Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski: „Sofia jest jedyną stolicą europejską, w której w XXI wieku dokonują się spektakularne odkrycia archeologiczne”.

28.08.2015 Źródło: Strona Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii

Minister Vezhdi Rashidov zapoznał Minister Małgorzatę Milanowską z przebiegiem działalności konserwacyjno-restauracyjną antycznego kulturalno-komunikacyjnego kompleksu Serdika. Minister Omilanowska zrobiła sobie zdjęcie przed odkrytą kilka dni wcześniej unikalną starożytną mozaiką z IV-V wieku, odnalezioną w Largo w Sofii.

Minister Rashidov wszedł w rolę przewodnika, goszcząc panią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski Małgorzatę Omilanowska i oprowadził ją przez cały kulturalno-komunikacyjny kompleks Serdika. Minister Rashidov pokazał Małgorzacie Omilanowskiej najnowsze odkrycia bułgarskich archeologów – unikalną mozaikę z IV-V wieku odnalezioną w Largo, która obecnie jest odrestaurowywana.

Małgorzata Omilanowska, nie ukrywała zachwytu i wzruszenia, jakie wywołały u niej odkryte artefakty. Swój zachwyt potwierdziła zdjęciem wykonanym przed zabytkiem. „Nie ukrywam, iż naprawdę jestem podekscytowana z powodu tych odkrytych artefaktów antycznych stołecznego Largo. Śmiem nawet stwierdzić, że Sofia jest jedyną stolicą europejską, w której w XXI wieku dokonują się spektakularne odkrycia archeologiczne” – powiedziała przed dziennikarzami podczas spaceru po ruinach Largo Minister Omilanowska, gratulując zespołowi Ministra Vezhdi Raschidova specjalnej i troskliwej opieki, którą otoczył dziedzictwo kulturowe Bułgarii. Pogratulowała również skutecznej realizacji projektu „Antyczny kulturalno-komunikacyjny kompleks Serdika”, który jest realizowany za pomocą środków Unii Europejskiej i ma na celu przedstawić antyczne zabytki, odkryte podczas budowania stacji metra CUM, jako największe muzeum na otwartej przestrzeni.

Przed wizytą w Largo Minister Vezhdi Rashidov i Minister Małgorzata Omilanowska omówili projekt nowego 3-letniego wspólnego programu współpracy kulturalnej między Polską a Bułgarią. „Naszym celem jest umocnienie kontaktów i wymiana kulturowa między Polską a Bułgarią. Nie zapominajmy, że stosunki między naszymi krajami zawsze były wspaniałe i przyjacielskie” – powiedział Minister Rashidov podczas spotkania z Ministrem Omilanowską. Minister Rashidov zaproponował rozpoczęcie prac nad rozpisaniem umowy o wspólnych projektach filmowych, jakie Bułgaria już podpisała np. z Francją, Włochami, Izraelem i innymi państwami. Minister Rashidov pokazał Minister Omilanowskiej kilka numerów ważnych międzynarodowych czasopism, w których szeroko przedstawiona została spektakularna wystawa „Epopeja trackich władców – archeologiczne zabytki z Bułgarii”. Wystawa ta weszła do światowych rankingów jako jedna z najlepszych ekspozycji w Europie w roku 2015. Odbyła się w paryskim Luwrze. Minister powiedział również, iż znana wykonana z brązu głowa władcy Seutesa III, ze zbioru Narodowego Instytutu Archeologii z Muzeum przy Bułgarskiej Akademii Nauk, prawdziwe arcydzieło i cud antycznej sztuki, była głównym akcentem ekspozycji w Luwrze oraz znalazła się wśród eksponatów otwartej dn. 28 lipca 2015 r. wystawy „Władza i patos. Brązowe rzeźby ze świata hellenistycznego” w amerykańskim muzeum Paul Getty w Los Angeles.

Naszym marzeniem jest otwarcie dużej wystawy bułgarskich znaczących trackich skarbów łącznie z rzeźbą Seutesa III” – oznajmiła Minister Omilanowska i i zaproponowała konkretne działania przygotowawcze.

Minister Rashidov zapoznał Minister Omilanowską ze swoim pomysłem, aby otworzyć w Sofii muzeum bułgarskich Żydów, wzorując się na Muzeum Historii Żydów Polskich mieszczącym się w Warszawie.

Bardzo bym chciał zainicjować społeczną dyskusję o tym jak wyglądać ma to muzeum oraz jakie ma przedstawiać ekspozycje. Stworzenie takiego muzeum będzie hołdem dla pamięci historycznej i hołdem dla pamięci o Żydach bułgarskich. W ten sposób zachowujemy dla pokoleń wspomnienie o ratowaniu bułgarskich Żydów podczas II Wojny Światowej, kiedy to Bułgaria zapobiegła ich deportacji do nazistowskich obozów zagłady” – powiedział Minister Rashidov.

Minister Omilanowska przypomniała o ważnych związkach w obrębie kultury między Bułgarią a Polską, jak również o zbieżnych losach historycznych obu narodów. „Polacy i Bułgarzy są połączeni wspólnymi doświadczeniami historycznymi i odzwierciedla się to na niektórych cechach mentalności narodowej. W związku z tym, iż oba narody miały podobną historię, dziś łatwo znajdują porozumienie” – podkreśliła Minister.

W trakcie ostatnich kilku lat w Polsce zostały utworzone ośrodki pobytu i aktywności twórczej dla artystów w Krakowie, Warszawie i innych miastach – dla pisarzy, artystów sztuk wizualnych oraz muzyków” – powiedziała Minister Omilanowska. „W 2016 roku polskie miasto Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury. W związku z tym przygotowujemy ambitny program i wiele projektów międzynarodowych. Mam nadzieję, iż weźmie w nich udział wielu bułgarskich artystów” – dodała Minister Omilanowska. Według niej podstawą każdej współpracy są kontakty między twórcami. Zaprosiła ona bułgarskich manadżerów kultury, aby zapoznali się z polskimi doświadczeniami w tej sferze.

Minister Vezhdi Rashidov wspomniał, że w roku 2019 Płowdiw również będzie Europejską Stolicą Kultury. „Chcemy, owszem, posłużyć się polskim doświadczeniem. Mam nadzieję, iż odwiedzi nas wielu polskich artystów” – powiedział w zakończeniu Minister.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *