DZIEŃ AKADEMICKI

10 marca 2016 (czwartek), godz. 12.00 – 15.30
BUŁGARSKI INSTYTUT KULTURY
al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

DZIEŃ AKADEMICKI W GALERII BUŁGARSKIEGO INSTYTUTU KULTURY

Principia i biskupstwo Fot.M.Pisz

Seminarium poświęcone będzie 55 – leciu wspólnych polsko-bułgarskich badań archeologicznych na terenie obozu legionowego i rzymskiego miasta Novae /4 km na wschód od dzisiejszego miasta Swisztow/ nad brzegiem Dunaju.
Organizatorzy tego seminarium pragną szerokiemu gronu osób zainteresowanych Bułgarią zaprezentować w przystępnej popularno-naukowej formie, dotychczasową wiedzę na temat tego unikatowego antycznego obiektu archeologicznego. Obiektu który w świecie naukowym od kilkunastu lat uznawany jest za jeden z najlepiej i najwszechstronniej przebadanych obozów legionowych i miast rzymskich i wczesnobizantyjskich nie tylko na terenie Bułgarii, ale nad całym limesem środkowo- i dolnodunajskim, a więc na całym tym odcinku północnej granicy Cesarstwa Rzymskiego. Dzięki wieloletnim polsko-bułgarskim interdyscyplinarnym badaniom archeologicznym na terenie Novae, możemy dzisiaj określić nie tylko jego rozplanowanie i zabudowę architektoniczna, ale również wiele aspektów życia codziennego jego mieszkańców, najpierw żołnierzy Legionu I Italskiego, później również i ludności cywilnej jaka zamieszkiwała to miasto antyczne.
Jesteśmy dzisiaj w stanie odpowiedzieć w udokumentowany sposób na pytania:
– Jak budowano obiekty nie tylko wojskowe ale i publiczne, czy domy mieszkalne w Novae?
– Jakich rozwiązań technicznych porządków architektonicznych używano?
– Jak i czym oświetlano domy i budynki obozu i miasta ?
– Jak funkcjonowała kanalizacja i wodociągi?
– W jaki sposób i w jakich warunkach leczono legionistów rzymskich?
– Jakie były produkty żywnościowe składające się na codzienne wyżywienie mieszkańców obozu i miasta oraz sposoby ich przygotowania?
– Jak funkcjonowały takie kompleksy użytkowe, jak komendantura legionu, wielka łaźnia legionowa a potem miejska, rezydencja legata legionu, czy willa extra muros w której zatrzymywali się nawet rzymscy cesarze.
– Jak wyglądał i jak działał wielofunkcyjny wczesnochrześcijański kompleks biskupi w Novae?
– Jak i w czym gotowano, jedzono, przechowywano żywność oraz w czym te artykuły żywnościowe czy surowce bądź półprodukty, transportowano częstokroć z terenów odległych nawet o kilka tysięcy kilometrów, zarówno drogą wodną jak i lądową?
Odpowiemy również na pytania dotyczące ówczesnej mody rzymskiej w Novae – a więc ubioru i jego elementów, butów, biżuterii, kosmetyków czy fryzur. To tylko zaledwie niektóre z pytań na jakie postaramy się dać odpowiedź w trakcie seminarium.
Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania są możliwe dzisiaj tylko dzięki wspólnym trwającym już 55 lat polsko-bułgarskim interdyscyplinarnym badaniom archeologicznym w Novae. Niewielki ich wycinek oraz ich rezultaty będą zaprezentowane właśnie trakcie tego seminarium.

PROGRAM

Otwarcie wystawy o wspólnych polsko-bułgarskich badaniach archeologicznych na terenie obozu legionowego i rzymskiego miasta Novae /4 km na wschód od dzisiejszego miasta Swisztow/ nad brzegiem Dunaju.

Obrady:

Доц. д-р Евгения Генчева, Българска академия на науките
Секция Антична археология, Национален археологически институт с музей – Българска академия на науките
Ръководител на археологическата експедиция на БАН в Нове
55 години българо-полски проучвания в римския военен лагер и ранновизантийски град Нове край Свищов

Prof. dr hab. Piotr Dyczek Uniwersytet Warszawski
Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Instytutu Archeologii, Dyrektor Ośrodka, Kierownik Zakładu Historii Kultury Materialnej w IA
Największe odkrycia Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego z odcinków IV i XII w Novae

Dr Andrzej B. Biernacki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierownik Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej UAM „Novae”
Jak projektowano i budowano w Novae. Od stopy rzymskiej do dekoracji architektonicznej

Przerwa

Dr Elena Klenina Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Visiting Profesor UAM Poznań
Ceramika w kuchni, jadalni, piwnicy i transporcie oraz co w niej znaleźć można

Dr Agnieszka Tomas Uniwersytet Warszawski
Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
Kierownik Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich
Novae jako szkoła wielu znanych archeologów

Prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski Uniwersytet Warszawski
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, były kierownik Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich i kierownik Ekspedycji Instytutu Archeologii UW w Novae, profesor emeritus.
Park archeologiczny w Novae. To warto zobaczyć!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *