemu językowi bułgarskiemu – trzeciemu językowi sakralnemu ówczesnej Europy. Za ich wielkie zasługi dla języka rodzimego i kultury chrześcijańskiej zostali kanonizowani już pod koniec XI w. Papież Jan Paweł II ogłosił św. św. Cyryla i Metodego współpatronami Europy.

Po śmierci św. Metodego uczniowie Braci Sołuńskich przekazywali wiarę i piśmiennictwo innym narodom słowiańskim i w uznaniu tych zasług również zostali kanonizowani. Byli to: Gorazd, Klemens, Naum, Sawa i Angelary, którzy wraz z Cyrylem i Metodym są określani mianem Siedmiu Apostołów Bułgarii, do dziś znanych i cenionych.

Z kolei mnich Iwan (Jan) Rylski jest założycielem wspaniałego Monasteru Rylskiego. Za swoje zasługi został kanonizowany wkrótce po śmierci i uważany jest za głównego patrona Bułgarii.

Św. Eutymiusz Tyrnowski był bułgarskim mnichem, biskupem i ostatnim patriarchą Drugiego Państwa Bułgarskiego. Uznawany jest za wybitnego obrońcę wiary chrześcijańskiej podczas upadku stolicy, Wielkiego Tyrnowa, w dramatycznym 1396 r.

Odrodzenie narodowe XVIII-XIX w. przyniosło narodowi bułgarskiemu nowe siły duchowe. Wtedy to została napisana "Słowianobułgarska historia", pierwsze dzieło bułgarskiej historiografii autorstwa Paisjusza Chilendarskiego.

Podczas odrodzenia narodowego swe życie za wiarę chrześcijańską straciło sporo męczenników, między innimi św. Onufry z Gabrowa, św. Złata z Meglenu i wielu

Niniejsza wystawa, przygotowana przez Bibliotekę Narodową „Św. Cyryla i Metodego” w Sofii jest poświęcona pamięci tych i wielu innych bułgarskich świętych i jest wyrazem naszej pokory w obliczu Słowa Bożego i przejawem miłości do Ojczyzny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *