PROGRAM Bułgarskiego Instytutu Kultury na grudzień 2013

DYREKTOR BUŁGARSKIEGO INSTYTUTU KULTURY

WRAZ Z PRACOWNIKAMI

ŻYCZY PAŃSTWU WESOŁYCH, POGODNYCH I SZCZĘŚLIWYCH ŚWIĄT,

WIARY I DUŻO POWODÓW DO RADOŚCI W 2014 ROKU!

 

1 grudnia 2013 (niedziela) godz. 10.00-11.45

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH "Ę"

ul. Mokotowska 55 m. 50, Warszawa

MALI KURATORZY

Jak dzieci patrzą na sztukę dorosłych?

Czym zajmuje się kurator? Jak powstaje wystawa?

Projekt Mali kuratorzy skierowany jest do dzieci w wieku 8-10 lat. Celem projektu jest wprowadzenie uczestników w tajniki pracy kuratora sztuki poprzez cykl warsztatów, który zakończy się uroczystym wernisażem. Pod okiem Marii Świerżewskiej oraz lektorów języków bułgarskiego, niemieckiego, rumuńskiego, portugalskiego i słowackiego dzieci nie tylko poznają wybitne dzieła sztuki, ale także słownictwo i kontekst kulturowy, w jakim powstały. Uczestnicy warsztatów samodzielnie wybiorą i oprawią obrazy, a także stworzą tekst kuratorski i koncepcję ekspozycji. Otwarcie wystawy stworzonej od podstaw przez małych kuratorów odbędzie się 17 grudnia 2013 roku w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

Bułgarski Instytut Kultury przeprowadzi zajęcia z dziećmi dnia 1 grudnia 2013 roku w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, w godzinach 10.00-11.45

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Rejestracja za pośrednictwem strony internetowej projektu rozpocznie się 4 listopada 2013: http://malikuratorzy.wordpress.com/zgloszenia/

Organizatorzy: Komisja Europejska, Bułgarski Instytut Kultury, Goethe Instytut, Instytut Camõesa, Instytut Słowacki, Rumuński Instytut Kultury

Partnerzy: Teatr Ochoty, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

Patroni medialni: Qlturka.pl, Radio Bajka, Czasdzieci.pl, Gaga, TVP Kultura

 

3 grudnia 2013 (wtorek), godz. 15.00

STAROMIEJSKI DOM KULTURY

Rynek Starego Miasta 2, Warszawa

BAJKI  MIĘDZYKULTUROWE

Bajki Międzykulturowe to program edukacji kulturalnej, podczas którego osoby wywodzące się z innego niż polski, kręgu kulturowego, czytają tradycyjną dla siebie bajkę grupie dzieci z ogniska wychowawczego. Czytanie bajek wzbogaca prezentację jej kontekstu kulturowego. Dorośli, podczas warsztatów literackich, tworzą bajkę wystawioną jako inscenizacja teatralna angażująca wszystkich uczestników projektu.  Dzieci, w trakcie warsztatów plastycznych wykonują ilustracje do wysłuchanych bajek.

Bułgarski Instytut Kultury uczestniczy od samego początku projektu w roku 2010. W poprzednich edycjach zostały zaprezentowane bajki „Chytry podpłomyk”, „Złe słowo”, „Bieda” w tłumaczeniu Liliany Bardijewskiej. W tym roku przedstawiona zostanie kolejna bułgarska bajka ludowa „Kto co czyni – sam sobie czyni” w tłumaczeniu Kruma Krumova.

4 grudnia 2013 (środa), godz. 18.00

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

OTWARCIE WYSTAWY

RUSE – TORUŃ: MIEJSCE SPOTKANIA – WARSZAWA

Jerzy Brzuskiewicz, Dariusz Delik, Lech Wolski, Michał Rygielski,

Ireneusz Kopacz, Joanna Dąbkiewicz-Luścińska, Marek Basiul, Tomasz Pietrzyk,

Polska

Tania Pasewa, Wasyłka Monewa, Georgi Pasew, Wiara Gunewa, Nikołaj Buzow,

Złatka Stojkowa, Walentyn Georgiew, Krasymira Kirilowa

Bułgaria

Każdy z autorów występuję ze swoimi własnymi pomysłami. Uczestnicy swobodnie korzystają z przeróżnych technik malarskich.

Gośćmi wystawy będą Elena Welikowa – Dyrektor Galerii Sztuk Pięknych w Ruse i Walentyn Georgiew – Prezes Związku Bułgarskich Artystów Plastyków w Ruse, Dariusz Delik – Dyrektor Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Jerzy Brzuskiewicz Urodził się w Lingen-Ems (Niemcy). W latach 1964-1970 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Bierze udział w niektórych wystawach, konkursach i plenerach, czyli w tzw. życiu artystycznym. Ma na swoim koncie 44 wystawy indywidualne.

Dariusz Delik jest absolwentem Wydziału  Sztuk  Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu. Studia na kierunku artystyczno-pedagogicznych ukończył w 1987 roku. Dyplom w zakresie specjalności malarstwo sztalugowe zrealizował pod opieką  prof. Janusza Kaczmarskiego. Od 2012 roku – doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. Jest aktywnym artystą plastykiem, od 1996 roku członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, biorącym  udział w życiu artystycznym nie tylko regionu kujawsko-pomorskiego, Dyrektor Galerii i Ośrodka Plastycznej twórczości dziecka w Toruniu.

Lech Wolski urodzony w Kursku koło Międzyrzecza Wielkopolskiego. Studia artystyczne ukończył  na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa  uzyskał w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego w 1974 roku. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Malarstwa  Instytutu Artystycznego na  Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Michał Rygielski jest urodzony w Gdańsku. Studia ukończył w 1993 r. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom magistra sztuki w Zakładzie Grafiki w Pracowni prof. Józefa Słobosza. Tytuł doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie grafika na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2003.

Ireneusz Kopacz  jest urodzony w Jaśle. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Lecha Wolskiego w 1996 roku. Od 1997 roku pracownik naukowo dydaktyczny w Zakładzie Malarstwa Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Joanna Dąbkiewicz-Luścińska urodzona w Koninie. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni profesora Wojciecha Sadleya w 1994 roku. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Jest członkiem Zarządu Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Marek Basiul Urodzony w Giżycku. Studia ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni wypukłodruku pod kierunkiem prof. Ryszarda Krzywki w 1987 roku, Zajmuje się pracą twórczą i dydaktyczną na macierzystej uczelni. Jest doktorem habilitowanym.

Tomasz Pietrzyk W latach 2000-2005 odbywał studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzymał dyplom w pracowni prof. Lecha Wolskiego z malarstwa i malarstwa w architekturze u prof. Krzysztofa Pituły. Jest doktorem w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. Uprawia malarstwo, do którego jako podobrazia wykorzystuje blachę.

Tania Pasewa W roku 1984 ukończyła Narodowej szkoły sztuk pięknych w Kazanłyku, a w roku 1996 została absolwentką kierunku malarstwa na Uniwersytecie „Św. Św. Cyryl i Metody” w Wielkim Tyrnowie pod opieką Prof. Nikołaja Rusczukliewa. Tworzy w obszarze malarstwa i instalacji.

Wasyłka Monewa W roku 1966 ukończyła Narodowej szkoły sztuk pięknych w Sofii ze specjalizacją w obrębie projektowania wyglądu i stylu przestrzeni. Odbyła staż artystyczny w Paryżu w roku 1977. Tworzy w obszarze malarstwa. Interesuje się naturą martwą i wnętrzem.

Georgi Pasew W roku 1984 ukończył Narodowej szkoły sztuk pięknych w Kazanłyku, a w roku 1996 malarstwo na Uniwersytecie „Św. Św. Cyryl i Metody” w Wielkim Tyrnowie pod opieką Prof. Nikołaja Rusczukliewa. Tworzy w obszarze malarstwa, rzeźby i instalacji.

Wiara Gunewa W roku 1987 ukończyła Narodowej szkoły sztuk pięknych w Sofii. Jest absolwentką Uniwersytetu „Św. Św. Cyryl i Metody” w Wielkim Tyrnowie. Studiowała rzeźbę pod popieką Prof. Kosty Dinewa. Tworzy w obszarze malarstwa, instalacji i prezentacji artystycznej.

Nikołaj Buzow W roku 1979 ukończył Narodowej szkoły sztuk pięknych w Kazanłyku. Tworzy w obszarze malarstwa i kreacji mody.

Złatka Stojkowa Ukończyła malarstwo na Uniwersytecie „Św. Św. Cyryl i Metody” w Wielkim Tyrnowie pod opieką Prof. Janakiego Manasyewa. Tworzy w obszarze malarstwa, designu graficznego i instalacji.

Walentyn Georgiew W roku 1995 ukończył malarstwo na Uniwersytecie „Św. Św. Cyryl i Metody” w Wielkim Tyrnowie pod opieką Prof. Nikołaja Rusczukliewa. Trorzy w obszarze malarstwa i karykatury.

Krasymira Kirilowa W roku 1986 ukończyła Narodowej szkoły sztuk pięknych w mieście Sliwen. Jest absolwentką Uniwersytetu „Św. Św. Cyryl i Metody” w Wielkim Tyrnowie. Studiowała malarstwo pod opieką prof. Mikołaja Rusczukliewa. Tworzy w obszarze malarstwa, tekstylni i tkaniny artystycznej. 

Impreza jest zorganizowana z uprzejmą pomocą Narodowego Funduszu „Kultura” Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii.

11 grudnia 2013 (środa), godz. 17.00

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

ŚWIĘTO STUDENTÓW BUŁGARYSTÓW 

WARSZAWSKIEJ SLAWISTYKI

          Z okazji 8 grudnia – dnia bułgarskiego studenta, wychowańcy Warszawskiej Slawistyki i Bułgarski Instytut Kultury organizują wspólne święto. W programie: warsztaty śpiewu pod kierunkiem Weroniki Grozdew, prezentacja zdjęć z podróży studentów w Bułgarii, recytacja bułgarskiej poezji, bułgarskie smaki, wspólne choro. 8 grudnia jest dniem Św. Klemensa z Ochrydy – jeden z siedmiu Apostołów Bułgarii uważany za patron bułgarskiego szkolnictwa wyższego.

15 grudnia 2013 (niedziela), godz. 11.00

PAŁAC POTOCKICH UW, SALA BALOWA

Ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa

KONCERT BOŻONARODZENIOWY

PATRICK GALLOIS

flet

MARIA PRINZ

fortepian

Patrick Gallois to francuski flecista i dyrygent. Urodził się w Linselles pobliżu miasta Lille na północy Francji. W wieku 17 lat rozpoczął studia w Conservatoire de Paris pod kierunkiem znanego flecisty Jean-Pierre Rampal i po dwóch latach otrzymał pierwszą nagrodę. W wieku 21 lat stał się głównym flecistą w Orchestre National de France. Pracował na tym stanowisku od 1977 do 1984 roku. W 1984 roku rozpoczął karierę solową, zajął się również dyrygenturą.

Maria Prinz urodziła się w Sofii w rodzinie muzyków. Jej ojciec to słynny bułgarski dyrygent i kompozytor Konstantin Iliev. Studiowała w Wyższej Szkole Muzycznej „Hanns Eisler” w Berlinie pod kierunkiem Rudolfa Dunckla, w Wiedniu pod kierunkiem Jörga Demusa oraz w Paryżu pod kierunkiem Yvonne Lefebure. Od 1987 jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Muzyki i Sztuki w Wiedniu. Maria Prinz występowała z wiodącymi orkiestrami w całej Europie, w tym kilka razy grała z Filharmonią Wiedeńską, Współpracowała z wybitnym dyrygentem Riccardo Muti w Salzburgu, z Seiji Ozawa w Wiedniu i z Neville Marriner w Bułgarii. Koncertowała w Stanach Zjednoczonych, w Europie i Japonii.

 

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO  DO DOKONYWANIA ZMIAN W PROGRAMIE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *