Program na czerwiec 2008

  • 2 czerwiec, poniedziałek , godz. 18.00, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

Pokaz bułgarskiego filmu dokumentalnego

„I PAMIĘTAJ O MIŁUJĄCYM CIĘ CHRYSTUSIE”
(1998 r., 24 min)
Reżyseria: Andrej Ałtaparmakow
Scenariusz: prof. Konstantin Kosew,
dr Aleksandar Angelow
Zdjęcia: Stefan Ałtaparmakow

Film opowiada o ostatnich dwóch latach życia Hristo Botewa, kiedy staje on na czele bułgarskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Ukazane jest organizowanie drużyny powstańczej i tragicznej Golgoty w drodze do Bałkanu wraczańskiego.
 

 

  • 5 czerwiec, czwartek, godz. 18.00, Galeria „SERDIKA”, ul. Świętokrzyska 32, Warszawa

Otwarcie wystawy IWANA STRATIEWA.

Iwan Stratiew urodził się 28 listopada 1960 r. w mieście Tryn w Bułgarii. W roku 1979 ukończył Liceum Plastyczne w Sofii, a w roku 1984 Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego w Błagoewgradzie. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych. Miał ponad 30 indywidualnych prezentacji w Bułgarii i za granicą. Artysta został uhonorowany nagrodami kilku galerii bułgarskich, jak również wyróżnieniem „Złoty dzwonek” w mieście Pernik w roku 1988. Prace jego są własnością wielu galerii bułgarskich i zagranicznych, jak również znajdują się w kolekcjach prywatnych.
Od roku 1992 jest członkiem Związku Bułgarskich Artystów Plastyków.
 

  • 9 czerwiec, poniedziałek, godz. 17.30, Słowacki Instytut Kultury, Galeria „D” Krzywe Koło 12/14a, Warszawa

Otwarcie wystawy malarstwa bułgarskiej artystki VIOLETY KRALOWEJ.

Urodziła się w Bułgarii. W latach 1965-1969 uczęszczała do Średniej Szkoły Tekstylnej w Sofii. W latach 1977-1983 studiowała w Wyższej Szkole Artystyczno – Przemysłowej w Pradze. W latach 1983-1989 zajmowała się pracą twórczą w branży tekstylnej oraz projektowaniem mody. W roku 1989 założyła w Bratysławie prywatną firmę projektancką działającą pod nazwą Violette. Po roku 2005 zaczęła się ponownie zajmować malarstwem. Brała udział w wielu plastycznych wystawach zbiorowych. Jest członkiem Słowackiego Stowarzyszenia Artystycznego/UBS.

Impreza zorganizowana w ramach Roku Dialogu Międzykulturowego we współpracy z Instytutem Słowackim oraz Czeskim Centrum.

 

  • 12 czerwiec, czwartek, godz. 16.00 Galeria „SORAYA”, ul. Zygmunta Starego 3a, Szczecin

Otwarcie wystawy malarstwa STOJANA BOŻKIŁOWA

Stojan Bożkiłow urodził się 8 stycznia 1974 roku w mieście Sandanski. W dziedzinie malarstwa tworzy od roku 1996.
1999 – Ukończył Południowo – Zachodni Uniwersytet im. Neofita Rylskiego w Błagoewgradzie.

Znaczące wystawy :
2005 – Strasburg, Francja
2006 – Galeria „Autograf”, Płowdiw ; Galeria „Grita”, Sofia;  Bułgarski Instytut Kultury – Berlin
2007 – Galeria „Autograf ”, Płowdiw
Bierze udział w wielu bułgarskich i zagranicznych wystawach i plenerach.
W roku 2004 został odznaczony nagrodą w dziedzinie malarstwa podczas narodowej wystawy STRUMA .

 

  • 16 czerwiec, poniedziałek, godz. 18.00, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

Prezentacja słownika GORANSKO (NASHINSKI) – ALBAŃSKIEGO, wydanego przez Wydawnictwo Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii.

Wydanie przedstawi
prof. JOLANTA MINDAK – Kierownik Zakładu Języków Słowiańskich UW

W północno–wschodniej części Albanii znajduje się 9 wsi , które stanowią częścią regionu Gora, na styku granic Albanii, Kosowa i Macedonii. Grupa etniczno-religijna bułgarskich muzułmanów zamieszkała w tych wioskach, nazywają siebie „goranami”, „gorancami”, ”nashincami”, a o swoim języku mówią „говорим нашински йезик”. Zebrano, opracowano i opublikowano 43 tysiące słów i wyrażeń w goranskim dialekcie bułgarskim.

 

  • 19 czerwiec, czwartek, godz. 18.00, Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

Z cyklu „Wykłady o kulturze, języku, tradycjach i historii Bułgarii” – wykład dr ROSYCY KOLEWEJ

„MITOLOGIZACJA SŁOWA I KSIĄŻKI ORAZ ZMIANA PERCEPCJI TWÓRCY I JEGO PRACY W LITERATURZE  STAROBUŁGARSKIEJ I OKRESU ODRODZENIA BUŁGARSKIEGO”

Dr Rosyca Kolewa jest badaczką literatury bułgarskiej i rosyjskiej, autorką monografii o koncepcji Słowa i Piśmiennictwa w kulturze rosyjskiej i ich odzwierciadlenia w literaturze pięknej, konkretniej w twórczości Mikołaja Gogola. Dr Rosica Kolewa jest także autorką ponad 15 prac badawczych w dziedzinie językoznawstwa. Wykładała w Departamencie Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Sofijskiego , oraz rosyjską literaturę klasyczną w Katedrze Historii i teorii i literatury Uniwersytetu. im. Biskupa Konastantina Presławskiego w mieście Szumen.
 

  • 26 czerwiec, czwartek, godz. 18.00 Bułgarski Instytut Kultury, Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

Pokaz bułgarskiego filmu fabularnego

„DOLA”
(Орисия, 1983 r., 86 min.)
Reżyseria: Nikoła Korabow
Scenariusz: Nikoła Korabow
(na podstawie powieści Nikołaja Hajtowa)
Zdjęcia: Płamen Somow
Występują: Elefteri Elefterow, Ljuben Czatałow, Marija Christowa, Hristo Gyrbow, Jordan Spirow, Leda Tasewa i in.

Wysoko w górach mieszkają Babcia (Leda Tasewa) i Dziadek (Jordan Spirow) wraz ze swoim wnukiem (Hristo Gyrbow).
Nadchodzi czas, gdy wnuk musi się ożenić, bo są potrzebne ręce do pracy w domu…

Film zdobył Nagrodę Związku Bułgarskich Filmowców za zdjęcia w roku 1983, Nagrodę za reżyserie na Festiwalu Bułgarskiego Filmu Fabularnego w roku 1983 w Warnie oraz Nagrodę specjalną jurorów na SIDALK w Trento w roku 1984.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *