NOC Z BUŁGARSKIMI TAŃCAMI, OBYCZAJAMI I HISTORIĄ

Podczas Nocy Muzeów, 20 maja 2017 roku, goście Bułgarskiego Instytutu Kultury uczestniczyli w warsztatach tańców ludowych „horo” pod kierownictwem profesjonalnych choreografów i tancerzy z Bułgarii. W jednej z sal naszej galerii mogli wysłuchać prezentacji multimedialnej o obiektach w Bułgarii, które wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz obejrzeć film dokumentalny o jednym z nich – Państwowym Festiwalu Bułgarskiej Twórczości Narodowej w Kopriwszticy. Dla odwiedzających dostępna była również niezwykła wystawa „Boskie objawienia w świętych górach Rodopy” – zbiór oryginalnych artefaktów i ikon.

Grupa taneczna przez cały wieczór prezentowała i nauczała licznych zainteresowanych tańców z różnych obszarów kulturowych Bułgarii. W międzyczasie każdy mógł się zapoznać z zabytkami, pomnikami przyrody i unikowymi obrzędami, które wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prowadzący opowiadali o Cerkwi Bojańskiej w Sofii, Jeźdźcu z Madary, Trackim grobowcu z Kazanłyku i w Swesztari, Skalnych cerkwiach w Iwanowie, Nesebyrze, Rylskim Monastyrze, jak również o Parku Narodowym Pirynu i Rezerwacie Przyrody Srebyrna. Akcent w prezentacji położony został na niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim są dywany z Cziprowci, Nestinarstwo, Obrzędy Surwa, Bistriszkite babi oraz Państwowy Festiwal Bułgarskiej Twórczości Narodowej w Kopriwszticy. Następnie wyświetlany był film opowiadający o miejscowości Kopriwsztica i odbywającym się niej festiwalu. Popularyzuje on bowiem w niezwykły sposób bułgarski folklor, dzięki temu, że gromadzi w jednym miejscu zespoły śpiewu i tańca z całego kraju. Festiwal przeprowadza się, co 5 lat. Wydarzenie ma charakter konkursowy. Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić program artystyczny oparty na tradycjach obszaru kulturowego, z którego pochodzą. Interesujący jest jednak fakt, że wśród nich  są także zespoły z zagranicy, które prezentują bułgarskie tańce ludowe i biorą udział w bułgarskich obyczajach.

W galerii BIKu dostępna była również wystawa z Muzeum Historycznego w Asenowgradzie „Boskie objawienia w świętych górach Rodopy”. Jest to ekspozycja prezentująca rozwój kultu bóstw na przestrzeni siedmiu tysiącleci – od neolitu do końca okresu bułgarskiego odrodzenia narodowego (końca XIX w.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *