DZIEŃ BUŁGARSKICH BUDZICIELI

dsc04639Dzień Bułgarskich Budzicieli (1 listopada) poświęcony jest bułgarskim działaczom oświatowym, pisarzom, duchownym, ludziom nauki oraz wszystkim tym, którzy przyczyni się do wzmocnienia świadomości narodowej, wartości chrześcijańskich i bułgarskiej państwowości. Z tej okazji, 27 października 2016 r., w Bułgarskim Instytucie Kultury otwarto wystawę pod tytułem „Kochana Ojczyzno”, przedstawiającą życie i działalność naukową jednego z najważniejszych budzicieli bułgarskiego narodu – Cwetana Radosławowa – autora hymnu narodowego. Gośćmi specjalnymi byli dyrektor Archiwum Bułgarskiej Akademii Nauk dr Walery Kacunow oraz dyrektorka Archiwum Polskiej Akademii Nauk Hanna Krajewska. Swoją obecnością zaszczycił J. E. Emil Jałnyzow i wielu polskich przyjaciół i przedstawicieli bułgarskiej wspólnocie w Warszawie.

Dyrektorka Bułgarskiego Instytutu Kultury zaznaczyła, że do bułgarskich budzicieli zaliczamy nie tylko osoby walczące o rozbudzenie świadomości narodowej przed 1878 r., lecz także działaczy społecznych, uczonych, literatów i duchownych żyjących na przełomie XIX i XX w. Jednym z nich był właśnie Cwetan Radosławow, autor pieśni „Gorda Stara Płanina” (pol. Dumna Stara Płanino) stanowiącą podstawą hymnu narodowego, który wybrzmiał na samym początku uroczystości. Kalina Stanczewa wyraziła również podziękowania dla Archiwum Bułgarskiej Akademii Nauk, Muzeum Historycznego, Galerii Sztuki im. N. Pawłowicza. Liceum im. Cwetana Radosławowa w Szwisztowie, Muzeum Sztuk Pięknych i Państwowej Agencji „Archiwum”, Bułgarskiej Akademii Nauk i Galerii Sztuki im. Nikołaja Pawłowicza w mieście Swisztow, dzięki którym wystawa zrealizowana została w tak wiarygodny i pełny sposób.

Sylwetkę Cwetana Radosławowa przybliżył sam dr Walery Kacunow. Twórca bułgarskiego hymnu był wybitnym działaczem społecznym i kulturowym po wyzwoleniu Bułgarii pod koniec XIX wieku. Urodził się w miejscowości Swisztow jako potomek znanych rodzin Pawłowiczów, Hadżidenkowych i Radosławowych. Ukończył Szkołę Klasyczną w Wiedniu, a później, jak wielu ówczesnych Bułgarów, studiował w Pradze i w Lipsku. Po obronie pracy doktorskiej pod kierunkiem słynnego filozofa prof. W. Wundta, otrzymał stopień „doktora i magistra sztuk pięknych”. Po powrocie do Bułgarii Radosławow, czując wewnętrzne powołanie, rozpoczął karierę nauczycielską. Był również malarzem uwieczniającym piękno ojczyzny. Przebywając daleko od domu w czasach studenckich, napisał pieśń ,,Dumna Stara Płanino“, która stała się podstawą współczesnego bułgarskiego hymnu „Kochana Ojczyzno“. Napisany spontanicznie utwór do dziś zajmuje niezmienne miejsce w sercach Bułgarów, a jego melodia i tekst jednoczą serca na całym świecie.

Na ekspozycję składają się tablice przedstawiające skany archiwalnych dokumentów, fotografii, obrazów i eksponatów muzealnych. Narracja biograficzna wystawy rozszerzona została o ukazanie bułgarskiego odrodzenia narodowego oraz czas odbudowy młodego państwa bułgarskiego.

dsc04663Drugą część uroczystości stanowił koncert fortepianowy 19-letniej studentki Nowego Uniwersytetu Bułgarskiego, Marii-Desisławy Stojczewej, z mistrzowskiej klasy prof. Ljudmiła Angełowa, którego najlepsi uczniowie występują, co roku w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie. W programie koncertu zabrzmiały klasyczne utwory na pianino bułgarskich i zagranicznych twórców, między innymi F. Chopina i P. Władygerowa. Publiczność nagrodziła oklaskami utalentowanej młodej pianistki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *