PROGRAM Bułgarskiego Instytutu Kultury na kwiecień – maj 2015

28 kwietnia 2015 (wtorek), godz. 10:30

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

DZIEŃ AKADEMICKI

w ramach cyklu uroczystości pod patronatem Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii

poświęconych 1200. rocznicy urodzin św. Metodego

10.30 Otwarcie wystawy przed budynkiem Bułgarskiego Instytutu Kultury pt. „Złote dary trackiego grobowca w Swesztari”

Wystawa jest poświęcona unikatowym ozdobom ze złota odkrytym przez archeologów w 2012 roku w trackim grobowcu blisko miejscowości Swesztari (Bułgaria). Badania nad grobowcem zostały przeprowadzone pod kierunkiem Prof. dr hab. Diany Gergowej z Instytutu Archeologii Bułgarskiej Akademii Nauk. Znalezisko datowane jest na przełom IV i III wieku przed n. e. – czasy panowania trackiego plemienia Getów.

11.00 Obrady pt. „Dzieło św. Cyryla i Metodego na ziemiach polskich”   

Słowo wstępu

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

Dyrektor Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej

Misja św. Metodego na terytorium Małopolski

Prof. zw. dr hab. Jan Wacław Tyszkiewicz

Kierownik Katedry Historii Średniowiecznej Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Misja św. Cyryla i Metodego i jej oddziaływanie na współczesne tereny Polski

Mgr Tomasz Tarasiuk

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Legendarne echa misji Apostołów Słowian na ziemiach polskich

Prof. dr hab. UW Krzysztof Wrocławski

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

Przerwa kawowa

Polskie Cyrillomethodiana. Kontekst nie tylko językowy

Prof. dr hab. Georgi Minczew

Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego

Od słowackiego Svatopluka do Jagiellońskich ambicji. Tradycja cyrylometodiańska w średniowiecznej Polsce

Dr. Marek Stawski

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie.

Idea cyrylometodejska w najnowszej kulturze

Prof. dr hab. UAM Marzanna Kuczyńska

Kierownik Zakładu Slawistyki Kulturoznawczej Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Rola i znaczenie  konferencji cyrylometodiańskich  w Białej Podlaskiej dla popularyzacji wiedzy slawistycznej na Podlasiu

Prof. dr. hab.  Feliks Czyżewski

Kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr. hab. Petar Sotirov  

Kierownik Zakładu Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dyskusja z udziałem studentów

6 maja 2015 (środa), godz. 18.30

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

OTWARCIE WYSTAWY

IKONA BUŁGARSKA I GRAFIKA ODRODZENIOWA

z okazji Dnia św. Jerzego

Wystawa składa się z 45. ikon oraz 38. grafik i jest udostępniona przez Galerę „Maslarski”. Autorzy ikon, m. in. Tzveti Maximova, Zornitsa Ivanova, Yordanka Karalamova, Vanya Sapundzhieva, Desislava Ivanova, Desislava Getova, tworzą w duchu tradycji najlepszych bułgarskich szkół ikonopisania. Grafika odrodzeniowa jest typowym dla Bułgarii gatunkiem malarskim z czasów Odrodzenia Narodowego w XIX w. Od lat 50. XIX w. malarze bułgarscy obok obrazów religijnych tworzyli również obrazy o tematyce historycznej, pejzaże i portrety.

Galeria „Maslarski” została założona w 1997 roku w mieście Samokov przez artystę i grafika Iva Maslarskiego, który od siedemnastu latach prowadzi aktywną działalność popularyzatorską, mającą na celu upowszechnianie sztuki i kultury bułgarskiej w kraju i za granicą. Z czasem galeria "Maslarski" stała się jedną z najsłynniejszych w Bułgarii. Prezentuje prace znanych i cenionych artystów bułgarskich, posiada bogatą kolekcję starych matryc, ikon, grafik i obrazów. Właściciel galerii, Ivo Maslarski jest pomysłodawcą ręcznie wykonywanych bibliofilskich egzemplarzy poezję. Zbiory galerii były prezentowane w Rosji, Austrii, Szwecji, Danii, Polsce, Szwajcarii, na Słowacji i Węgrzech.

12 maja 2015 (wtorek)

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

Kraków

DNI BUŁGARSKIEJ KULTURY NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM 

Bułgarski Instytut Kultury będzie uczestniczyć w Dniach Bułgarskiej Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uroczystość została zorganizowana przez lektorów i studentów bułgarystyki IFS UJ.

Z okazji Dnia Europy oraz 10. rocznicy przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej przestawiony będzie film dokumentalny przybliżający postać bułgarskiego profesora, wybitnego wykładowcy, historyka literatury i polityka Iwana Sziszmanowa. Jego działalność w bułgarskiej sekcji Unii Paneuropejskiej, której był pierwszym przewodniczącym oraz stały kontakt z kulturą europejską, wpłynęły na sformułowanie przez niego, jako jednego z pierwszych intelektualistów na Starym Kontynencie wizji zjednoczonej Europy.

W ramach uroczystości odbędzie się spotkanie i dyskusja z udziałem studentów bułgarystyki.

14 maja 2015 (czwartek), godz. 18.30

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

OTWARCIE WYSTAWY

KOMIKS BUŁGARSKI

Komiks jest uznawany za dziewiątą sztukę. W Bułgarii droga jego rozwoju jest kręta i nierówna. Niniejsza unikatowa wystawa, przedstawia mało znany w Polsce komiks bułgarski. Kuratorem wystawy jest Aleksanar Vachkov. Jest on doktorem w zakresie wiedzy o sztuce. Od lat kolekcjonuje komiksy, jest autorem części komiksów w tej ekspozycji.    

16/17 maja 2015 (sobota-niedziela), godz. 19.00 – 01.00

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

NOC MUZEÓW W WARSZAWIE

WYSTAWA IKONA BUŁGARSKA I GRAFIKA ODRODZENIOWA

Ekspozycja jest udostępniona przez Galerę „Maslarski”

NARODOWA WYSTAWA „KOMIKS BUŁGARSKI” W POLSCE

Unikatowa wystawa, przedstawiająca mało znany w Polsce komiks bułgarski (druga sala Bułgarskiego Instytutu Kultury).

ETNO-JAZZ W GALERII BUŁGARSKIEGO INSTYTUTU KULTURY

Godz. 19.00 Nagrania z płyty DVD Theodosiego Spassova "Balkan Horses Band",

Godz. 22.00 Nagrania z płyty DVD z Festiwalu etno-jazzowego w Bansko 2006

Theodosii Spassov, europejska gwiazda muzyki etno i etnojazzu, muzyk, kompozytor i instrumentalista, który osiągnął niebywały poziom wirtuozerii gry na kavale – archaicznym instrumencie dętym, podobnym do fletu.

Pochodzący z Bułgarii Theodosii Spassov, jest twórcą własnego stylu muzycznego, łączącego tradycyjną muzykę bałkańską z elementami jazzowej improwizacji.

Za płytę nagraną ze słynnym chórem "Mistery of Bulgarian Voices" otrzymał w 1994 roku Grammy Award – najważniejszą nagrodę branży muzycznej. Od tego czasu koncertuje na całym świecie. Współpracuje z muzykami światowego formatu; m. in. ze wspomnianym chórem Mistery of Bulgarian Voices, a także Wyntonem Marsalisem, Trilokiem Gurtu, Rabih Abou-Khalilem, Ennio Morricone, grupą Oregon.

Godz. 20.00 oraz godz. 23.00 „PAULINE VIARDOT – L'ÉSPRIT DE LA DIVA”

Filmowany spektakl o życiu dobrze w Polsce znanej, utalentowanej śpiewaczce operowej i kompozytorce Pauline Viardot

Reż. Mariy Rossen

Uczestniczą: Ina Kancheva, Elena Atanassova, Ludmil Angelov

Film o Pauline Viardot jest projektem bułgarskiego festiwalu muzycznego "Piano Extravaganza" i łączy sztukę teatralną z muzyką wykonaną przez utalentowaną śpiewaczką bułgarską Inę Kanchevą i maestra Ludmiala Angelova w roli Fryderyka Chopina i innych kompozytorów oraz postaci historycznych XIX w.

20 maja 2015 (środa), godz. 19.00

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, Warszawa

UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI 24 MAJA –

DNIA ŚW. CYRYLA I METODEGO –

ŚWIĘTA OŚWIATY, KULTURY BUŁGARSKIEJ I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO

Wieczór z pieśnią bułgarską. W programie kompozycje Dobri Christowa na głos i fortepian oraz bułgarskie instrumenty ludowe. Pieśni solowe Dobri Christowa to jedne z najpiękniejszych utworów inspirowanych tradycjami ludowymi w klasycznej muzyce bułgarskiej. Program koncertu obejmuje nieznaną w Polsce twórczość pieśniową jednego z największych bułgarskich kompozytorów i folklorystów. Wystąpią: Rafał Grozdew – śpiew, Jacek Grekow – kaval, gajda, akordeon, Rafał Odrobina – fortepian, Mateusz Bielski – kontrabas

22-26 maja 2015

Lublin

FESTIWAL WIELOKULTUROWY LUBLIN

Festiwal WIELOKULTUROWY LUBLIN to prezentacja mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wyznaniowych obecnych w Lublinie. To wydarzenie tworzone przez ludzi rzeczywiście pochodzących z różnych krajów, mających różne tradycje i modlących się w różnych świątyniach. To wyjątkowa okazja, aby poznać nieznane kultury, aby ich „dotknąć i posmakować”.

W ramach Festiwalu i we współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS Bułgarski Instytut Kultury przedstawi:

– wystawę pt. „Ikona bułgarska i grafika odrodzeniowa”;

– ekspozycję fotografii;

– film o bułgarskim dziedzictwie kulturalnym i historycznym.

22 maja 2015 (piątek), godz. 18.00

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY

Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

OTWARCIE WYSTAWY

WODA DZIELI, WODA ŁĄCZY

prof. Bisera Valeva, Desislava Deneva, doc. Anna Tsolovska i Lilia Baleva, dr Barbara Niścior

Wystawa „Woda dzieli, woda łączy…” obejmuje prace wykonane w różnych formatach, przy użyciu farby olejnej, akwareli i różnorodnych technik graficznych. Zróżnicowana forma i treść nawiązuje do dynamiki rzeki – jej wielkich przestrzeni i krętych zakrętów, jej źródeł, rozlewisk i różnych przedmiotów dryfujących na jej wodach…

Symbolika wody łączy stworzenie, pokutę, oczyszczenie….

UPRZEJMIE PROSIMY ŚLEDZIĆ PROGRAM BUŁGARSKIEGO INSTYTUTU KULTURY NA STRONIE BIK ORAZ NA NASZEJ STRONIE FACEBOOK, MOŻLIWE SĄ DODATKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA  

BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W PROGRAMIE!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *